7. mart 2023. Učesnici sastanka

7. mart 2023. Učesnici sastanka

Sreda, 8. mart 2023.

Učešće dr Muamera Bačevca i Nataše Tasić-Knežević na parlamentarnom sastanku organizovanom u okviru 67. zasedanja Komisije za status žena, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine dr Muamer Bačevac i zamenica predsednika Nataša Tasić-Knežević učestvovali su na parlamentarnom sastanku koji je organizovan u okviru 67. zasedanja Komisije o statusu žena, u Njujorku, u Ujedinjeniim nacijama.


Parlamentarni sastanak je održan 7. marta 2023. godine, na temu „Uloga parlamenata u promovisanju rodne ravnopravnosti zahvaljujući tehnologiji”, u organizaciji Interparlamentarne unije (IPU) i Entiteta Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Žene). Takođe su učestvovali na pratećem događaju koji je održan 8. marta 2023. godine na temu „Postizanje rodne ravnopravnosti u donošenju odluka do 2030. godine”.

Muamer Bačevac je na parlamentarnom sastanaku, koji je otvorio predsednik Interparlamentarne unije Duarte Pašeko (Duarte Pacheco), ukazao da je Srbija mnogo toga uradila poslednjih godina u oblasti digitalizacije, ali da i ovde moramo imati u vidu rodni aspekt. Indeks rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji ukazuje da su žene manje zastupljene među IKT stručnjacima, a kada se zaposle u ovom sektoru, one zarađuju manje od muškaraca jer rade na manje plaćenim poslovima. Obezbeđivanje većeg učešća žena u informacionim tehnologijama i smanjenje digitalnog jaza, je najbolji je način za osnaživanje žena jer danas ne postoji nijedna aktivnost, bilo da je u sferi rada, privatnog ili porodičnog života, a da ne podrazumeva upotrebu ovih tehnologija. Zakon o rodnoj ravnopravnosti predviđa obavezu preduzimanja posebnih mera radi unapređenja digitalne pismenosti i drugih digitalnih kompetencija žena. Ukazao je na značajnu ulogu Narodne skupštine u promovisanju ovih ciljeva i nadzoru nad primenom zakona. Zaključio je da unapređenje rodne ravnopravnosti podrazumeva razvoj društva u celini i doprinosi boljem kvalitetu života i blagostanja za sve - i žene i muškarce. Zato je posebno istakao potrebu većeg razumevanja i uključivanja muškaraca u rešavanje ovih pitanja.

Narednog dana je održan događaj koji je podrazumevao debatu o učešću žena u odlučivanju. Nataša Tasić-Knežević je istakla da je veće učešće žena u političkom odlučivanju u vrhu prioriteta Narodne skupštine. Usvojeni su zakoni koji to obezbeđuju, pre svega Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima. Unapređenje zakonodavnog okvira imalo je pozitivne efekte i u ovom sazivu Narodne skupštine od ukupno 250 narodnih poslanika, 88 su žene (35,2%). Napomenula je da još od 2013. godine postoji neformalna grupa - Ženska parlamentarna mreža koju čine narodne poslanice bez obzira na stranačku pripadnost. Visoko učešće žena obezbeđeno je i na nivou Vlade i drugih važnih institucija, a Vlada je obrazovala Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. Ona je takođe govorila o rodnoj ravnopravnosti u oblasti digitalizacije i tom prilikom istakla značajne aktivnosti predsednice Vlade Ane Brnabić koja je u svoju agendu, među prioritetne oblasti, upravo uvrstila razvoj digitalizacije.

Učesnici parlamentarnog sastanka i debate, razmenili su iskustva i dali sugestije na koji način parlamenti treba da doprinesu većem prisutnosti žena tehnologijama i smanjenju digitalnog jaza, te zaključili da postoji prostor za dalje unapređenje u ovoj oblasti i potreba preduzimanja zajedničkih aktivnosti u okviru Interparlamentarne unije.


Foto galerijaPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2