1. decembar 2015. Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

1. decembar 2015. Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Utorak, 1. decembar 2015.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini za utorak, 1. decembar 2015. godine, sa početkom u 10 časova.


Pre prelaska na rad, predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Aleksandar Čotrić, Sulejman Ugljanin, Dragan Jovanović, Aida Ćorović, Blagoje Bradić i Aleksandar Jovičić zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je podnela Vlada;
2. Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada;
5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora, koji je podnela Vlada;
7. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i
8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika Igora Bečića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o tačkama 3,4,5. i 6. dnevnog reda sednice, kao i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 7. i 8. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i o Predlogu strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030.godine, koje je obrazložio predstavnik predlagača, ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 1. i 2. dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 2. decembra 2015. godine, Narodna skupština obavila je zajednički jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora.

Do kraja rada, Narodna skupština obavila je i zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu i Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015. godinu.

Trećeg dana rada, 4. decembra, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Na predlog narodnog poslanika Zorana Babića,a na osnovu člana 168. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, Narodna skupština uvrstila je u dnevni red Sedme sednice Narodne skupštine u 2015. godini, kao tačku 9, Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je jedinstveni pretres o Predlogu odluke.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu, u načelu i u pojedinostima, o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajuća sednici, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, odredila je petak 4.decembar, sa početkom u 14 časova i 52 minuta, kao Dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Predlog strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obuke plaćenika, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o bavljenju plaćenim poslovima članova porodice članova diplomatskih ili konzularnih predstavništava, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Gruzije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Finske o sukcesiji i konsolidaciji bilateralnih ugovora.

Takođe, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2015. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2015.godinu.

Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o izboru predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta i izabrala prof.dr Aleksandra Lipkovskog, sa 142 glasa narodnih poslanika, za predsednika Nacionalnog prosvetnog saveta.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Maja Gojković zaključila je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja