12. jun 2018. Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

12. jun 2018. Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Utorak, 12. jun 2018.

Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je, na zahtev 158 narodnih poslanika, Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu za utorak, 12. jun 2018. godine, u 10.00 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Vojislav Šešelj, Đorđe Vukadinović, Sonja Pavlović, Nada Lazić, Marko Đurišić, dr Branislav Mihajlović, Balša Božović, Tatjana Macura, Boško Obradović, Marijan Rističević i Aleksandar Marković zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, u zahtevu za održavanje zasedanja utvrđen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji su podneli narodni poslanici Studenka Kovačević, Miletić Mihajlović, dr Darko Laketić i mr Dejan Radenković;
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog za izbor guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo predsednik Republike Srbije;
 12. Predlog za izbor viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije;
 13. Izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, na predlog:
  - Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
  - Zajedno Udruženja novinara Srbije (UNS) i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) i
 14. Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva.
Većinom glasova narodnih poslanika prihvaćen je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 14. dnevnog reda sednice, a predložene zakone obrazložili su predstavnici predlagača, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, član Visokog saveta sudstva Ivan Jovičić i narodna poslanica Poslaničke grupe Srpska napredna stranka Studenka Kovačević.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. do 14. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 13. juna, Narodna skupština nastavila jei završila zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 15. juna, Narodna skupština je započela pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Sednici je prisustvovao predstavnik predlagača, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o tačkama od 10. do 14. dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković odredila je petak, 15. jun, sa početkom u 14.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 10. do 14. dnevnog reda Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, odnosno o Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, Predlogu za izbor guvernera Narodne banke Srbije, Predlogu za izbor viceguvernera Narodne banke Srbije, izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Dan za glasanje o tačkama 10 - 14. dnevnog reda

U Danu za glasanje, Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, koji je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je izabrala dr Jorgovanku Tabaković za guvernera Narodne banke Srbije, na predlog predsednika Republike Srbije, kao i Željka Jovića za viceguvernera Narodne banke Srbije, na predlog guvernera Narodne banke Srbije.

Narodna skupština je, u Danu za glasanje, izabrala dva člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije: Janka Lazarevića, na predlog Zaštitnika građana i Živojina Rakočevića, na predlog Udruženja novinara Srbije (UNS) i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS).

Narodna skupština je usvojila i Predlog odluke o izboru predsednika sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda.

Četvrtog dana rada, 18.juna, Narodna skupština nastavila je i do kraja dana vodila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Petog dana rada, 19. juna, pre prelaska na rad, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Đorđe Vukadinović, Aleksandar Stevanović, Miroslav Aleksić, dr Ana Stevanović, Marinika Tepić, Marija Janjušević, mr Aleksandra Jerkov, Marijan Rističević, dr Danica Bukvić, Aleksandar Šešelj i Miodrag Linta zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku rada, Narodna skupština je nastavila i do kraja dana zaključila pretres u pojedinostima o tačkama od 1. do 9. dnevnog reda sednice.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o tačkama od 1. do 9. dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić, odredio je sredu, 20. jun, u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1. do 9. dnevnog reda Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.

Dan za glasanje o tačkama 1 - 9. dnevnog reda

U Danu za glasanje, 20. juna, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama i Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština je usvojila i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, većinom glasova narodnih poslanika usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, koji su podneli narodni poslanici Studenka Kovačević, Miletić Mihajlović, dr Darko Laketić i mr Dejan Radenković.

Predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine Đorđe Milićević pozdravio je u ime narodnih poslanika i svoje ime, grupu dece, pripadnika srpske nacionalne manjine iz Pakraca i Karlovačke županije, koji su tokom posete Narodnoj skupštini, deo sednice Narodne skupštine pratili sa galerije Velike sale.

U Danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom zasedanja i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, potpredsednik Narodne skupštine Veroljub Arsić zaključio je Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.


Video (22)

Utorak, 12. jun 2018. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.06.2018. (I)

Utorak, 12. jun 2018. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.06.2018. (II)

Utorak, 12. jun 2018. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.06.2018. (III)

Utorak, 12. jun 2018. | Sedmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 12.06.2018. (IV)

Sreda, 13. jun 2018. | nastavak Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu 13.06.2018. (I)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 17


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5