Sreda, 17. februar 2016.

Učešće stalne delegacije Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana na jubilarnom Plenarnom zasedanju PSM u Albaniji

Stalna delegacija NS RS pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana učestvovaće na 10. jubilarnom plenarnom zasedanju Parlamentarne skupštine Mediterana, koje će se održati od 18. do 19. februara 2016. godine u Tirani, Republika Albanija.


Deseto plenarno zasedanje biće organizovano u vidu tri panela visokog nivoa, koji će se koncentrisati na prioritetna pitanja za Mediteranski region, među kojima su: posledice krize u Siriji i Libiji, Bliski istok, borba protiv terorizma, ekonomska saradnja, klimatske promene, civilna zaštita i unapređenje ljudskih prava, dijalog kultura, zaštita nasleđa, kao i doprinos i uloga Parlamentarne skupštine Mediterana u Mediteranskom regionu i delotvornost parlamentarne diplomatije.

Delegacija Narodne skupštine pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana učestvovaće u sledećem sastavu: šef delegacije Momo Čolaković i članovi delegacije Balša Božović, Milan Novaković i Aleksandra Maletić.