14. decembar 2015. Učesnici prvog sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u Beču

14. decembar 2015. Učesnici prvog sastanka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u Beču

Ponedeljak, 14. decembar 2015.

Učešće potpredsednika Narodne skupštine na prvom sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice u Beču

Potpredsednik Narodne skupštine i član Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prof. dr Vladimir Marinković učestvovao je na prvom sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, održanom 14. decembra 2015. godine u Beču, Austrija.


Ministarski savet Energetske zajednice je na sastanku održanom 16. oktobra 2015. godine u Tirani doneo Odluku o uspostavljanju redovnih sastanaka Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice.

Na prvom sastanku bilo je reči o preliminarnom nacrtu Poslovnika Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, koji je pripremio Sekretarijat Energetske zajednice i koji će nakon usaglašavanja biti podnet na usvajanje Ministarskom savetu Energetske zajednice. Prof. Dr Vladimira Marinković je izneo primedbe i komentare na tekst Poslovnika koje su se ticale kvoruma za rad i odlučivanje, proceduru usvajanja izveštaja Parlamentarnog plenuma i analizu troškova. Članovi prisutnih delegacija su uspeli da usaglase konsolidovani tekst Poslovnika koji će Sekretarijat EnZ dostaviti na komentare i mišljenje Evropskom parlamentu.

U nastavku sastanka predstavnici Sekretarijata Energetske zajednice su predstavili Program rada Energetske zajednice za 2016. godinu nakon čega je usledila diskusija prisutnih članova Parlamentarnog plenuma. Direktor Sekretarijata Janez Kopač je predstavio stanje u pogledu transponovanja direktiva Trećeg energetskog paketa EU u svim ugovornim stranama Energetske zajednice.

Na sastanku su učestvovale delegacije parlamenata iz osam zemalja potpisnica Ugovora o energetskoj zajednici.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1