Sreda, 13. oktobar 2021.

Zaključci Zelene poslaničke grupe u okviru posete Zlatiborskom okrugu

Narodni poslanici, članovi neformalne Zelene poslaničke grupe, u okviru dvodnevne posete Zlatiborskom okrugu, obišli su Priboj, Prijepolje i Novu Varoš i tom se prilikom upoznali sa ekološkom situacijom ove tri opštine. Koristeći kontrolnu ulogu parlamenta, izradili su zaključke koji će biti smernice za buduće aktivnosti, kojim se obavezuju da će:


  • Pratiti realizaciju budžeta Ministarstva i inicirati dodatna ulaganja u sektor zaštite životne sredine, naročito u oblasti zaštite voda i upravljanja otpadom u ovim opštinama;
  • Zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) raditi na uanpređenju kapaciteta ovih opština u pogledu znanja i ljuskog kapitala;
  • Promovisati Zelenu agendu za Zapadni Balkan i pružati aktivnu podršku aktivnostima Ministarstva za unapređenje regionalne saradnje uz uspostavljanje stalnog dijaloga između poslanika i parlamenata Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije;
  • Zajedno sa poslanicima iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine aktivno raditi na unapređenju saradnje lokalnih samouprava i pružati im podršku za zajedničke projekte prekogranične saradnje i konkurisanje za evropske razvojne fondove;
  • Kroz primenu principa Natura 2000 pružati podršku zaštiti i unapređenju rada jedinstvenog i važnog specijalnog rezevata prirode Uvac u borbi protiv divlje gradnje, upravljanjem otpadnim vodama i zaštitom prirode i
  • Nastaviti dalje podizanje kapaciteta članica i članova grupe kroz saradnju sa civilnim sektorom, ekspertima, obrazovnim institucijama i primenjivati primere dobre prakse zemalja sa razvijenijim sistemima upravaljanja otpadom.