Petak, 20. oktobar 2023.

Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu

Na sednici koja je održana, 20. oktobra 2023. godine, članovi Odbora za zdravlje i porodicu razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Predlog zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, koje je podnela Vlada, u načelu.


Ispred resornog ministarstva Odboru je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju predstavila pomoćnik ministra Slađana Đukić, navodeći da se osnovne izmene odnose na smanjenje broja dana po kojim izabrani lekar po pravilu utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, umesto do 60 dana, a nakon toga tu privremenu sprečenost utvrđuje prvostepena lekarska komisija RFZO-a. Takođe, ostavljena je mogućnost da izabrani lekar može da utvrdi privremenu sprečenost za rad i do 60 dana, ali samo u propisanim slučajevima i to: kod osiguranika obolelih od malignih bolesti, osiguranika koji su privremeno sprečeni za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, osiguranika sa invaliditetom, osiguranika kod koga je neposredno obavljena hirurška intervencija, osim u slučaju kada je ta intervencija obavljena u dnevnoj bolnici, obzirom da su u pitanju zdravstvena stanja kod kojih je uobičajeno duže lečenje, te je opravdano da im do 60 dana izabrani lekar može utvrditi privremenu sprečenost za rad. Izmenama zakona potrebno je postići tri cilja, obezbeđivanje racionalnijeg i efikasnijeg uređenja pitanja utvrđivanja privremene sprečenosti za rad osiguranika, što doprinosi ekonomičnijem raspolaganju sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, potom smanjenje kašnjenja u pogledu isplate naknade zarade i konačno, omogućavanje nesmetanog ostvarivanja, pre svega, prava na zdravstvenu zaštitu lica koja imaju utvrđen status borca.

O Predlogu zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva Đukić je istakla da se ukazala potreba da se zdravstvena dokumentacija i evidencija u oblasti zdravstva preciznije urede, odnosno efikasnije usklade sa elektronskom formom. Predlogom zakona predloženo je organizovanje i razvoj Republičkog integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (RIZIS), radi obezbeđivanja jedinstvenog sistema vođenja zdravstvene dokumentacije i evidencije u sistemu zdravstvene zaštite.

Članovi Odbora su, nakon iscrpne rasprave koja je usledila, većinom glasova, predložili Narodnoj skupštini da usvoji navedene predloge zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora doc. dr prim. Darko Laketić, a kvorum su činili članovi i zamenici članova Odbora: mr Svetlana Milijić, prof. dr Vladimir Đukić, Marija Vojinović, Đorđo Đorđić, Sanda Rašković Ivić, Zagorka Aleksić, prof. dr Zoran Radojičić, Dejana Vasić, Zoran Zečević, Marija Todorović, dr Marko Bogdanović, prim. dr Nada Macura i Biljana Ilić-Stošić i narodna poslanica koja nije član Odbora Radmila Vasić.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 20. oktobar 2023. | Sedma sednica Odbora za zdravlje i porodicu 20.10.2023.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
petak, 23. februar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja