Sreda, 7. novembar 2007. - Subota, 24. novembar 2007.

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007.godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić sazvao je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini za sredu, 7. novembar sa početkom u 14. časova.Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Oliver Dulić sazvao je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini za sredu, 7. novembar sa početkom u 14. časova.

Za ovu sednicu Narodna skupština je usvojila sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada,
2. Izbor sudija Ustavnog suda sa liste kandidata koju je podneo predsednik Republike
3. Utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavniog suda koje imenuje predsednik
Republike, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini,
4. Predlog zakona o azilu, koji je podnela Vlada,
5. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine
Republike Srbije koji je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija, predsedni
Poslaničke grupe Demokratska stranka i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru
članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik
Miloš Aligrudić, predsednik Poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija
dr Vojislav Koštunica,
6. Poslanička pitanja

Prvog dana rada Narodna skupština je započela pretres u načelu o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Drugog dana rada, 8. novembra, Narodna skupština je nastavila pretres u načelu o Predlogu zakona o Ustavnom sudu. Tokom rasprave više poslanika je ukazalo na povrede Poslovnika Narodne skupštine i postavilo pitanja Vladi i pojedinim ministarstvima. Ministar pravde Dušan Petrović, koji je prisustvovao sednici u svojstvu predlagača Predloga zakona o Ustavnom sudu, odgovorio je na više postavljenih pitanja.

Trećeg dana rada, 9. novembra, Narodna skupština je zaključila pretres u načelu o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Četvrtog dana rada, 12. novembra, Narodna skupština je obavila pretres o Listi kandidata za sudije Ustavnog suda koju je podneo predsednik Republike.
U nastavku rada,posle uvodnih napomena predsednika Narodne skupštine Olivera Dulića, narodni poslanici su vodili pretres o Predlogu liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Petog dana rada, 13. novembra, Narodna skupština je obavila pretres o Predlogu liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.
U nastavku rada,narodni poslanici su započeli pretres o Predlogu zakona o azilu, koji je podnela Vlada.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić, koji je prisustvovao sednici u svojstvu predlagača Predloga zakona o azilu, istakao je da se Predlogom zakona o azilu, u celosti i na moderan način, uređuje materija azila, koja se do sada uređivala zakonom iz 1980. godine. Ovim Predlogom zakona se vrši i usklađivanje sa Ustavom Republike Srbije i međunarodnim konvencijama i direktivama Evropske unije.

Na početku šestog dana rada, 14. novembra, Narodna skupština je konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Slobodanu Gavriloviću, izabranom sa izborne liste Demokratska stranka – Boris Tadić, pre vremena na koje je izabran.

U prepodnevnom delu rada, Narodna skupština jevodila načelni pretres o Predlogu zakona o azilu.

U nastavku rada, Narodna skupština je konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Nenadu Milenkoviću, izabranom sa izborne liste Demokratska stranka – Boris Tadić, radi popune poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini i, po hitnom postupku, donela odluku o odobravanju određivanja pritvora Palamar Senadu, zameniku Okružnog javnog tužioca u Novom Pazaru.

Do kraja dana, Narodna skupština je zaključila pretres u načelu o Predlogu zakona o azilu, obavila jedinstveni pretres o predlozima odluka o izmanama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, koje su podneli narodni poslanik Nada Kolundžija, predsednik Poslaničke grupe Demokratska stranka i Miloš Aligrudić, predsednik Poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije – Nova Srbija – dr Vojislav Koštunica i započela raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Sedmog dana rada, 15. novembra, Narodna skupština jenastavila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Osmog dana rada, 16. novembra, Narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.

Devetog dana rada, 19. novembra, Narodna skpština je vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Ustavnom sudu. Tokom rada, više narodnih poslanika je ukazivalo na povrede Poslovnika Narodne skupštine, postavljana su i poslanička pitanja i tražena obaveštenja.

Narodna skupština je desetog dana rada (20. novembar) zaključila raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o Ustavnom sudu.
U popodnevnom delu rada, Narodna skupština je počela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o azilu.

Jedanaestog dana rada, 21. novembra Narodna skupština je nastavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o azilu. Predstavnik predlagača, ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić je obrazlagao stav Vlade o pojedinim akmandmanima i odgovarao na pitanja koja su tokom rasprave postavljali narodni poslanici.

Narodna skupština je dvanaestog dana rada, 22. novembra zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o azilu.

Trinaestog dana rada, 23. novembra, Narodna skupština nastavila je rad razmatranjem poslednje tačke dnevnog reda ove sednice, odnosno postavljanjem poslaničkih pitanja predstavnicima Vlade Srbije.

Sednici su prisustvovali Božidar Đelić, potpredsednik Vlade, Mirko Cvetković, ministar finansija, Vojislav Brajović, ministar kulture, Milica Čubrilo, ministarka za dijasporu, Saša Dragin, ministar zaštite životne sredine, Slobodan Milosavljević ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova, ministar Predrag Bubalo, ministar trgovine i usluga, Snežana Samardžić-Marković, ministarka omladine i sporta i Aleksandra Smiljanić, ministarka za telekomunikacije i informatičko društvo.

Narodni poslanici su ministrima i Vladi Srbije postavljali pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede, ekonomije, obrazovanja, energetike, evropskih integracija, o stanju nacionalnih manjina, a bilo je reči i o poslovanju kompanije “Delta”. Takođe su zatražili odgovore o toku pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije i bezbednosnoj situaciji u zemlji.

Predstavnici Vlade su na većinu pitanja odgovorili u toku sednice, a na neka će narodnim poslanicima odgovori biti dostavljeni u pisanoj formi.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine odredio je Dan za glasanje, subotu, 24. novembra.

Dan za glasanje


U Danu za glasanje, 24. novembra, Narodna skupština je usvojila u celini Predlog zakona o Ustavnom sudu i Predlog zakona o azilu.

Narodna skupština je, sa Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koju je podneo predsednik Republike, za sudije Ustavnog suda izabrala Predraga Ćetkovića, pomoćnika direktora Direkcije za pravne i opšte poslove DDOR Novi Sad, Bosu Nenadić, sudiju Ustavnog suda Republike Srbije, Dragišu Slijepčevića, sudiju Vrhovnog suda, Stanku Milanović, zamenika Republičkog javnog tužioca i Mariju Draškić, profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Narodna skupština je utvrdikla Listu kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Na Listi kandidata su: Olivera Vučić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vesna Ilić-Prelić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, Jadranka Injac, sudija Vrhovnog suda, Zejnepa Kavrajić, sudija Okružnog suda u Novom Pazaru, prof. dr Agneš Kartag Odri, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Vladan Kutlešić, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Katarina Andrić Manojlović, sudija Vrhovnog suda Srbije, Mihailo Rulić, sudija Ustavnog suda Srbije, dr Dragan M. Stojanović, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu i Duško Čelić, saradnik na Pravnom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici Univerziteta u Prištini.

U nastavku rada, Narodna skupština je usvojila predloge odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštuine Republike Srbije, koje su podneli narodni poslanici Nada Kolundžija i Miloš Aligrudić.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Narodne skupštine Oliver Dulić je zaključio Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 17. januar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja