23. jul 2021. 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

23. jul 2021. 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Petak, 23. jul 2021.

12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

Odbor za zaštitu životne sredine je održao 23. jula sednicu van sedišta Narodne skupštine, u Čačku, na kojoj su se članovi Odbora informisali o kapitalnim investicijama iz oblasti zaštite životne sredine u Čačku.


Članove Odbora pozdravio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović, navodeći da je Grad Čačak u proteklom periodu uložio velike napore da se naprave pomaci u zaštiti životne sredine. Ukazao je da se intenzivno radilo na izmeni i dopuni planskih akata, kako bi se omogućio što kvalitetniji razvoj u ovoj oblasti. Todorović je upoznao članove Odbora i sa konkretnim projektima koji su pokrenuti na teritoriji Grada Čačka i u seoskim područijima, a tiču se zaštite životne sredine i umanjenja zagađivanja vazduha.

Narodni poslanik Marko Parezanović, koji je inicirao održavanje sednice u Čačku, objasnio je da lokalna samouprava Grada Čačka posle dužeg vremena može da se pohvali kapitalnim investicijama iz oblasti zaštite životne sredine i da je ovo dobra prilika da se narodni poslanici na licu mesta upoznaju i vide kao izgleda proces rekultivacije i sanacije deponije u Čačku, radove u Ovčar banji i da se razgovara o temama koje su od krucijalnog značaja za Republiku Srbiju, a tiču se zaštite životne sredine.

Mirjana Đoković, pomoćnik gradonačelnika za oblast zaštite životne sredine, predstavila je kapitalne projekte Grada Čačka i program rada zaštite životne sredine Grada Čačka. Istakla je da je strateški plan zaštite životne sredine Čačka donet 2018. godine, a da lokalna samouprava svake godine donosi plan rada, koji se oslanja na krovne dokumente u ovoj oblasti. Što se tiče programa rada zaštite životne sredine Grada Čačka navela je zajednički rezultat rada jedinica lokalne samouprave, predstavnika javnih preduzeća i ustanova, ostalih organizacija i udruženja, kao i građana i volontera koji su prepoznali značaj zaštite životne sredine. Zavod za javno zdravlje Čačak sprovodi određeni monitoring kvaliteta vazduha, vode, polena, buke, zemljišta. U nastavku izlaganja istakla je projekat „Naša šuma - naša briga“, u okviru koga je zasađeno 3.400 sadnica u Čačku sa intencijom novog sađenja. Što se tiče ostalih projekata, grad je dobio 4.600.000 dinara od države, za pošumljavanje rudne zone, a Grad Čačak je sufinansirao projekat sa još 1.000.000 dinara. U ovom projektu, učestvovali su i donatori koji su posadili 1.000 stabala kanadske topole u mesnoj zajednici Konjevići, i sadnice crvenolisne trešnje u varošici Mrčajevci. U oblasti upravljanja otpadom, Đoković je izdvojila i kompostanu JKP „Gradsko zelenilo“, postavljanje 35 reciklažnih ostrva na seoskom području i planiranu izgradnju parkovske površine u mesnoj zajednici Sveti Sava, projekat vredan 37.000.000 dinara. Đoković je navela da je Grad Čačak potpisao Memorandum o saradnji u Programu podrške za primarnu selekciju otpada iz IPA 2017, sa ciljem poboljšanja upravljanja otpadom u Gradu Čačku, a u skladu sa standardima Evropske unije i zakonodavstvom Republike Srbije, a vrednost projekta iznosi 898.000 evra, sa sufinasiranjem Grada Čačka od 106.000 evra. Ona je navela, da je u toku završna faza pripreme projektne dokumentacije za postrojenje za otpadne vode i da je Čačak najveći osnivač sa udelom od 26,88 odsto u regionalnom sistemu upravljanja otpadom Duboko, te da je sistem primarne selekcije u Čačku razvijen na 65 odsto, sa stalnom potrebom povećavanja tog procenta. U prezentaciji, pomoćnik gradonačelnika prisutnima je predstavila i faze sanacije i rekultivacije deponije Prelić.

Na predlog predsednika Odbora, članovi Odbora usvojili su zaključak da su u Gradu Čačku izrađeni značajni objekti iz oblasti zaštite životne sredine i ostvarene značajne aktivnosti na polju zaštite životne sredine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Jelena Obradović, Aleksandar Jugović, Nevenka Kostadinov, Akoš Ujhelji, Jasmina Karanac, Gojko Palalić, Marija Todorović, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Marko Parezanović i Žarko Bogatinović, kao i narodni poslanici iz Čačka Biljana Jakovljević, Dušan Radojević i Milica Dačić.
Po završetku sednice, članovi Odbora za zaštitu životne sredine, obišli su zatvorenu deponiju Prelić, koja je u fazi rekultivacije i ozelenjavanja.

Sednica van sedišta Narodne skupštine održana je uz podršku projekta „Jačanje parlamentarne demokratije i inkluzivnog političkog dijaloga“ koji sprovodi UNDP uz podršku Švajcarske.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Foto galerija


Video (1)

Petak, 23. jul 2021. | 12. sednica Odbora za zaštitu životne sredine 23.07.2021.