Utorak, 29. mart 2011.

Treća posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini za 29. mart, sa početkom u 11,30 časova, za koju je utvrdila dnevni red:1. Obraćanje Narodnoj skupštini komesara Evropske komisije za proširenje i evropsku politiku susedstva Štefana FileaNa početku sednice, predsednica Narodne skupštine pozdravila je evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, šefa Delegacije Evropske komisije u Srbiji Vensana Dežera i članove te delegacije, kao i predstavnike diplomatskog kora, ambasadore više država članica Evropske unije u Srbiji.


Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović sazvala je Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini za 29. mart, sa početkom u 11,30 časova, za koju je utvrdila dnevni red:

1. Obraćanje Narodnoj skupštini komesara Evropske komisije za proširenje i evropsku politiku susedstva Štefana Filea


Na početku sednice, predsednica Narodne skupštine pozdravila je evropskog komesara za proširenje Štefana Filea, šefa Delegacije Evropske komisije u Srbiji Vensana Dežera i članove te delegacije, kao i predstavnike diplomatskog kora, ambasadore više država članica Evropske unije u Srbiji.

Obraćajući se Narodnoj skupštini, evropski komesar za proširenje je istakao da je mišljenje Evropske komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u EU prilika da se pređe u sledeću fazu pridruživanja, a to je dobijanje statusa kandidata, a možda i utvrđivanje datuma početka pregovora. Podsetio je da su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU sa Srbijom do sada potpisali Evropski parlament i dve trećine država članica EU.

File je poručio da je priključenje Srbije porodici evropskih naroda realan cilj, na dohvat ruke, ali da je za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske komisije o kandidaturi Srbije potrebno ispuniti političke kriterijume.

U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka EU sadržana je mapa puta, odnosno navedene su ključne oblasti u kojima Srbija mora da učini dodatne napore i u nekoliko narednih meseci sprovede reforme. U ovoj fazi pristupanja EU, potrebno je da se u parlamentu, kroz dijalog između političkih partija, postigne najšira politička saglasnost o ključnim strateškim ciljevima zemlje, istakao je evropski komesar za proširenje.

Kao prioritete na putu pridruživanja, File je naveo reformu pravosuđa, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, izmene izbornog zakonodavstva, stvaranje uslova za efikasan rad nezavisnih regulatornih tela, regulisanje imovinskih prava i poštovanje ljudskih sloboda i prava. Radi efikasnije borbe protiv kriminala i korupcije neophodno je doneti zakon o finansiranju političkih stranaka, u skladu sa standardima EU i usvojiti novu strategiju borbe protiv korupcije, zajedno sa akcionim planom, kao i obezbediti političku i finansijsku podršku institucijama nadležnim za sprovođenje zakona.

Prilikom izmene izbornog zakonodavstva neophodno je, pre svega, ukinuti blanko ostavke i poštovati redosled kandidata sa partijskih izbornih lista.

Evropski komesar za proširenje File je rekao „da su ove reforme hitne jer obezbeđuju funkcionalnu demokratiju i predstavljaju ono što nazivamo političkim kriterijumima. Ispunjavanje političkih kriterijuma je od suštinske važnosti za dobijanje pozitivnog mišljenja zato što svaka zemlja koja podnese zahtev za članstvo mora da pokaže da je postala funkcionalna demokratija, kako bi Komisija mogla da preporuči otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.“

File je, takođe, ukazao na značaj dijaloga između Beograda i Prištine, regionalne saradnje i rešavanja pitanja izbeglica i raseljenih lica. Posebno je rekao da je puna saradnja sa Haškim tribunalom od ključnog značaja za mišljenje Evropske komisije.

Posle izlaganja komesara Evropske komisije za proširenje i evropsku politiku susedstva Štefana Filea, predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Treću posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini.