Četvrtak, 2. februar 2012.

Trideset četvrta sednica Odbora za omladinu i sport

Odbor za omladinu i sport je na sednici od je 2.februara razmotrio Informaciju o radu Ministarstva omladine i sporta za period 1. oktobar - 31. decembar 2011. godine.


Ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković predstavila je članovima Odbora Informaciju o radu Ministarstva u poslednjem kvartalu 2011.godine, naglasivši aktivan rad na pripremi podzakonskih akata i pripremi ministarske konferencije Saveta Evrope, dok je posebno istakla realizaciju stipendiranja 1.000 novih mladih talenata iz sredstava Fonda za mlade talente.

Ministarka je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Ministarstva i Odbora za omladinu i sport i najavila skoro podnošenje Izveštaja o radu Fonda za mlade talete i Izveštaja o sprovođenju Strategije razvoja sporta u prethodne tri godine.

Nakon rasprave članovi Odbora jednoglasno su usvojili Informaciju o radu Ministarstva omladine i sporta za period 1. oktobar - 31. decembar 2011. godine.

U nastavku sednice članovi Odbora prihvatili su poziv ruskog Udruženja za omladinu i sport Futbal market za učestvovanje na fudbalskom turniru koji se održava u Sočiju, od 19. do 22. aprila, u organizaciji pomenutog Udruženja i ruske fudbalske unije i saglasili da se sastanu sa delegacijom Odbora Poslaničkog doma za obrazovanje, nauku i sport Parlamenta Rumunije, u periodu između 22. i 26.februara ove godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Milan Vučković.


Odbori vezani za ovu aktivnost