27. novembar 2020. Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine i članica delegacije u PS SE na elektronskoj sednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciuju PS SE

27. novembar 2020. Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine i članica delegacije u PS SE na elektronskoj sednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciuju PS SE

Petak, 27. novembar 2020.

Usvojen izveštaj potpredsednice Narodne skupštine i članice delegacije u PS Saveta Evrope Elvire Kovač o očuvanju nacionalnih manjina u Evropi

Na današnjoj elektronskoj sednici Komiteta za jednakost i nediskriminaciuju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, velikom većinom glasova (27 za, 3 protiv) usvojen je izveštaj i rezolucija na temu „Očuvanje nacionalnih manjina u Evropi“, koji je pripremila Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine i članica delegacije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.


„Na ovom izveštaju i rezoluciji sam radila poslednje dve godine. Održano je nekoliko javnih slušanja na ovu temu u kojima su pored poslanika Saveta Evrope učestvovali i vodeći stručnjaci iz ove oblasti. U svojstvu izvestioca, bila sam u virtuelnim posetama Ukrajini i Velsu, gde sam imala prilike da se bliže upoznam sa položajem manjina. Usvajanje ovog izveštaja je važno za stvaranje odgovarajućih uslova koji će omogućiti manjinama u zemljama Saveta Evrope da izražavaju, sačuvaju i razvijaju svoj identitet. Pripadnici nacionalnih manjina mogu da uživaju svoja prava samo ukoliko imaju priliku da učestvuju u kulturnom, društvenom i ekonomskom životu i javnim poslovima u državama u kojima žive. Zbog toga je od suštinskog značaja da gradimo inkluzivna i demokratska društva u kojima manjine imaju mogućnost da se aktivno uključe i utiču na odluke koje ih se tiču“ – navodi Kovač.

Rezolucija i izveštaj će se naći na dnevnom redu sledećeg zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, krajem januara 2021. godine, kada će se o tome izjašnjavati poslanici u Plenumu. Na tom zasedanju će Srbiju predstavljati nova delegacija Narodne skupštine, čiji je sastav izglasan na jučerašnjoj sednici, a koju će predvoditi predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić.