Četvrtak, 20. april 2023.

Sedma sednica Odbora za evropske integracije

Na sednici Odbora za evropske integracije, koja je održana 20. aprila, 2023. godine, razmotren je Predlog zakona o elektronskim komunikacijama, koji je podnela Vlada, u načelu.


Predlog zakona je obrazložio državni sekretar Ministarstva informisanja i telekomunikacija Milan Dobrijević, koji je Odbor prihvatio u načelu.

U nastavku sednice, Odboru je Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podnela Vlada, u načelu, obrazložila predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Biljana Đurić. Nakon rasprave Odbor je usvojio Predlog zakona, u načelu.

Pod trećom tačkom dnevnog reda, Odbor je usvojio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je podnela Vlada, u načelu, a koji je obrazlagala državna sekretarka Ministarstva za zaštitu životne sredine Sara Pavkov.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Milan Radin, Goran Milić, Rozalija Ekres, Jelena Obradović, Zagorka Aleksić, Ana Miljanić, Natan Albahari, Dunja Simonović Bratić, Dubravka Filipovski, dr Jelena Kalajdžić, Ksenija Marković, Predrag Marsenić, Ana Beolica Martać i Dijana Radović.


Odbori vezani za ovu aktivnost


Video (1)

Četvrtak, 20. april 2023. | Sedma sednica Odbora za evropske integracije 20.04.2023.