Četvrtak, 22. jun 2006.

Zajednička sednica Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja i Odbora za smanjenje siromaštva

Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja i Odbor za smanjenje siromaštva zajedno su organizovali, 22. juna 2006. godine, okrugli sto o zapošljavanju u funkciji ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života.Odbor za rad, boračka i socijalna pitanja i Odbor za smanjenje siromaštva zajedno su organizovali, 22. juna 2006. godine, okrugli sto o zapošljavanju u funkciji ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života.

Okrugli sto, organizovan u Narodnoj skupštini, bio je prilika da se temeljno razmotre sva pitanja relevantna za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom kako bi se predstavnici zakonodavne vlasti upoznali sa problematikom.

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković je, obraćajući se učesnicima okruglog stola, rekao da od organizacija osoba sa invaliditetom i svih osoba koje se bave ovim pitanjem očekuje da ukažu kako da se sprovode zakoni.

Učesnici okruglog stola bili su prestavnici Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, državni sekretar Vesna Piperski-Tucakov, pomoćnik ministra Slađana Marković, predstavnici Radne grupe za izradu zakona Dragana Radovanović i Jelena Brajović, zatim savetnik u Ministarstvu prosvete i sporta Dragoslava Dragić, sekretar Saveza društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Svetlana Vlahović, sekretar Saveza slepih Srbije Nenad Simić. Skupu su se obratili i Svetislav Marjanović iz Udruženja paraplegičara, predsednik Skupštine Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković, Srbijanka Rafailović iz Saveza samostalnih sindikata Srbije, sekretar Udruženja preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalidnih lica Mirjana Pantelić, savetnik Saveza distrofičara Srbije Ivanka Jovanović , izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom Goran Pavlović, sekretar Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“ Slavoljub Luković, Ružica Savčić iz Instituta za ekonomska i socijalna istraživanja i direktor Sektora za pravne poslove Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Mirjana Mirkov.

Okrugli sto je organizovan uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Generalni sekretar Centra za samostalni život invalida Srbije mr Damjan Tatić je, za potrebe okruglog stola, napravio situacionu analizu i pregled zakonskih i normativnih rešenja o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Predstavljajući analizu Tatić je naglasio da osobama sa invaliditetom pripadaju sva prava koja pripadaju i svim drugim ljudskim bićima i da su garantovana međunarodnopravnim aktima i domaćim propisima.

Podaci Svetske banke pokazuju da je u Srbiji zaposleno svega 13% osoba sa invaliditetom, kod Nacionalne službe zapošljavanja registrovano je 25.000 nezaposlenih lica sa invaliditetom, a istraživanja pokazuju da je najmanje još toliki broj osoba sa invaliditetom nezaposlen, ali one nisu prijavljene. Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji identifikuje osobe sa invaliditetom kao jednu od društvenih grupa koja je najranjivija u odnosu na siromaštvo – oko 70% ovih osoba nalazi se na samoj granici ili ispod granice siromaštva.

Zapošljavanje se može posmatrati kao ključ za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života u Srbiji. Zaposlene osobe sa invaliditetom više nisu pasivni subjekti tuđe brige i milostinje, već aktivni građani koji koriste svoje potencijale na svoju i dobrobit čitavog društva. Sa porastom stope zaposlenosti osoba sa invaliditetom ova lica prestaju da budu marginalizovana, getoizirana, isključena iz glavnih društvenih tokova i izložena diskriminaciji.

Kao preduslovi za podizanje stope zaposlenosti osoba sa invaliditetom istaknuti su: prikupljanje relevantnih socio-ekonomskih podataka, pristupačnost radnog mesta i šireg fizičkog okruženja, pristup informacijama i komunikacijama, integrativni obrazovni sistem, kapaciteti za personalnu asistenciju i koordinacija ministarsatva i drugih nadležnih organa.

Neadekvatan sistem obrazovanja jedna je od glavnih prepreka većem zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Blizu polovine dece sa invaliditetom ne završi osnovnu školu, a od pomenutih 25.000 nezaposlenih svega 80 imaju visoko obrazovanje.

Na okruglom stolu je pozitivno ocenjen Nacrt zakona o zapošljavanju lica sa invaliditetom, na kome Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike intenzivno radi prethodnih meseci u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom. Nacrt predviđa obavezne kvote za zapošljavanje osoba sa invaliditetom za poslodavce sa više od 20 zaposlenih, podsticajne mere za poslodavce, stvaranje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. O odredbama ovog nacrta tek treba razviti širok socijalni dijalog, uz zčešće predstavnika poslodavaca i sindikata.

Zajedničku sednicu dva odbora vodile su predsednik Odbora za rad, boračka i socijalna pitanja Ivana Kovačević i predsednik Odbora za smanjenje siromaštva Snežana Stojanović-Plavšić.Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2