Sreda, 4. april 2012.

Trideset sedma sednica Odbora za ravnopravnost polova

Odbor za ravnopravnost polova održao je 37.sednicu u formi okruglog stola, povodom obeležavanja akcije Mesec dana romsko-ženkog aktivizma, na kojoj je razmatrana tema Romkinje u Srbiji - Romski ženski aktivizam za sistemska rešenja.


Otvarajući sednicu, predsednica Odbora Gordana Paunović Milosavljević istakla je da se ova sednica održava povodom obeležavalja 8. aprila, Svetskog dana Roma. Ona je dodala da je Odbor u prethodnom periodu organizovao niz seminara na temu romsko-ženskog aktivizma, koji su imali za cilj poboljšanje kvaliteta života, zaštitu od nasilja, opismenjavanje i zapošljavanje Romkinja.
Na sednici su razmotrena pitanja uloge institucija i saradnje sa nevladinim sektorom u borbi protiv nasilja nad Romkinjama (iskustva i praktična primena) i pitanja sistemskih rešenja i sistemske podrške za unapređenje položaja Romkinja (iskustva dobre prakse).
Državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Slavica Denić istakla je da se u Srbiji beleži porast romskih devojčica u školama, što govori o poboljšanju situacije u odnosu na ranije periode. Za dalji napredak u ovoj oblasti potrebno je raditi na promeni stava romskih muškaraca da žena ne treba da radi i da se obrazuje, istakla je državna sekretarka.
Predstavnice Romske ženske mreže istakle su da je neophodno institucionalizovati pitanje položaja Romkinja, kao grupe koja je višestruko diskriminisana, ukazati na značaj finansijske podrške u sprovođenju mera, pružanje besplatne pravne službe, ali i stvaranje preduslova za učešće Romkinja u javnom i političkom životu. Takođe, od velikog značaja je i informisanje javnosti o ovim pitanjima. Romska ženska mreža pokrenula je inicijativu za osnivanje lokalnih timova za poboljšanje položaja Romkinja, koji u dosadašnjem radu beleže izuzetno pozitivna iskustva, posebno u Barajevu, Lazarevacu, Pirotu i Nišu, gde je broj Romkinja koje su upisale srednju školu povećan, čime je generalno poboljšan njihov položaj u društvu.
Jan Lunenburg iz Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji, istakao je da je demokratsko društvo samo ono društvo koje je u potpunosti posvećeno antidiskriminacionoj politici, i s toga jedna od glavnih društvenih tema treba da bude borba protiv nasilja nad ženama.
Odbor je nakon razmene iskustava usvojio preporuke kojima se ističe neophodnost praćenja realizacije nacionalnog akcionog plana sa posebnim akcentom na rodno budžetiranje, uvođenje rodnih pokazatelja u sve strateške dokumente, praćenje realizacije planova i vrednovanje mera iz rodne perspektive, uvođenje sistemskih mera na lokalnom nivou izradom i realizacijom lokalnih strateških planova, kao i korišćenje pravnih mehanizama koji diskriminaciju čine vidljivom.
Ovom prilikom, Romska ženska mreža uručila je plakete predstavnicima lokalnih samouprava Barajeva, Lazarevca, Pirota i Leskovca, koji su svojim radom doprineli poboljšanju položaja Romkinja u svojim lokalnim sredinama.
Sednici u formi okruglog stola prisustvovali su, pored članova Odbora i narodnih poslanika, i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, aktivisti Romske ženske mreže, predstavnici Misije OEBS u Srbiji, Romskog ženskog centra u Beogradu, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić, kao i predstvanici lokalnih samouprava Barajevo, Lazarevac, Leskovac i Pirot.
Akciju Mesec dana romsko-ženskog aktivnizma (8.mart-8.april 2012.godine) realizuje Romska ženska mreža Srbije.
Sednici je predsedavala predsednica Odbora Gordana Paunović- Milosavljević.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3