Četvrtak, 20. oktobar 2022.

Treća sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti

Odbor za kontrolu službi bezbednosti održao je, 20. oktobra 2022. godine, Treću sednicu Odbora. Na sednici koja je bila zatvorena za javnost Odbor je razmatrao i usvojio redovne izveštaje o radu generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane, koji obuhvataju period od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine.


U izveštajnom periodu generalni inspektor službi Ministarstva odbrane realizovao je redovne nadzore u direkcijama obe agencije, kao i u centrima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije.

U izveštajnom periodu generalni ispektor službi Ministarstva odbrane sproveo je nadzor nad zakonitošću primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka kao i nadzor nad zakonitošću trošenja budžetskih i drugih sredstava za rad u centrima Vojnobezbednosne agencije i Vojnoobaveštajne agencije, kao i nadzor nad zakonitošću i pravilnošću vršenja bezbednosnih provera od strane Vojnobezbednosne agencije.

Tokom nadzora koji je sproveo generalni inspektor službi Ministrstva odbrane, u predmetima u koje je ostvaren uvid, nisu uočene nezakonitosti i nepravilnosti u radu agencija, a budžetska sredstva su trošena u skladu sa planovima, uz poštovanje propisa.

Odbor je pozdravio pozitivne ocene zakonitosti i pravilnosti rada službi bezbednosti Ministarstva odbrane koje je za izveštajni period izneo generalni inspektor službi Ministarstva odbrane.

Članovi Odbora konstatovali su da se dosadašnja praksa izuzetno dobre saradnje sa generalnim inspektorom pokazala obostrano korisnom, te da će se ova saradnja nastaviti i ubuduće naročito po pitanju nadzora zakonitosti primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka.

Sednici je predsedavao mr Igor Bečić, predsednik Odbora, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Aleksandar Mirković, Nevena Đurić, Nenad Tomašević, Nikola Dragićević, Aleksandar Marković, Uglješa Marković, Pavle Grbović i Siniša Kovačević.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2