26. jun 2019. Članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Olena Papuga

26. jun 2019. Članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Olena Papuga

Sreda, 26. jun 2019.

Učešće narodne poslanice Olene Papuge na seminaru „Angažovanje parlamenata u oblasti ljudskih prava - određivanje primera dobre prakse i novih mogućnosti za delovanje“

Članica Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Olena Papuga učestvuje na seminaru „Angažovanje parlamenata u oblasti ljudskih prava - određivanje primera dobre prakse i novih mogućnosti za delovanje“ koji se održava u Palati nacija u Ženevi, od 24. do 26. juna 2019. godine, u organizaciji Interparlamentarne unije i Kancelarije Visokog komesara za ljudska prava Ujedinjenih nacija.


Seminar ima za cilj da utvrdi, prikaže i unapredi praksu parlamentarnog angažovanja u oblasti ljudskih prava, ukaže na potrebu uključivanja parlamenta u rad mehanizama za zaštitu ljudskih prava Ujedinjenih nacija, uključujući Univerzalni periodični pregled i ugovorna tela UN. Na seminaru se takođe razmatraju načini na koji parlamenti mogu promovisati sprovođenje Ciljeva održivog razvoja, a razgovara se i o nacrtu seta međunarodnih načela koja treba da pruže podršku radu odbora za ljudska prava.

Olena Papuga je ukazala na najnovije zakonodavne aktivnosti Narodne skupštine u pogledu unapređenja ljudskih prava, a naročito u pogledu zaštite prava nacionalnih manjina i s tim u vezi usvojene amandmane na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Predlog zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, kojima se obezbeđuje pravo narodnih poslanika koji su pripadnici nacionalnih manjina da se u Narodnoj skupštini obraćaju na svom maternjem jeziku i pismu. Takođe je predstavila aktivnosti Ženske parlamentarne mreže u pogledu uvođenja rodno odgovornog budžetiranja u budžetski sistem Republike Srbije. Ona je govorila i o uključivanju narodnih poslanika u sastav državne delegacije Republike Srbije prilikom predstavljanja periodičnih izveštaja nadležnom komitetu UN o primeni Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena, kao i aktivnostima Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u pogledu razmatranja preporuka koje je Srbija dobila u okviru Univerzalnog periodičnog pregleda.

Na seminaru je posebno istaknuta potreba većeg uključivanja parlamenata u različite faze procedura izveštavanja Savetu za ljudska prava UN i ugovornim telima UN, kao i unapređenje saradnje između parlamenta i drugih nacionalnih aktera za ljudska prava, posebno izvršne vlasti, nacionalnih institucija za ljudska prava i civilnog društva.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2