Petak, 17. mart 2023.

Sedma sednica Odbora za kulturu i informisanje

Na sednici, koja je održana 17. marta 2023. godine, članovi Odbora za kulturu i informisanje razmotrili su Izveštaj o radu Nacionalnog saveta za kulturu.


Izveštaj je obrazložio Zoran Vapa, predsednik Nacionalnog saveta za kulturu, za period od decembra 2021. godine od 2022. godine, ukazavši na unapređenje rada institucija u kulturi koji je sprovođen na osnovu usvojenog programa Nacionalnog saveta za kulturu.

Odbor je nakon diskusije usvojio Izveštaj i u nastavku rada razmotrio Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o kulturi, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona članovima Odbora obrazložio je državni sekretar Miodrag Ivanović, navodeći da se predloženom izmenom Zakona o kulturi, vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, po kojoj se Strategija razvoja kulture umesto na deset godina, donosi na period od pet godina.

Odbor je nakon diskusije usvojio Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o kulturi.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Odbora Nebojša Bakarec, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Staša Stojanović, Edis Durgutović, Branislav Josifović, Rozalija Ekres, Dunja Bratić Simonović. Dušan Marić, Nataša Jovanović, Lepomir Ivković i dr Nada Macura.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Petak, 17. mart 2023. | Sedma sednica Odbora za kulturu i informisanje 17.03.2023.