11. maj 2017. Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

11. maj 2017. Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Četvrtak, 11. maj 2017.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini za četvrtak, 11. maj, sa početkom u 10 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Vukadinović, Milija Miletić, Olena Papuga, Boško Obradović, Marko Đurišić, Balša Božović, prof. dr Vojislav Šešelj, Saša Radulović i Žika Gojković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 5. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, koji je podneo Odbor za ppavocyđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 6. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu, koji je podneo Odbor za ppavocyđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 7. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 8. Predlog kandidata za člana Visokog saveta sudstva, koji su podneli dekani pravnih fakulteta u Republici Srbiji, na zajedničkoj sednici;
 9. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 10. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 11. Lista kandidata za izbor tužioca za ratne zločine, koju je podnela Vlada;
 12. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, koju je podnela Vlada;
 13. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, koju je podnela Vlada;
 14. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu, koji je podnela Vlada;
 16. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, koju je podnela Vlada;
 17. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu, koju je podnela Vlada;
 18. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu, koju je podnela Vlada;
 19. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, koju je podnela Vlada;
 20. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, koju je podnela Vlada;
 21. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju, koju je podnela Vlada;
 22. Lista kandidata za izbor javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, koju je podnela Vlada;
 23. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru, koji je podnela Vlada;
 24. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, koji je podnela Vlada;
 25. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu, koji je podnela Vlada;
 26. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi, koji je podnela Vlada;
 27. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu, koji je podnela Vlada;
 28. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu, koji je podnela Vlada;
 29. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu, koji je podnela Vlada;
 30. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu, koji je podnela Vlada;
 31. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, koji je podnela Vlada;
 32. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, koji je podnela Vlada;
 33. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru, koji je podnela Vlada;
 34. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu, koji je podnela Vlada;
 35. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru, koji je podnela Vlada;
 36. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, koji je podnela Vlada;
 37. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici, koji je podnela Vlada;
 38. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu, koji je podnela Vlada;
 39. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu, koji je podnela Vlada;
 40. Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici, koji je podnela Vlada;
 41. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 42. Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US i 96/15), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine;
 43. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka i
 44. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 42. dnevnog reda sednice.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 42. dnevnog reda sednice, koje su narodnim poslanicima obrazložili predstavnici predlagača narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, ministarka pravde Nela Kuburović i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović.

Drugog dan rada, 12. maja, Narodna skupština nastavila je i zaključila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 42. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština razmatrala je i zaključila jedinstveni pretres o tačkama 43. i 44. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 15. maja, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama .

Nakon što je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je ponedeljak, 15. maj 2017. godine, sa početkom u 15.20 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Prvi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora „Unapređenje objekata pravosudnih organa B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke, Predlog odluke o prestanku funkcije člana Visokog saveta sudstva iz reda profesora pravnog fakulteta, Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog apelacionog suda, Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu i Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Čačku.

Narodni poslanici su većinom glasova izabrali dr Ranka Keču za člana Visokog saveta sudstva, na predlog dekana pravnih fakulteta u Republici Srbiji.

Narodna skupština nije izabrala Marinu Živković za predsednika Višeg suda u Pirotu i Nataliju Bobot za predsednika Prvog Osnovnog suda u Beogradu, dok su ostali kandidati iz Predloga odluke o izboru predsednika sudova izabrani. U nastavku glasanja, Narodna skupština usvojila je većinom glasova Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.

Narodni poslanici su većinom glasova izabrali Snežanu Stanojković za tužioca za ratne zločine.

Narodni poslanici su većinom glasova izabrali Nebojšu Živkovića za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, a za javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu Narodna skupština nije izabrala ni jednog kandidata.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.

U nastavku glasanja, narodni poslanici većinom glasova izabrali su Sašu Đokića za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu, a za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu izabran je Ivan Konatar.

Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vrbasu, Narodna skupština izabrala je Branislava Lepotića, a za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi izabran je Vladimir Nikolić.

Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, narodni poslanici većinom glasova izabrali su Slavicu Ivanović, a za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju Narodna skupština nije izabrala ni jednog kandidata.

Za javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, Narodna skupština je većinom glasova izabrala Nermina Koškovca.

Narodni poslanici su usvojili i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru. Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju.

Većinom glasova svih narodnih poslanika usvojen je i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu. Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Petrovcu na Mlavi. Narodni poslanici većinom glasova usvojili su Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Despotovcu, dok Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu nisu usvojeni.

U nastavku glasanja usvojeni su Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kuršumliji, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru.

Narodna skupština nije usvojila Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Brusu, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Boru, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju, Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Loznici i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Većinom glasova svih narodnih poslanika usvojeni su Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Valjevu i Predlog odluke o izboru javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Mionici.

Narodna skupština je na predlog Državnog veća tužilaca, većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca.

Narodni poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 82. stav 1. tačka 2) Zakona o državnom premeru i katastru, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka i Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.


Video (12)

Četvrtak, 11. maj 2017. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 11.05.2017. (I)

Četvrtak, 11. maj 2017. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 11.05.2017. (II)

Četvrtak, 11. maj 2017. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 11.05.2017. (III)

Četvrtak, 11. maj 2017. | Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 11.05.2017. (IV)

Petak, 12. maj 2017. | nastavak Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini 12.05.2017. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 7


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6