8. novembar 2022. Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač učestvovala je na regionalnoj konferenciji

8. novembar 2022. Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač učestvovala je na regionalnoj konferenciji

Utorak, 8. novembar 2022.

Učešće predsednice Odbora za evropske integracije na regionalnoj konferenciji Analize parlamentarnog rada u oblasti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu - Izveštaj

Na poziv Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta Promocija EU integracija, predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač učestvovala je na regionalnoj konferenciji „Analize parlamentarnog rada u oblasti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu- Izveštaj“. Regionalna konferencija se održala 7. i 8. novembra 2022. godine, u Budvi, Crnoj Gori.


Na konferenciju su pozvani predsednici i zamenici predsednika odbora za evropske integracije i generalni sekretari svih parlamenata na Zapadnom Balkanu. Takođe, na konferenciji su učestvovali nacionalni i međunarodni eksperti angažovani od strane GIZ-a, koji su radili na izradi dokumenta analize rada parlamentarnih odbora za evropske integracije.

Cilj konferencije je bila razmena iskustva i deljenje dobre prakse između poslanika i generalnih sekretara parlamenata na Zapadnom Balkanu kao i predstavljanje dokumenta „Analize parlamentarnog rada u oblasti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu- Izveštaj“, od strane eksperata.

Predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač je predstavila nadležnosti Odbora za evropske integracije i ulogu Narodne skupštine u procesu evropskih integracija. Naglasila je da proces pristupanja Evropskoj uniji predstavlja strateško opredeljenje i spoljnopolitički prioritet Srbije.

Napomenula je važnost Rezolucije o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, koja je usvojena 2013. godine, a kojom se naglašava neophodnost da se u proces praćenja pregovora o pristupanju uključe odbori Narodne skupštine u čijem delokrugu su pitanja iz odgovarajućih pregovaračkih pozicija, dok Odbor za evropske integracije ima centralnu ulogu u koordinaciji svih aktivnosti. Prisutnim učesnicima je objasnila postupak razmatranja predloga pregovaračke pozicije u procesu pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji.

Odbor za evropske integracije razmatra sve predloge zakona u načelu, koje podnosi Vlada, a kojima se vrši usklađivanje nacionalnih propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Od izuzetne važnosti za proces pristupanja Evropskoj uniji je uključenost svih građana i organizacija civilnog društva u proces pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. U vezi sa tim, posebno je ukazala na dobro uspostavljenu saradnju između Odbora za evropske integracije i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.

Napomenula je da je u Izveštaju Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu pohvaljen konstruktivan rad Skupštine u Međustranačkom dijalogu a takođe, što je nakon sprovedenih parlamentarnih izbora, Skupština više pluralistička.

Navela je da se Odbor za evropske integracije sastoji od 17 članova i 17 zamenika članova. Napomenula je da su svi članovi Odbora, osim jednog člana, evroentuzijasti. Ukazala je na dobru praksu koja postoji u Skupštini, a to je da su određeni članovi Odbora ujedno i članovi Odbora za spoljne poslove, kao i Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-Srbija.

Saradnja Narodne skupštine sa Evropskim parlamentom (EP) se prevashodno odvija kroz sastanke Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbija-EU (POSP), koji se održava dva puta godišnje. Napomenula je da će se naredni sastanak održati krajem novembra 2022. godine u Strazburu. Elvira Kovač je istakla da je ključ rada POSP-a razmatranje svih aspekata odnosa između Srbije i Evropske unije i svih važnih političkih i ekonomskih pitanja u procesu evropskih integracija Srbije, naročito u sprovođenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Predsednica Odbora se u svom izlaganju, posebno osvrnula na predstavljanje godišnjih izveštaja Evropske komisije na sednicama Odbora za evropske integracije, od strane šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Objasnila je da nakon sednice Odbora, na kojoj je izveštaj predstavljen, članovi Odbora, u svojstvu narodnih poslanika podnose predlog zaključka o kojem se raspravlja na plenarnoj sednici Skupštine. Napomenula je da je ovakva praksa, koja je uspostavljena na inicijativu Odbora, pohvaljena od strane Evropske unije. Istakla je da će se ovakva praksa nastaviti i za Izveštaj Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu.

Nakon predstavljanja rada odbora za evropske integracije ostalih predstavnika parlamenata, usledilo je predstavljanje rada parlamenata od strane generalnih sekretara.

Učesnici su razmenili iskustvo u svom radu, odgovarali na postavljena pitanja i objašnjavali procedure rada u delokrugu odbora za evropske integracije. Nakon toga, eksperti su predstavili dokument Analize parlamentarnog rada u oblasti evropskih integracija na Zapadnom Balkanu – Izveštaj, uključujući i preporuke koje mogu uticati na jačanje uloge parlamenata u procesu evropskih integracija.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
nedelja, 24. septembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja