31. oktobar 2018.Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

31. oktobar 2018.Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Utorak, 30. oktobar 2018.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini za utorak, 30. oktobar 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Miroslav Aleksić, Jovan Jovanović, Olena Papuga, Marija Janjušević, Đorđe Vukadinović, dr Ana Stevanović, Tatjana Macura, Balša Božović, Marijan Rističević, Ivana Dinić i prof. dr Marko Atlagić, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog zakona o lobiranju, koji je podnela Vlada;
 17. Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, koji je podnela Vlada;
 18. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 19. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva;
 20. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 21. Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca;
 22. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 23. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 24. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i
 25. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1 - 24.

Drugog dana rada, 31. oktobra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 1 - 24.

Predloge zakona obrazložili su predstavnici predlagača potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović i ministarka pravde Nela Kuburović.

Trećeg dana rada, 2. novembra, Narodna skupština nastavila je i završila zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 24. dnevnog reda sednice.

Takođe, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres tačke 25. dnevnog reda sednice.

Četvrtog dana rada, 5. novembra, Narodna skupština je započela i do kraja dana vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Petog dana rada, 6. novembra, a pre prelaska na rad po dnevnom redu sednice, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, prof.dr Vojislav Šešelj, Fatmir Hasani, Olena Papuga, Milija Miletić, dr Muamer Bačevac, Zoran Živković, dr Aleksandra Jerkov, Boško Obradović i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodni poslanici nastavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je u svoje i u ime narodnih poslanika ministra inostranih poslova i međunarodne saradnje Ujedinjenih Komora Suefa Mohameda El-Aminija, koji je sa delegacijom pratio deo sednice sa galerije Velike sale.

Do kraja dana Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Šestog dana rada, 7. novembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković pozdravila je u svoje i u ime narodnih poslanika mlade diplomate iz zemalja Azije, Afrike, Latinske Amerike i Kariba koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, a koji su u zvaničnoj poseti Republici Srbiji i koji su pratili deo sednice sa galerije Velike sale.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je pretres u pojedinostima o tačkama 1. do 24. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupština prof. dr Vladimir Marinković, odredio je petak, 9. novembar, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje narodni poslanici su većinom glasova usvojili Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o detektivskoj delatnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatnom obezbeđenju, Predlog zakona o dopuni Zakona o zaštiti od požara, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, kao i Predlog zakona o dobrovoljnom vatrogastvu.

Narodni poslanici su usvojili Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama Zakona o parničnom postupku, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o lobiranju, kao i Predlog zakona o dopuni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa.

Na sednici je usvojen i Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva izuzev predloga da se za sudiju Osnovnog suda u Prokuplju izabere Dara Todorović.

Usvojeni su Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva i Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca.

Većinom glasova usvojen je Predlog odluke o izboru zamenika javnog tužioca, koji je podnelo Državno veće tužilaca, izuzev predloga da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi izabere Marko Marković, kao i predlog da se za zamenika javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kruševcu izabere Mikica Karić.

Na sednici su usvojeni i sledeći predlozi: Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Višeg suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Nišu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Trećeg osnovnog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska radikalna stranka.

U Danu za glasanje Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.


Video (25)

Utorak, 30. oktobar 2018. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 30.10.2018.(I)

Utorak, 30. oktobar 2018. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 30.10.2018.(II)

Utorak, 30. oktobar 2018. | Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 30.10.2018.(III)

Sreda, 31. oktobar 2018. | nastavak Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 31.10.2018.(I)

Sreda, 31. oktobar 2018. | nastavak Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini 31.10.2018.(II)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 20


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja