22. septembar 2022. Učešće potpredsednice Narodne skupštine Elvire Kovač na konferenciji posvećenoj predstavljanju instrumenta za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

22. septembar 2022. Učešće potpredsednice Narodne skupštine Elvire Kovač na konferenciji posvećenoj predstavljanju instrumenta za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije

Četvrtak, 22. septembar 2022.

Učešće potpredsednice Narodne skupštine Elvire Kovač na konferenciji posvećenoj ljudskim pravima

Potpredsednica Narodne skupštine Elvira Kovač učestvovala je na konferenciji posvećenoj predstavljanju instrumenta za uključivanje principa da niko ne bude izostavljen u zakonska i strateška dokumenta Republike Srbije, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.


Obraćanje potpredsednice Narodne skupštine dostavljamo u celosti:

„Uvažene dame i gospodo,

Čuvena američka antropološkinja Margaret Mid je tvrdila da je prvi znak nastanka civilizacije – butna kost sa zaraslim prelomom. Slomljena butna kost koja je zarasla predstavlja dokaz da je neko vodio računa o ranjenoj osobi, neko joj je previjao ranu, preneo je na bezbedno mesto i brinuo o njoj tokom oporavka. Lečene kosti nisu pronađene tamo gde je još uvek vladao zakon jačega.

Dakle, civilizacija ne počinje sa tehnološkim otkrićima, već sa trenutkom kada čovek počinje pomagati drugom čoveku u nevolji, kada pokaže empatiju i solidarnost. Solidarnost i empatija označavaju početak ljudske civilizacije.

Ciljevi održivog razvoja naše generacije jesu i moraju biti ciljevi razvoja solidarnosti, jer je to pitanje univerzalnih vrednosti, a univerzalni princip ljudskosti je upravo i temeljno načelo Agende 2030 da niko ne bude izostavljen.

I zato kada govorimo o principu da niko ne bude izostavljen, u suštini govorimo o politikama solidarnosti i tolerancije, govorimo o poštovanju prava i pravu na poštovanje.
Princip da niko ne bude izostavljen na svim jezicima sveta se nastavlja u rečenici da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno.

Uvažene dame i gospodo,

Obaveze Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji i u pogledu sprovođenja Agende 2030 su komplementarne, rad na realizaciji ciljeva održivog razvoja je deo procesa evropeizacije Srbije i sastavni deo rada najmanje 12 odbora Narodne skupštine.

Poštujući načelo zabrane diskriminacije, jednakih šansi i mogućnosti, Narodna skupština Republike Srbije prati ciljeve 8, 10, 16 i 17 Agende, i u aktima koje donosi poštuje načela inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, dostojanstvenog rada i smanjenja nejednakosti.

U izradi zakona, strateških i planskih dokumenata Narodna skupština uključuje načelo da niko ne bude izostavljen, vodeći računa o interesima marginalizovanih, nevidljivih, ranjivih kategorija stanovništva.

Izbori za narodne poslanike održani 3. aprila ove godine, potvrdili su smisao višegodišnjeg rada na ostvarivanju potcilja 5.5 Agende, da se obezbedi efektivno učešće žena na svim nivoima donošenja odluka u političkom životu, i u Trinaestom sazivu Narodne skupštine izabrano je 87 narodnih poslanica, što čini 36,55% od ukupnog broja narodnih poslanika. Takođe, u Trinaesti saziv Narodne skupštine izabrano je 13 narodnih poslanika koji su članovi 5 stranaka nacionalnih manjina.

U poslednjih pet godina, uvažene dame i gospodo, nosilac aktivnosti Narodne skupštine u sprovođenju prioritetnih ciljeva održivog razvoja je Stalna delegacija u Interparlamentarnoj uniji, a u septembru 2017. godine, na temelju aktivnosti Odbora za spoljne poslove, formirana je i Fokus grupa koja koordinira aktivnosti unutar Narodne skupštine i među nadležnim odborima, zadužena za razvoj mehanizama kontrole i nadzora procesa implementacije ciljeva održivog razvoja.

U dva navrata, 2018. i 2019. godine u Narodnoj skupštini su organizovana javna slušanja, regionalni seminari, predstavljen je Prvi Dobrovoljni nacionalni izveštaj, urađena je samoprocena i evaluacija samoprocene implementacije, a početkom 2021. godine upućen je poziv Fokus grupi Narodne skupštine da pristupi svetskoj mreži poslanika posvećenih postizanju ciljeva održivog razvoja, koja okuplja preko 70 poslanika, iz 36 zemalja i pet regiona sveta. Ova mreža predstavlja globalnu platformu za razmenu informacija i dobrih parlamentarnih praksi u pogledu postizanja ciljeva održivog razvoja. Poziv Fokus grupi Narodne skupštine da pristupi svetskoj mreži poslanika posvećenih ciljevima održivog razvoja je rezultat višegodišnjeg rada: već su formulisane inicijative da se u svakom relevantnom zakonu naglasi da se u skladu sa ciljevima održivog razvoja; počev od 2019. godine prilikom rasprave o budžetu vodi računa o izdvajanju sredstava za ciljeve održivog razvoja, razgovara se o organizovanju kampanje o ciljevima održivog razvoja koja bi bila sprovedena na nacionalnom nivou, o unapređenju saradnje sa lokalnim vlastima.

Prioritetan zadatak je rad sa mladima, rad na podizanju svesti o značaju principa da niko ne bude izostavljen, podizanju svesti o značaju solidarnosti i poštovanju načela jednakosti i nediskriminacije.

Svakako da su stubovi održivog razvoja: ekonomski, socijalni i zaštita životne sredine, oblasti u kojima niko ne sme da bude izostavljen, a Narodna skupština će posebno voditi računa da ovaj princip bude implementiran u najvišim, dugoročnim dokumentima razvojnog planiranja Srbije, u planu razvoja i prostornom planu Republike Srbije.

Uvažene dame i gospodo,

Ako se vratimo na tezu Margaret Mid, da se civilizacija rodila u trenutku kada je čovek pokazao saosećanje i solidarnost, onda kraj civilizacije nastupa u trenutku kada solidarnosti, poštovanja i uvažavanja ljudskog dostojanstva, nestane. Lekcije o tome šta se dešava kada odbacimo načelo da je svaki život vredan života i pogazimo princip neprikosnovenosti ljudskog dostojanstva, smo naučili. Kao što smo naučili da se održivi razvoj cele zajednice može postići samo ako niko nije izostavljen i ako se obezbedi poštovanje temeljnih ljudskih prava, prava čoveka i građanina.“


Foto galerijaPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
petak, 8. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja