4. mart 2014. Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, sastao se sa Elen Keli i Marinom Matić, konsultantima Svetske banke

4. mart 2014. Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, sastao se sa Elen Keli i Marinom Matić, konsultantima Svetske banke

Utorak, 4. mart 2014.

Susret predsednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu sa konsultantima Svetske banke

Petar Petrović, predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, sastao se sa Elen Keli i Marinom Matić, konsultantima Svetske banke na projektu funkcionalne analize pravosuđa, na njihovu molbu.


U uvodnom izlaganju gospođa Keli i gospođa Matić izložile su koncept izrade funkcionalne analize pravosuđa koju, na zahtev Ministarstva pravde i državne uprave, priprema grupa eksperata, među kojima i Elen Keli i Marina Matić, kao konsultanti Svetske banke, istakavši da okosnicu analize čini procena efikasnosti i kvaliteta rada sudova i javnih tužilaštava, posebno sa aspekta građana i ostvarivanja njihovih prava pred pravosudnim organima, kao i doprinos advokature i privatnih izvršitelja u tom smislu. Ova analiza predstavljaće jedan od najznačajnijih elemenata u otvaranju poglavlja 23 u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Nacrt projekta, započet u decembru 2013, trebalo bi da bude predstavljen do sredine aprila 2014. godine i da pruži uvid u stanje pravosuđa u Republici Srbiji.

Petrović je, odgovarajući na pitanja, informisao gospođu Keli o radu i ulozi Odbora u zakonodavnom procesu, ukazujući ukratko na ulogu Odbora u zakonodavnom postupku koji je uređen Poslovnikom Narodne skupštine. Upoznao je prisutne eksperte i sa ulogom predsednika Odbora kao člana Visokog saveta sudstva, po položaju, s obzirom na to da ih je posebno interesovalo pitanje reintegracije u pravosudni sistem sudija i javnih tužilaca, vraćenih na funkciju nakon odluke Ustavnog suda iz juna prošle godine, kao i ocenjivanje rada svih sudija i tužilaca. Kao veoma značajne ciljeve u reformi pravosuđa istakao je potrebu preduzimanja mera koje će doprineti rešavanju predmeta u razumnom roku i efikasnosti sudskih postupaka, kako bi se pravda i pravo na pravično suđenje učinili dostupnim svim građanima i tako vratilo poverenje u pravosuđe. Izražavajući nadu da će se ubuduće ići još bržim koracima u pravcu harmonizacije pravosudnih propisa sa Evropskom Unijom, Petrović je istakao da je glavni cilj postići jednaku primenu zakona za sve građane.
Jedno od pitanja o kojima se razgovaralo bio je i način opredeljivanja sredstava u budžetu Republike Srbije za rad pravosudnih organa i odlučivanje o njima. Na primedbu gospođe Keli da se pravosudni organi žale da ne raspolažu informacijama o sredstvima iz budžeta koja će im biti na raspolaganju, predsednik Odbora je primetio da sličan problem imaju i drugi budžetski korisnici, s obzirom na to da korišćenje planiranih sredstava zavisi, pre svega, od priliva sredstava u budžet.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31