25. oktobar 2016. Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

25. oktobar 2016. Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Utorak, 25. oktobar 2016.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini za utorak, 25. oktobar 2016. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Dragan Jovanović, Nenad Milić, Nenad Konstantinović, Gorica Gajić, Boško Obradović, dr Muamer Bačevac, Veroljub Stevanović, Neđo Jovanović, Milija Miletić, Tatjana Macura i Žarko Mićin zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora ''Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B'' između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije;
 12. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka;
 13. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Dosta je bilo i
 14. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.
Narodna skupština je, većinom glasova narodnih poslanika, prihvatila predlog narodnog poslanika mr Igora Bečića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1 i 2 dnevnog reda sednice; zajednički jedinstveni pretres o tačkama 3 do 8 dnevnog reda sednice; zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9 i 10 dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 11 do 13 dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz dnevnog reda po tačkama 1. i 2, koje je u ime predlagača obrazložila potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prof. dr Zorana Mihajlović.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje.

Drugog dana rada. 26. oktobra, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o tačkama tri do osam dnevnog reda sednice.

Predložene zakone narodnim poslanicima obrazložili su predstavnici predlagača dr Dušan Vujović, ministar finansija i Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je zajednički jedinstveni pretres o predloženim zakonima.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković obavestila je narodne poslanike da će se o nastavku rada dogovoriti u četvrtak, 27. oktobra, po završetku postavljanja poslaničkih pitanja poslednjeg četvrtka u mesecu.

Četvrtog dana rada, 1. novembra, a pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Đorđe Vukadinović, Nenad Milić, Dragan Jovanović, Boško Obradović, Veroljub Stevanović, Marijan Rističević, prof.dr Vojislav Šešelj, Saša Radulović, Marko Đurišić i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je, u svoje i u ime narodnih poslanika, tri grupe studenata Fakulteta političkih nauka iz Beograda, koji su sa galerije velike sale, pratili deo sednice Narodne skupštine.

U toku dana Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o tačkama tri do osam dnevnog reda sednice.

Petog dana rada, 2. novembra, Narodna skupština započela je zajednički jedinstveni pretres o tačkama 9 i 10 dnevnog reda sednice, koje je u ime predlagača obrazložio ministar odbrane Zoran Đorđević.

U nastavku rada, Narodna skupština je vodila i zaključila zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlogu odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 11 do 13 dnevnog reda sednice, i jedinstveni pretres o tački 14 dnevnog reda sednice.

Šestog dana rada, 8. novembra, a pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa narodni poslanici Enis Imamović, Boško Obradović, Marinika Tepić, Miroslav Aleksić, prof. dr Vojislav Šešelj, dr Predrag Jelenković, Radoslav Milojičić, Marijan Rističević, Branka Stamenković, Stefana Miladinović i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u pojedinostima.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o prvoj tački dnevnog reda sednice.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, obavestio je narodne poslanike da će se u sredu u 10.00 časova održati Treća posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini na kojoj će se obratiti predsednik Panafričkog parlamenta Rodžer Nkodo Dang.

Sedmog dana rada, 9. novembra, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, u pojedinostima.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je četvrtak, 10. novembar, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 10. novembra 2016. godine, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 (2014) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora ''Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete III/B'' između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program modernizacije i optimizacije javne uprave) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, sa Statutom Fonda za zapadni Balkan, Predlog odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini i Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini.

Narodni poslanici usvojili su i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine – Zelena stranka, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Dosta je bilo i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika, na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.


Video (28)

Utorak, 25. oktobar 2016. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 25.10.2016. (I)

Utorak, 25. oktobar 2016. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 25.10.2016. (II)

Utorak, 25. oktobar 2016. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 25.10.2016. (III)

Utorak, 25. oktobar 2016. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 25.10.2016. (IV)

Utorak, 25. oktobar 2016. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini 25.10.2016. (V)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 23


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4