12. mart 2019. Narodne poslanice Elvira Kovač i Biljana Pantić Pilja na 63. zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za status žena na temu seksizma, uznemiravanja i nasilja protiv parlamentarki

12. mart 2019. Narodne poslanice Elvira Kovač i Biljana Pantić Pilja na 63. zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za status žena na temu seksizma, uznemiravanja i nasilja protiv parlamentarki

Sreda, 13. mart 2019.

Učešće narodnih poslanica na 63. zasedanju Komisije Ujedinjenih nacija za status žena na temu seksizma, uznemiravanja i nasilja protiv parlamentarki

Narodne poslanice i članice Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Elvira Kovač i Biljana Pantić Pilja učestvovale su u delu 63. zasedanja Komisije Ujedinjenih nacija za status žena na temu seksizma, uznemiravanja i nasilja protiv parlamentarki, koje je održano 12. marta 2019. godine u Njujorku.


Savet Evrope, Interparlamentarna unija i stalna misija Finske pri UN organizovali su prateći događaj u okviru finskog predsedavanja Savetom Evrope, kako bi se razmotrilo pokretanje pravnih i političkih inicijativa za okončanje nasilja nad ženama u politici i razmena iskustava i naučenih lekcija iz njihove primene. Događaj je takođe imao za cilj jačanje partnerstva na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Uznemiravanje, seksizam, štetni stereotipi i zastrašivanje žena u politici su sve češći. Ona imaju negativne posledice na postizanje rodne ravnopravnosti tako što uzrokuju i pogoršavaju nedovoljnu zastupljenost žena u politici i utiču na njihov doprinos političkim procesima. Mlade poslanice i žene aktivne u borbi protiv rodne neravnopravnosti i nasilja nad ženama često su bile meta napada.

Ponovljeno je da je potrebno da se ispune obaveze iz Agende UN 2030 i COR5, kao i Strategije za ravnopravnost polova Saveta Evrope 2018-2023, kako bi se postiglo puno i efikasno učešće žena na svim nivoima donošenja odluka i eliminisalo nasilje nad ženama u svim sferama života. Takođe je potrebno da se usvoje snažni zakoni i odgovorne alternative da bi se prekinulo ćutanje, zaštitile žrtve zlostavljanja i okončalo nekažnjavanje počinilaca. Kao nastavak zajedničke studije sa IPU, Parlamentarna skupština pokrenula je inicijativu #NotInMyParliament, da mobiliše parlamente da preduzmu aktivnosti u cilju iskorenjivanja seksizma i nasilja. Pored toga, Savet Evrope priprema Preporuku za sprečavanje i borbu protiv seksizma koja će se takođe baviti ženama u politici.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1