Sreda, 13. septembar 2017.

Sedma sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

Odbor za odbranu i unutrašnje poslove je, na sednici održanoj 13. septembra, razmotrio informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u periodima od oktobra do decembra 2016. godine i od januara do marta, odnosno od aprila do juna 2017. godine, kao i Izveštaj o radu Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu.


Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović je obrazložio članovima Odbora informacije o radu ministarstva, i tom prilikom je ukazao na efekte preduzetih aktivnosti na suzbijanju kriminala i trgovine narkoticima, nasilja u porodici i visokotehnološkog kriminala.

Govoreći o stanju bezbednosti na području Kopnene zone bezbednosti i jugu Srbije, ministar Stefanović je istakao da je stanje mirno, ali sa faktorima rizika. Na državnoj granici je stabilno stanje bezbednosti, naveo je Stefanović i ukazao da je migratorni talas u stalnom opadanju.

Članovi Odbora su na sednici informisani o stanju bezbednosti u saobraćaju i zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.

Ministar unutrašnjih poslova ukazao je i na realizovanu međunarodnu saradnju i aktivnosti Ministarstva u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Tokom rasprave, članovi Odbora su tražili dodatne informacije o rešavanju pojedinih slučajeva, o borbi protiv trgovine narkoticima i kriminala, o suzbijanju nasilja na sportskim manifestacijama i o toku i efektima legalizacije oružja. Reči je bilo i o saradnji policije sa službama bezbednosti i stanju bezbednosti Srbije i grada Beograda.

Nakon rasprave, Odbor je prihvatio informacije o radu Ministarstva unutrašnjih poslova u periodima od oktobra do decembra 2016. godine i od januara do marta, odnosno od aprila do juna 2017. godine.

U nastavku sednice, članovima Odbora Izveštaj o radu Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu obrazložio je pomoćnik ministra – načelnik Sektora unutrašnje kontrole Miloš Oparnica. On je naveo da se u navedenom periodu radilo na unapređenju normativnog okvira Sektora, koji je nosilac aktivnosti za prevenciju i suzbijanje korupcije u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Tom prilikom je primenjena dobra praksa službi iz regiona i EU, kao što su test integriteta, analiza rizika korupcije u Ministarstvu i provera promene imovnog stanja zaposlenih u Ministarstvu.

Tokom rasprave, članovi Odbora su pohvalili rezultate rada Sektora i ukazali na važnost povećanja broja zaposlenih u njemu, s obzirom na njegovu značajnu ulogu u suzbijanju korupcije u policiji.

Odbor je, nakon rasprave prihvatio Izveštaj o radu Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Marija Obradović, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Momčilo Mandić, Marko Đurišić, Balša Božović, Stefana Miladinović, Božidar Delić, Vladimir Đukanović, Aleksandar Marković, Ivana Stojiljković, Borisav Kovačević, prof. dr Zoran Dragišić, Vladan Zagrađanin i Nenad Božić.


Odbori vezani za ovu aktivnost

Video

Sreda, 13. septembar 2017. | Sedma sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove 13.09.2017.P U S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3