Subota, 8. novembar 2008. - Ponedeljak, 22. decembar 2008.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini, za za sredu, 5. novembar 2008. godine, sa početkom u 12:00 časova.


Narodna skupština usvojila je sledeći dnevni red :

1. Predlog zakona o uređenju sudova

2. Predlog zakona o sudijama

3. Predlog zakona o Visokom savetu sudstva

4. Predlog zakona o javnom tužilaštvu

5. Predlog zakona o Državnom veću tužilaca

6. Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima

8. Predlog zakona o javnim nabavkama

9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita

10. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

11. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka
i društava za osiguranje

12. Predlog zakona o izmeni Zakona o putnim ispravama

13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

14. Predlog zakona o udruženjima

Pošto je utvrđen dnevni red, narodni poslanici SRS i DSS-NS su protestovali što u dnevni red nije uvrštena njihova inicijativa za izglasavanje nepoverenja Vladi, ukazujući pritom na kršenje Ustava i povrede Poslovnika.

Predsednica Narodne skupštine je podsetila da je Treća sednica sazvana 31. oktobra i da će se ova inicijativa naći na prvoj narednoj sednici.


Drugog dana rada, 11. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o uređenju sudova, Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.

Predložena zakonska rešenja narodnim poslanicima predstavila je ministarka pravde Snežana Malović. Obrazlažući predloge zakona, ministarka Malović istakla je da navedeni zakoni predstavljaju usklađivanje zakona iz ove oblasti sa odredbama Ustava Republike Srbije, ali i da donose nova rešenja, koja će dovesti do suštinske reforme pravosudnih organa i doprineti povećanju njihove efikasnosti i poboljšanju kvaliteta njihovog rada.

U nastavku rada, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović obavestila je narodne poslanike da će narodni poslanik Vladan Batić ubuduće u radu Narodne skupštine učestvovati i nastupati kao samostalni poslanik Demohrišćanske stranke Srbije. Pored rasprave po tačkama dnevnog reda, narodni poslanici su ukazivali i na povrede Poslovnika.

Do kraja dana Narodna skupština je okončala zajednički načelni pretres o predlozima zakona o o uređenju sudova, o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.


U nastavku Treće sednice Drugog redovnog zasedanja,12.novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o sudijama i Predlogu zakona o Visokom savetu sudstva.

Predložena zakonska rešenja narodnim poslanicima predstavila je ministarka pravde Snežana Malović. Obrazlažući predloge zakona, ministarka Malović istakla je da navedeni zakoni, sa jedne strane, predstavljaju usklađivanje zakona iz ove oblasti sa odredbama Ustava Republike Srbije, a sa druge strane donose nova rešenja koja će dovesti do značajne reforme pravosudnih organa i doprineti povećanju njihove efikasnosti i poboljšanju kvaliteta njihovog rada, uz proklamovano načelo nezavisnosti sudova i sudija.

U nastavku rada, pored rasprave po tačkama dnevnog reda, narodni poslanici su ukazivali i na povrede Poslovnika.

Do kraja dana Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o o Predlogu zakona o sudijama i Predlogu zakona o Visokom savetu sudstva.


Četvrtog dana rada, 13. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o Državnom veću tužilaca.

Obrazlažući ove zakone, ministarka pravde Snežana Malović je rekla da predložena rešenja predstavljaju osnovu za borbu protiv kriminala i da doprinose efikasnosti i kvalitetu pravosudnih organa. Predviđa se postojanje više vrsta tužilaštava, hijerarhija, kao i vrednovanje i disciplinska odgovornost tužilaca i njihovih zamenika. Predloženo je da javnog tužioca bira skupština, na predlog vlade koji upućuje Državno veće tužilaca je. Državno veće tužilaca je, kako je istakla, novi organ u pravnom sistemu koji će predlagati obim budžetskih sredstava i samostalno ih raspoređivati i to će biti nezavisan i samostalan organ koji će obezbeđivati nezavisnost tužioca.

Narodna skupština je u toku prepodnevnog rada zaključila zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o javnom tužilaštvu i Predlogu zakona o Državnom veću tužilaca.

U popodnevnom delu sednice Narodna skupština započela je načelnu raspravu o Predlogu zakona o javnim nabavkama.

Pored rasprave o tačkama dnevnog reda, narodni poslanici su ukazivali i na povrede Poslovnika.


U nastavku Treće sednice Drugog redovnog zasedanja, 14. novembra, tokom prepodneva, Narodna skupština završila je načelni pretres o Predlogu zakona o javnim nabavkama.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Zakona o Agenciji za osiguranje depozita i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.

Obrazlažući izmene i dopune zakona, ministarka finansija Diana Dragutinović istakla je da su one odgovor države na finansijsku krizu, čije posledice već počinju da se osećaju i u našoj zemlji. Radi ublažavanja efekata svetske finansijske krize Vlada Srbije je, u saradnji sa Narodnom bankom Srbije,predložila izmene Zakona o osiguranju depozita kojima se predviđa povećanje nivoa osiguranih depozita sa tri hiljade na 50 hiljada evra po štednom ulogu u jednoj banci. Osigurani iznos depozita odnosi se i na fizička lica i na preduzetnike, kao i na mala i srednja preduzeća, što će doprineti finansijskoj stabilnosti na tržištu i jačanju poverenja u bankarski sistem.Predložene mere odnose se na celokupan finansijski sektor i za njihovo sprovođenje obezbeđena su sredstava, navela je ministarka finansija i naglasila da su iste mere preduzele i države Evropske unije, kao i zemlje u našem okruženju.

U raspravi o predloženim zakonima čula su se mišljenja da je povećanje garancija za depozite potrebna, ali zakasnela mera za smanjenje uticaja svetske finansijske krize. Takođe, iznete su i ocene da će ove mere doprineti ublažavanju finansijske krize i podizanju poverenja građana u bankarski sistem.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je zajednički načelni pretres o predlozima zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Zakona o Agenciji za osiguranje depozita i zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje.


Šestog dana rada, 18. novembra, Narodna skupština obavila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni zakona o putnim ispravama.

Predloženo zakonsko rešenje narodnim poslanicima obrazložio je predstavnik predlagača Ivica Dačić, prvi potpredsednik, zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova, istakavši da se Predlogom zakona o izmeni člana 53. važećeg Zakona o putnim ispravama predviđa promena roka važenja putnih isprava do kraja 2009. godine.

U nastavku rada, pored rasprave po tački dnevnog reda, narodni poslanici su ukazivali i na povrede Poslovnika.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Obrazlažući izmene i dopune zakona , predstavnik predlagača, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković je rekao da se predloženim izmenama produžava rok za sprovođenje javnih konkursa radi postavljenja državnih službenika na položaje do 31. decembra 2009. godine. Ukoliko se usvoje izmene i dopune, Zaštitinik građana će biti ovlašćen da predloži razrešenje državnog službenika koji ne štiti interese građana i time će se ojačati pozicija Zaštitinika građana, ali i Poverenika za informacije od javnog zanačaja.

Do kraja dana Narodna skupština je zaključila je načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.


Sedmog dana rada, 19. novembra, Narodna skupština započela je načelni pretres o Predlogu zakona o udruženjima.

Predlog zakona narodnim poslanicima predstavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, naglasivši da se još od 2001. godine intenzivno radi na izradi ovog zakona koji se tek sada našao pred narodnim poslanicima. On je naveo da razlozi za donošenje zakona o udruženjima leže u šarolikosti i međusobnoj neusaglašenosti pravnog okvira koji uređuje oblast ostvarivanja slobode udruživanja. Donošenjem ovog zakona menja se stari zakonski okvir, usaglašavaju odredbe zakona sa Ustavom Republike Srbije i odredbama Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koju je naša zemlja ratifikovala 2003. godine. Predloženi zakon na celovit način uređuje položaj i delovanje domaćih i stranih udruženja koja će se ubuduće registrovati kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a odredbe zakona kojima se uređuje položaj i delovanje stranih udruženja bitno olakšati i podstaći njihov rad. Tokom rasprave narodni poslanici su, pored rasprave o Predlogu zakona u načelu, ukazivali i na povrede Poslovnika. Do kraja dana Narodna skupština okončala je načelni pretres o Predlogu zakona o udruženjima.


Osmog dana rada, 20. novembra, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o uređenju sudova.

Tokom rasprave narodni poslanici su, pored rasprave o Predlogu zakona u načelu, ukazivali i na povrede Poslovnika. Do kraja dana Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o uređenju sudova.


U nastavku Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, 24. novembra, završena je rasprava u pojedinostima o Predlogu zakona o uređenju sudova, započeta na sednici 20. novembra.

Narodna skupština je zatim počela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sudijama. Tokom rasprave, narodni poslanici ukazivali su i na povrede Poslovnika.


Desetog dana rada, 25. novembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sudijama.

Tokom dana, pored rasprave amandmanima, narodni poslanici ukazivali su na povrede Poslovnika i postavljali pitanja o poslovanju rukovodstva JP Aerodrom ''Nikola Tesla''.


Jedanaestog dana rada, 26. novembra, narodni poslanici nastavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sudijama.

Pre nastavka pretresa u pojedinostima, narodni poslanici ukazivali su na povredu Poslovnika, postavljali pitanja i tražili obaveštenja.

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović obavestila je narodne poslanike da će Vlada Republike Srbije, povodom navoda koji postoje u javnosti o visini zarada i bonusa koji su isplaćivani ili se isplaćuju u javnim preduzećima, izvršiti analizu ukupnih primanja organa poslovanja u javnim preduzećima kako bi utvrdila da li su ta primanja određena i isplaćena u skladu sa pozitivnim propisima, kao i ostale okolnosti vezane za isplate navedenih primanja. Narodni poslanici nastavili su da postavljaju pitanja i pokreću teme mimo dnevnog reda. Predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanikeda određuje pauzu radi konsultacija sa šefovima poslaničkih grupa.

U popodnevnom delu sednice,narodni poslanici nastavili supretres u pojedinostima po drugoj tački dnevnog reda i da ukazuju na povredu Poslovnika.


Dvanaestog dana rada, 27. novembra, pre nastavka pretresa u pojedinostima o Predlogu zakona o sudijama,

predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike da je pozvala da sednici prisustvuju studenti i profesori Fakulteta političkih nauka rimskog univerziteta „La Sapienca“, koji borave u poseti Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Pre rasprave o amandmanima, narodni poslanici su ukazivali na povrede Poslovnika, tražeći da budžetska inspekcija ispita poslovanje rukovodstva JP Aerodrom „Nikola Tesla“, kao i poslovanje ostalih javnih preduzeća, tako da je predsednica Đukić-Dejanović zakazala konsultacije šefova poslaničkih grupa i odredila pauzu.

U nastavku rada, predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike da je sa šefovima poslaničkih grupa dogovoreno da se od Vlade Srbije zatraži formalan odgovor na pitanja koja su postavljali narodni poslanici, zbog čega je produžena pauza u radu Narodne skupštine.

Nakon pauze, predsednica Narodne skupštine obavestila je narodne poslanike da će blagovremeno biti obavešteni o održavanju Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine zakazane za petak, 28. novembar 2008. godine, sa početkom u 10 časova.

Predsednica Đukić-Dejanović pročitala je narodnim poslanicima obaveštenje Vlade Srbije, u vezi sa njihovom zahtevom da Vlada preko svojih nadležnih institucija izvrši nadzor i kontrolu poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija i drugih institucija osnovanih od strane Vlade, u kojem se navodi da će Vlada Republike Srbije redovno izveštavati Narodnu skupštinu o preduzetim merama.

Nakon obaveštenja, Narodna skupština nastavila je raspravu u pojedinostima i do kraja dana okončala raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o sudijama.


Trinaestog dana rada, 28. novembra, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Visokom savetu sudstva.

Tokom dana, narodni poslanici su u raspravi pokrenuli i pitanja budžeta za 2009. godinu, poskupljenja lekova i Euleksa, kao i poslaničkih mandata.

Do kraja dana Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Visokom savetu sudstva.


U nastavku Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, 1. decembra, narodni poslanici razmatrali su amandmane na Predlog zakona o javnom tužilaštvu. U raspravi je bilo reči i o budžetu, javnim preduzećima i Državnoj revizorskoj instituciji koja treba da kontroliše njihovo poslovanje, kao i o drugim pitanjima.

Veći deo sednice narodni poslanici ukazivali su na povrede poslovnika.

Do kraja dana Narodna skupština završila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o javnom tužilaštvu.


Petnaestog dana rada, 2. decembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Državnom veću tužilaca.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Pored rasprave po tačkama dnevnog reda, narodni poslanici su ukazivali i na povrede Poslovnika.


Šesnaestog dana rada, 3. decembra, Narodna skupština nastavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Do kraja dana narodni poslanici vodili su raspravu u pojedinostima o Predlogu ovog zakona i ukazivali na povrede Poslovnika.


Sedamnaestog dana rada, 4. decembra, narodni poslanici su, pre nastavka pretresa u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, vodili raspravu mimo dnevnog reda. Pošto su se javljali po Poslovniku i, osim o pretresu kuće sina haškog optuženika Ratka Mladića, raspravljali o budžetu za 2009. godinu i drugim pitanjima, predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović odredila je prepodnevnu pauzu. Nakon toga nastavljen je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

U popodnevnom delu sednice i do kraja dana narodni poslanici vodili su raspravu u pojedinostima o Predlogu ovog zakona i dalje ukazivali na povrede Poslovnika.


Osamnaestog dana rada, 5. decembra, narodni poslanici nastavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović obavestila je narodne poslanike da je povodom smrti patrijarha ruskog Aleksija Drugog, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, uputila telegram saučešća predsedniku Državne dume Ruske Federacije Borisu Grizlovu.

U raspravi, koja je vođena mimo dnevnog reda, zatraženo je od Vlade da obelodani detalje energetskog sporazuma sa Rusijom, kao i da se tim povodom održi sednica Odbora za industriju. Među zahtevima koji su ponavljani u raspravi bio je i taj da se Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava povuče iz procedure.

Pored rasprave o amandmanima, narodni poslanici nastavili su da ukazuju i na povrede Poslovnika.


U nastavku Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine, 8. decembra, narodni poslanici nastavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Do kraja dana narodni poslanici su vodili raspravu u pojedinostima o Predlogu ovog zakona i ukazivali na povrede Poslovnika.


Dvadesetog dana rada, 9. decembra, Narodna skupština nastavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

U prepodnevnom delu rada, a pre početka rasprave po amandmanima podnetim na ovaj Predlog zakona, narodni poslanici ukazivali su na povrede Poslovnika, kritikujući razmeštanje Misije EULEKS na teritoriji Kosova i Metohije.

Pošto ni u popodnevnom delu rada, nakon konsultacija predsednice Narodne skupštine sa predsednicima poslaničkih grupa, narodni poslanici nisu nastavili raspravu o amandmanima na Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, predsednica Narodne skupštine prekinula je rad.


Dvadesetprvog dana rada, 10. decembra, Narodna skupština nastavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.

Na početku rada, narodni poslanici ponovo su ukazivali na povrede Poslovnika, vraćajući se na pitanje razmeštanja Misije EULEKS na teritoriji Kosova i Metohije.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština je, na predlog Administrativnog odbora, konstatovala da je prestao mandat, pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Milovanu Markoviću, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju. Predsednica Narodne skupštine je najavila da će se, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiti popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava.Na početku rada, 11. decembra, predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović je, na predlog narodnih poslanika, sazvala sednicu Odbora za Kosovo i Metohiju u pauzi zasedanja, sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je izbor predsednika i zamenika predsednika Odbora.

Narodna skupština je zatim obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, čime je okončana rasprava u pojedinostima o setu pravosudnih zakona.

Ministarka pravde Snežana Malović istakla je tim povodom da će njihovim donošenjem biti izvršena sveobuhvatna reforma pravosuđa. Ona je rekla da će Predlogom zakona o budžetu za 2009. godinu biti obezbeđeno dovoljno sredstava za sprovođenje zakona i uspostavljanje nove mreže pravosudnih organa.

Tokom sednice, a na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i Administrativnog odbora, Narodna skupština konstatovala je potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Milanu Uroševiću, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o javnim nabavkama, ali je tokom ove rasprave bilo dosata ukazivanja na povrede Poslovnika. U raspravi je najviše reči bilo o realizaciji sporazuma između vlada Srbije i Rusije u oblasti naftne i gasne privrede. Narodni poslanici su zatražili da se sazove sednica nadležnih odbora za industriju i za privatizaciju kako bi se razmotrila informacija o toku pregovora o realizaciji tog sporazuma.

Predsednica Đukić-Dejanović obavestila je Narodnu skupštinu da je sednica dva odbora sazvana za 12. decembar.Dvadesettrećeg dana rada, 12. decembra, narodni poslanici nastavili su pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o javnim nabavkama. Pored rasprave o amandmanima, narodni poslanici ukazivali su i na povrede Poslovnika.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o javnim nabavkama.Dvadesetčetvrtog dana rada, 13. decembra, Narodna skupština započela je pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u pojedinostima.

Na samom početku rasprave o amandmanima podnetim na Predlog ovog zakona, narodni poslanici su počeli da ukazuju na povrede Poslovnika, zbog čega je predsednica Narodne skupštine odredila pauzu radi konsultacija sa predsednicima poslaničkih grupa o daljem toku sednice Narodne skupštine.

Pošto ni nakon konsultacija narodni poslanici nisu raspravljali po dnevnom redu, predsednica Narodne skupštine prekinula je sednicu.Dvadesetpetog dana rada, 15. decembra, Narodna skupština nastavila je rad po dnevnom redu i prešla na pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita.

Pošto je završena rasprava o amandmanima na Predlog ovog zakona, Narodna skupština je popodnevni rad nastavila pretresom Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita u pojedinostima.

Na kraju rasprave o amandmanima na Predlog ovog zakona, za reč se javila ministarka finansija Diana Dragutinović koja je, odgovarajući na poslanička pitanja, rekla da je u osnovi Zakona o zaštiti depozita zaštita malih štediša, a da je finansijska kriza uticala da se u izvesnoj meri promeni osnovna namena tog propisa. Ona je istakla da bi, ukoliko Zakon ne bi bio promenjen, njime bili zaštićeni samio oni deponenti gde je država akcionar.Dvadesetšestog dana rada, 16. decembra, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje. Pored rasprave o amandmanima, narodni poslanici ukazivali su i na povrede Poslovnika.

Na kraju rasprave o amandmanima, ministarka finansija Diana Dragutinović je istakla da predloženim paketom izmena zakona o depozitima država garantuje sigurnost štednje građana. Odgovarajući na primedbe narodnih poslanika, ona je rekla da će, pored predloženih izmena zakona, paket mera u borbi protiv finansijske krize činiti i poreski zakoni i olakšice, kao i različiti oblici intervencije države u privredi. Narodna skupština je, do pauze, završila raspravu u pojedinostima o Predlogu ovog zakona.

U popodnevnom delu sednice, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmeni Zakona o putnim ispravama. Obraćajući se na kraju rasprave narodnim poslanicima, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ukazao je na važnost tog zakona i pozvao poslanike da ubrzaju rad na njegovom usvajanju, podsetivši da će zakon stupiti na snagu osmog dana od objavljivanja u “Službenom glasniku.”Dvadesetsedmog dana rada, 17. decembra, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima. Pored rasprave o amandmanima, narodni poslanici ukazivali su i na povrede Poslovnika.

U toku prepodnevnog rada, Narodna skupština je, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i Administrativnog odbora, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ljiljani Zdravković, izabranoj sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić.

Predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić- Dejanović obavestila je narodne poslanike da je Vlada, na osnovu člana 143. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, povukla iz skupštinske procedure predloge zakona i to: Predlog zakona o udruženjima, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Predsednica je obavestila narodne poslanike da je početak Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine zakazala za četvrtak, 18. decembar 2008. godine, u 10.00 časova.

U popodnevnom delu rada, predsednica Narodne skupštine odredila je kao Dan za glasanje subotu, 20. decembar 2008. godine sa početkom u 10.00 časova o tačkama Dnevnog rada Treće sednice Drugog redovnog zasedanja.


Dan za glasanjeU Danu za glasanje, 22. decembra, Narodna skupština obavila je glasanje o 13 tačaka dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.

Većinom glasova, Narodna skupština usvojila je u celini sedam zakona iz oblasti pravosuđa: Predlog zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o sudijama, Predlog zakona o Visokom savetu sudstva, Predlog zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o Državnom veću tužilaca, Predlog zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima.

U nastavku rada, Narodna skupština usvojila je većinom glasova Predlog zakona o javnim nabavkama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje, Predlog zakona o izmeni Zakona o putnim ispravama i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

U Danu zaglasanje, Narodna skupština je odlučivala o povredama Poslovnika na koje su tokom sednice ukazali narodni poslanici. Narodna skupština je odlučila da ni u jednom slučaju nisu povređeni članovi Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini.


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
nedelja, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja