Četvrtak, 10. mart 2011.

Trideseta sednica Odbora za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova je 10.marta održao Tridesetu sednicu na kojoj je predstavljen Objedinjeni II i III periodični izveštaj prema Konvenciji o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW).Sednica je organizovana u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost, a uz podršku Kancelarije UN Women Srbija i Ministarstva za ljudksa i manjinska prava.

Na početku sednice prisutne su pozdravile predsednica Odbora za ravnopravnost polova, Gordana Paunović-Milosavljević, Snežana Lakićević, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost i Sanja Jašarević-Kužić, pomoćnica Ministra za ljudska i manjinska prava.

Predsednica Odbora Gordana Paunović-Milosavljević istakla je dobru saradnju Odbora i Saveta za rodnu ravnopravnost, Uprave za rodnu ravnopravnost i Kancelarije UN-a. Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena jedna je od sedam temeljnih konvencija UN-a i najvažniji dokument o zaštiti njihovih prava, a Izveštaj o njenoj primeni pokazuje stanje i položaj žena u zemljama potpisnicama, dodala je predsednica Odbora. Srbija je 2007. godine podnela Inicijalni izveštaj Komitetu UN-a za ukidanje svih oblika diskriminacije žena, koji je dao preporuke za dalju implementaciju Konvencije, o čemu govori i Objedinjeni II i III periodični izveštaj.

Asja Verbanova, direktorka Kancelarije UN Women Srbija istakla je u svom obraćanju da je 2009.godine proslavljena tridesetogodišnjica usvajanja Konvecnije, kao najvažnije međunarodne obaveze o zaštiti prava žena u svetu. Ona je dodala da danas razgovaramo o onome šta je urađeno u periodu od 4 godine, kakav je napredak načinila Srbija prema preporukama i o mehanizmima izveštavanja.

Violeta Nojbauer, članica CEDAW Komiteta i ekspertkinja UN-a predstavila je članovima Odbora sadržaj Konvencije i proces izveštavanja zemalja potpisnica, sa posebnim osvrtom na ulogu koju imaju nacionalni parlamenti u tom procesu. Ona je navela da uloga nacionalnih parlamenata nije samo u nadzoru izvršne vlasti u implementaciji Konvencije i preporukama Komiteta, već u aktivnom učešću narodnih poslanika u procesima donošenja nacionalnih propisa, politika i budžeta koji sadrže osnovne principe Koncencije. Ona je pozdravila uključivanje nacionalnih parlamenata u donošenje izveštaja o eliminaciji diskriminacije žena.

Dragana Petrović sekretarka Saveta za rodnu ravnopravnost i Svetlana Đorđević iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava predstavile su preporuke CEDAW Komiteta i Objedinjeni II i III periodični izveštaj.

CEDAW Komitet dao je 2007.godine preporuke Srbiji, koja je podnela Inicijalni izveštaj za period od 1992.godine do 2007.godine. Komitet je ocenio da je situacija u Srbiji dobra i uravnotežena, da postoji dobra volja i namera države za spovođenjem principa Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena, pozdravio je ratifikovanje Konvencije i veće angažovanje žena narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. Komitet je sagledao i slabosti i preporučio primenu odredaba Konvencije, poštovanje rodne ravnopravnosti, donošenje zakona o ravnopravnosti polova i nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena, podizanje svesti i promenu patrijarhalnog sistema vrednosti, uz izraženu posebnu zabrinutost za položaj Romkinja i ostalih marginalizovanih grupa, kao i žrtava rata. Preporučeno je poboljšanje obrazovnih programa i omogućavanje potpunog pristupa obrazovanju, zdravstvenim uslugama, tržištu rada, eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama, borba protiv trgovine ljudima, kao i saradnja sa NVO sektorom.

Objedinjeni II i III periodični izveštaj obuhvata period od 2007.godine do 2009.godine i sastoji se od informacija o primeni članova Konvencije, statističkih podataka i izveštaja o položaju žena na Kosovu i Metohiji. Urađen je u saradnji Vlade Republike Srbije i nevladinog sektora. Izveštajem je obuhvaćena zakonodavna aktivnost, reuzltati kampanje na podizanju svesti o značaju rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije, mere za obezbeđivanje razvoja i napretka žena i donošenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti.

U nastavku rada, članovi Odbora diskutovali su o izveštaju, ali i trenutnoj situaciji u Srbiji po pitanju položaja žena i poštovanja rodne ravnopravnosti. Razmenjena su mišljenja o načinu izveštavanja i određivanju nosilaca tog posla u okviru izvršne vlasti. Diskutovalo se i o podeljenosti nevladinog sektora u pogledu učešća u izveštavanju. U diskusiji su pored članova Odbora učestvovali predstavnici nevladinog sektora, ministarstava Vlade Republike Srbije, članovi Saveta za rodnu ravnopravnost, kao i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora, Gordana Paunović-Milosavljević.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31