Četvrtak, 31. mart 2011. - Četvrtak, 5. maj 2011.

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 31. mart 2011. godine, sa početkom u 13 časova.Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, za četvrtak, 31. mart 2011. godine, sa početkom u 13 časova.

Sednica je počela u 14,35 časova.

Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o advokaturi, koji je podnela Vlada

2. Predlog zakona o javnom beležništvu, koji je podnela Vlada

3. Predlog zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji je podnela Vlada

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, koji je podnela Vlada

5. Predlog zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je podnela Vlada

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, koji je podnela Vlada

8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu, koji je podnela Vlada

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate, koji je podnela Vlada

10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, koji je podnela Vlada

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji je podnela Vlada

12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je podnela Vlada

13. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju – Saveznički odbor 135 (AC/135) o usvajanju NATO kodifikacionog sistema, koji je podnela Vlada

14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala, koji je podnela Vlada

15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je podnela Vlada

16. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji EPS elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada

17. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada

18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Međunardonog krivičnog suda o izvršenju kazni Međunarodnog krivičnog suda, koji je podnela Vlada

19. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine prof, dr Slavica Đukić-Dejanović.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika odlučila da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1,2,3,4 i 18 dnevnog reda sednice, zajednički načelni pretres o tačkama 5,6, 7,8,9,10 i 11 dnevnog reda sednice, zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 12,16 i 17 dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 13,14 i 15 dnevnog reda.

Narodna skupština je većinom glasova usvojila predlog da se promeni redosled tačaka dnevnog reda, tako da se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu razmatra kao 11. tačka dnevnog reda.

Drugog dana rada, 5. aprila, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona o advokaturi, o javnom beležništvu, izvršenju i obezbeđenju i izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kao i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Međunarodnog krivičnog suda o izvršenju kazni Međunarodnog krivičnog suda. Predloge ovih zakona obrazložila je ministarska pravde Snežana Malović.

Na početku sednice, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić pozdravila je delegaciju Vrhovne rade Ukrajine, koja je bila prisutna na galeriji Velike sale.

Predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, Nikola Krpić, Miroslav Petković, Vjerica Radeta i Velimir Ilić zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.


Do kraja rada, narodna skupština zaključila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima navedenih zakona.

Trećeg dana rada, 6. aprila, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o tržištu kapitala, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu. Predloge ovih zakona obrazložio je predstavnik predlagača Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Republike Srbije.

Četvrtog dana rada, 7. aprila, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji EPS elektronska brojila između Republike Srbije i Evropske investicione banke i o Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Koridor 10 Autoput (E-80) Faza 1 između Republike Srbije i Evropske investicione banke.

U ime predlagača, predložene zakone obrazložio je Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu i energetiku.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Siniša Stamenković, Čedomir Jovanović, Dejan Pisarević, Slobodan Samardžić, Velimir Ilić, Vjerica Radeta i Mirko Čikiriz zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović je, u ime narodnih poslanika i u svoje ime pozdravila grupu srednjoškolaca, članova delegacije đačkog parlamenta zrenjaninske gimnazije, koji su sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine pratili deo sednice.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predloženim zakonima.

Petog dana rada, 12. aprila, Narodna skupština vodila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo odbrane i Grupe nacionalnih direktora NATO za kodifikaciju – Saveznički odbor 135 (AC/135) o usvajanju NATO kodifikacionog sistema, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Češke Republike o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Kazahstan o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Predloge ovih zakona obrazložio je ministar odbrane Dragan Šutanovac.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Bojan Đurić, Milorad Buha, Milan Lapčević, Nada Kolundžija i Bajram Omeragić zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnoj poslanici Vesni Marjanović, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić.

Do pauze, Narodna skupština zaključila je zajednički jedinstveni pretres o predlozima ovih zakona.

Tokom popodneva, Narodna skupština vodila je i zaključila jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović.

Šestog dana rada, 13. aprila, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o advokaturi i Predlogu zakona o javnom beležništvu.

U prepodnevnom delu sednice, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić pozdravila je u ime narodnih poslanika i u svoje ima grupu učenika i profesora Gimnazije u Velikoj Plani koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine.

Sedmog dana rada, 14. aprila, Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izvršenju i obezbeđenju i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija.

Na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Vladimir Milentijević, Miroslav Markićević, Zoran Krasić i Nada Koludžija zatražili su obaveštenja i objašnjenja, u skladu sa članom 286. Poslovnika.

U toku rada, predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić, pozdravila je učesnike seminara koji je Narodna skupština organizovala u saradnji sa italijanskim Institutom IPALMO i Ambasadom Italije u Srbiji na temu „Vladavina prava i jačanje demokratije u zemljama jugoistočne Evrope,“ a koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine.

Osmog dana rada, 19. aprila, na početku rada, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Dragan Šormaz, Velimir Ilić, Bojan Đurić, Milan Dimitrijević i Vjerica Radeta zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Predsedavajuća sednici, potpredsednica Narodne skupštine Gordana Čomić obavestila je narodne poslanike da deo sednice, sa galerije Velike sale Doma Narodne skupštine, prate u okviru posete Narodnoj skupštini članovi srpskog društva ''Sinđelić'' iz Geteborga i pozdravila ih u ime narodnih poslanika.

Narodna skupština vodila je i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o tržištu kapitala, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskom lizingu, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu.


Devetog dana rada, 20. aprila, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

U prepodnevnom delu sednice, Narodna skupština konstatovala je, na predlog Administrativnog odbora, da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ljiljani Lučić, izabranoj sa Izborne liste Za evropsku Srbiju – Boris Tadić.

Pošto je zaključila pretres o svim amandmanima podnetim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, predsedavajuća Narodne skupštine potpredsednica Gordana Čomić najavila je da će narodni poslanici blagovremeno biti obavešteni o nastavku sednice.


Jedanaestog dana rada, 5. maja, na početku sednice, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa Zoran Ostojić, Milica Vojić-Markoović,Esad Džudžević i Jovan Damjanović zatražili su, u skladu sa članom 286. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštenja i objašnjenja.

Narodna skupština je, po hitnom postupku, uvrstila u dnevni red ove sednice Zbirnu listu kandidata za izbor tri člana Saveta RRA, koji je predložio Odbor za kulturu i infomisanje.

Narodna skupština obavila je načelni pretres o Zbirnoj listi kandidata za izbor tri člana Saveta RRA.

Pošto je Narodna skupština završila pretres o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović odredila je četvrtak, 5. maj 2011. godine, sa početkom u 11,15 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 5. maja, Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika usvojila 18 predloga zakona, koji su bili na dnevnom redu ove sednice. Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština donela je Odluku o o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.

Narodna skupština je većinom glasova narodnih poslanika članove Saveta Republičke radiodifuzne agencije izabrala Miloša Rajkovića, Slobodana Veljkovića i Božidara Nikolića.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koju su tokom sednice ukazali narodni poslanici i odlučila da nije povređen nijedan član Poslovnika Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
nedelja, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja