Narodni poslanik

VLADAN GLIŠIĆ

Izborna lista

ALEKSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU

Poslanička grupa

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Politička stranka

- (-)

Datum potvrđivanja poslaničkog mandata

03.08.2020.

Godina rođenja

1970.

Zanimanje

advokat

Mesto prebivališta

Aranđelovac