Četvrtak, 22. jul 2010.

Trideset treća sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Odbor za zdravlje i porodicu održao je 22. jula 2010. godine 33. sednicu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Paja Momčilov.Odbor za zdravlje i porodicu održao je 22. jula 2010. godine 33. sednicu. Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Paja Momčilov.

Članovi Odbora razmatrali su probleme zdravstvene zaštite lica obolelih od malignih bolesti uz učešće predstavnika Ministarstva zdravlja, Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Srpskog lekarskog društva, kao i predstavnika zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu ovim licima i predstavnika nevladinih organizacija za borbu protiv raka.

Na osnovu čl. 60.i79. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, Odbor za zdravlje i porodicu je na 33. sednici, nakon razmatranja problema zdravstvene zaštite lica obolelih od malignih bolesti, doneo sledeće:

ZAKLjU Č KE

1.Stalni porast broja obolelih od raka, kao i stalno povećanje smrtnosti od malignih bolesti nalažu svim nadležnim kao i čitavom društvu da se još više angažuju u sagledavanju i rešavanju problema iz ove oblasti.

2.Potrebno je da Zdravstveni savet Srbije zajedno sa Ministarstvom zdravlja i uz konsultovanje specijalističkih sekcija Srpskog lekarskog društva sačini reviziju Nacionalnog programa Srbije za borbu protiv raka u cilju pronalaženja optimalnijih mera za suzbijanje i lečenje malignih bolesti.

3.Na osnovu izlaganja predstavnika svih onkoloških institucija prisutnih na sednici, jasno je da Srbija nema dovoljne terapijske i kadrovske kapacitete da bi se mogla svrstati u srednje razvijene države. Nedostatak savremenih zračnih aparata i kadrova, nalažu dodatno angažovanje čitave društvene zajednice u cilju prevazilaženja ovih problema.

4.Povodom iskazanih sumnji da je prilikom lečenja u onkološkim ustanovama došlo do kršenja zakona, koruptivnih radnji i ugrožavanja ljudskih prava građana Srbije zahtevamo da nadležni organi na čelu sa tužilaštvom ispitaju sve ove navode a u slučaju da se potvri da su tačni procesuiraju iste.


Odbori vezani za ovu aktivnost