Četvrtak, 20. oktobar 2005.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković otvorio je u četvrtak, 20. oktobra 2005. godine u 10:30 časova, Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković otvorio je u četvrtak, 20. oktobra 2005. godine u 10:30 časova, Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.

Narodna skupština je za ovu sednicu usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

2. Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

3. Predlog zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

4. Predlog zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

5. Predlog zakona o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

8. Predlog zakona o prekršajima, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

9. Predlog zakona o javnim putevima, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

10. Predlog zakona o državnoj revizorskoj instituciji, koji je podneo narodni poslanik Radojko Obradović,

11. Predlog zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

12. Predlog zakona o duvanu, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

13. Predlog zakona o policiji, koji je podnela Vlada Republike Srbije,

14. Izveštaj o radu Komisije za hartije od vrednosti, sa godišnjim računom za 2004. godinu i Izveštaj ovlašćenog revizora, koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije,

15. Statut Republičke radiodifuzne agencije, koji je podnela Republička radiodifuzna agencija,

16. Predlog finansijskog plana Republičke radiodifuzne agencije za 2005. godinu, koji je podnela Republička radiodifuzna agencija,

17. Prestanak dužnosti, razrešenje i izbor nosilaca pravosudnih funkcija.

Narodna skupština Republike Srbije će obaviti zajednički načelni pretres o predlozima zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom, o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova i zakona o prekršajima, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Zajednički jedinstveni pretres Narodna skupština Republike Srbije će obaviti i o Statutu Republičke radiodifuzne agencije i Predlogu finansijskog plana Republičke radiodifuzne agencije za 2005. godinu, koje je podnela Republička radiodifuzna agencija.

Prvog radnog dana Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o sprečavanju dopinga u sportu i započela načelni pretres o Predlogu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Ministar prosvete u Vladi Republike Srbije Slobodan Vuksanović obrazložio je narodnim poslanicima Predlog zakona o sprečavanju dopinga u sportu. On je istakao da donošenje ovog zakona predstavlja međunarodnu obavezu naše zemlje,koja je jako važna u oblasti sporta, jer bez zakona o sprečavanju dopinga u sportu, naša zemlja ne može da učestvuje na velikim međunarodnim takmičenjima i ne može da bude organizator međunarodnih takmičenja. Ministar Vuksanović je rekao da je u Predlogu zakona precizno određeno sve što je vezano za sprečavanje korišćenja dopinga, da su propisane kazne za sve koji proizvode i trguju doping sredstvima, kao i one koji koriste doping sredstva i da se kreću od novčanih, prekršajnih i krivičnih do diskvalifikacije sportista u slučaju korišćenja dopinga.

Na početku načelnog pretresa o Predlogu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu narodnim poslanicima se, kao predstavnik predlagača, obratio ministar rada zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Lalović. Obrazlažući potrebu donošenja zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ministar Lalović je naglasio da je potrebno, u skladu sa evropskim standardima, obezbediti način rada koji će dovesti do maksimalne sigurnosti zaposlenih. Ministar Lalović je rekao da je osnovna ideja ovog zakona prevencija i da je Predlogom zakona predviđeno preventivno delovanje kroz obavezu svakog poslodavca da donese akt o proceni rizika na radnim mestima.

Drugog dana rada ( 24. oktobar) Narodna skupština je zaključila načelni pretres o Predlogu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i, pošto je saslušala uvodne napomene predstavnika predlagača, ministra kulture u Vladi Republike Srbije Dragana Kojadinovića, obavila načelni pretres o Predlogu zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Na početku zajedničkog načelnog pretresa o predlozima zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom, o izmeni zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova i Predlogu zakona o prekršajima, narodnim poslanicima se obratio ministar pravde u Vladi Republike Srbije Zoran Stojković, obrazloživši najznačajnije novine u predloženim zakonskim predlozima. U nastavku rada Narodna skupština je obavila zajednički načelni pretres o ovim predlozima zakona.

Trećeg dana rada (25. oktobar) Narodna skupština je, nakon uvodnog izlaganja ministra za kapitalne investicije u Vladi Republike Srbije Velimira Ilića, obavila pretres u načelu o Predlogu zakona o javnim putevima.

U nastavku rada, narodni poslanik Radojko Obradović je, kao predlagač, obrazložio značaj donošenja i najznačajnija rešenja Predloga zakona o državnoj revizorskoj instituciji. Narodni poslanici su do kraja radnog dana vodili raspravu i zaključili pretres u načelu o Predlogu zakona o državnoj revizorskoj instituciji.

Na početku četvrtog dana rada (26. oktobar) ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom dr Milan Parivodić je predstavnio predložena rešenja u Predlogu zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju , istakavši da se predlog usklađuje sa principima Svetske trgovinske organizacije i pravom Evropske unije, radi uključivanja naše zemlje u moderan privredni svet. Predlogom ovog sistemskog zakona, po rečima Parivodića, nastojalo se da se uspostavi prava mera između slobode poslovanja i efikasnije i legitimne zaštite srpske privrede.

U nastavku rada, Narodna skupština je obavila načelni pretres o Predlogu zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

U popodnevnom delu rada Narodna skupština je obavila pretres u načelu o Predlogu zakona o duvanu. Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić se posebno osvrnuo na fiskalni aspekt, ne zanemarujući ni druge ciljeve, u proizvodnji, obradi i stavljanju u promet duvana, kao i efekte na zdravlje građana, koji će se postići usvajanjem ovog zakona.

Na početku petog dana rada (31. oktobar), ministar unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije Dragan Jočić predstavio je Narodnoj skupštini Predlog zakona o policiji. On je istakao da je reč o savremenom zakonskom predlogu, potpuno usaglašenim sa evropskim standardima postupanja policije, kojim će se istovremeno ostvariti dva cilja – visok nivo zaštite ljudskih i građanskih prava i sloboda u primeni policijskih ovlašćenja i visok nivo efikasnosti u suzbijanju bezbednosnih izazova i rizika koji su pred policijom. Ministar Jočić je obrazložio i najznačajnija pojedinačna rešenja u predloženom Predlogu.

Narodni poslanici su, do kraja radnog dana, obavili načelni pretres o Predlogu zakona o policiji.

Šestog dana rada (1,. Novembar) Narodna skupština je obavila jedinstveni pretres o Izveštaju o radu Komisije za hartije od vrednosti u 2004. godini, sa Godišnjim računom za 2004. godinu i Izveštajem ovlašćenog revizora i zajednički jedinstveni pretres o Statutu Republičke radiodifuzne agencije i Finansijskom planu Republičke radiodifuzne agencije za 2005. godinu.

Sedmog dana rada (2. novembar) Narodna skupština je obavila zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka o prestanku dužnosti, razrešenju i izboru nosilaca pravosudnih funkcija Na početku i kraju pretresa narodnim poslanicima su se obratilči ministar pravde u Vladi Republike Srbije Zoran Stojković i predsednik Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović-Škero.

U nastavku rada narodni posklanici su obavili pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sprečavanju dopinga u sportu i Predlog zakona o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije.

Osmog dana rada (3. novembar) Narodna skupštinaje obavila pretres u pojedinostima o predlozima zakona o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom, o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, o prekršajima i o javnim putevima.

Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je 7. novembra odložio nastavak rada za naredni radni dan, konstatujući, na osnovu elektronskog sistema, da nije bila prisutna jedna trećina narodnih poslanika i da ne postoje uslovi za početak radnog dana.

Devetog dana rada (8. novembra) Narodna skupština je zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o državnoj revizorskoj instituciji i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Desetog dana rada (9. novembar) Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i Predlogu zakona o duvanu.

Posle celodnevne rasprave Narodne skupština je jedanaestog dana rada (10. novembra) zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o policiji.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine Predrag Marković je odredio kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini u ponedeljak, 14. novembar u 10 časova.

U Danu za glasanje (14. novembar) Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o sprečavanju dopinga u sportu, o bezbednosti i zdravlju na radu, o obeležavanju dana žalosti na teritoriji Republike Srbije i o odgovornosti proizvođača stvari sa nedostatkom .

U nastavku rada Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Zakona o uređenju sudova, kao i Predlog zakona o prekršajima.

Narodna skupština je usvojila u celini predloge zakona o javnim putevima, o državnoj revizorskoj instituciji, o spoljnotrgovinskom poslovanju, o duvanu i o policiji.

Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o potvrđivanju Izveštaja o radu Komisije za hartije od vrednosti, sa Godišnjim računom za 2004. i Izveštajem ovlašćenog revizora, predloge odluka o davanju saglasnosti na Statut i Finansijski plan za 2005. godinu Republičke radiodifuzne agencije i predloge odluka o prestanku dužnosti, razrešenju i izboru nosilaca pravosudnih funkcija.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsedavajući Vojislav Mihailović, potpredsednik Narodne skupštine je zaključio Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
subota, 20. avgust
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja