Petak, 25. jun 2021.

20. sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, održanoj 25. juna, članovi Odbora odredili su članove delegacija Odbora, koje će učestvovati na sastanku predsedavajućih Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije (KOSAK), koji se u okviru Parlamentarne dimenzije slovenačkog predsedavanja Savetu EU, održava 19. jula 2021. godine, u formatu video-konferencije. Delegaciju će činiti: predsednica Odbora Elvira Kovač i član Odbora Nemanja Joksimović.


Takođe, članovi Odbora su odredili delegacije Odbora koja će učestvovati na sastanku Konferencije parlamentarnih odbora za evropske integracije/poslove država obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope (KOSAP), koji se održava 29. juna 2021. godine, u Sarajevu, u formatu video-konferencije. Delegaciju će činiti članovi Odbora: Predrag Rajić, Dubravka Filipovski i Andrijana Avramov.

Odbor je razmotrio i Nacrt Okvirnog sporazuma o partnerstvu između mađarskog Parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije. Ovaj sporazum će biti potpisan 5. jula ove godine, kada se očekuje i poseta predsednika mađarskog parlamenta. Odbor je ocenio korisnim predstojeće zaključivanje sporazuma o partnerstvu mađarskog Parlamenta i Narodne skupštine Republike Srbije i saglasan je sa unetim izmenama, koje su tehničke prirode u cilju poboljšanja jezičke formulacije teksta nacrta okvirnog sporazuma.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova; Samira Ćosović, Stefan Srbljanović, Ljiljana Malušić, Goran Milić, Dubravka Filipovski, Viktor Jevtović, Ana Miljanić, Stanislava Janošević, Milan Radin, Predrag Rajić i Nemanja Joksimović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 25. jun 2021. | 20. sednica Odbora za evropske integracije 25.06.2021.