23. novembar 2021. Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

23. novembar 2021. Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Utorak, 23. novembar 2021.

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, za utorak, 23. novembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Pre usvajanja dnevnog reda, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici prof. dr Jahja Fehratović, Šaip Kamberi, Đorđe Milićević i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

Za ovu sednicu utvrđen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu, koji je podnela Vlada;
 2. Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
 3. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;
 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
 5. Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada;
 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada;
 7. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
 8. Predlog zakona o budžetskoj inspekciji, koji je podnela Vlada;
 9. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, koji je podnela Vlada;
 10. Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, koji je podnela Vlada;
 11. Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, koji je podnela Vlada;
 12. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;
 13. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada;
 14. Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine, koji je podnela Vlada;
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“, koji je podnela Vlada;
 16. Predlog odluke o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje i
 17. Predlog članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Narodna skupština prihvatila je predlog narodnog poslanika dr Aleksandra Martinovića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 2. do 15. i zajednički jedinstveni pretres o tačkama 16. i 17. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je raspravu, u načelu, o prvoj tački dnevnog reda, o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu.

Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa pratećim predlozima odluka obrazložila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić.

Nakon obavljene rasprave, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić podsetio je narodne poslanike na član 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, po kojem predsednik može da odredi da Dan za glasanje o predlogu zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona, te je odredio utorak, 23. novembar, sa početkom u 18.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 1. dnevnog reda sednice.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 23. novembra, narodni poslanici su većinom glasova prihvatili Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2022. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu.

Drugog dana rada, 24. novembra, Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 2. do 15. dnevnog reda sednice, koje je obrazložio potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.

Do kraja dana Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres i jedinstveni pretres o tačkama 2. do 15. dnevnog reda sednice.

Trećeg dana rada, 26. novembra, Narodna skupština je započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 16. i 17. dnevnog reda sednice - Predlogu odluke o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje i Predlogu članova Nacionalnog saveta za kulturu, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje.

Predloge akata obrazložile su potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i predsednica Odbora za kulturu i informisanje Sandra Božić.

U nastavku sednice, Narodna skupština završila je zajednički i jedinstveni pretres o tačkama 16. i 17. dnevnog reda sednice i započela pretres u pojedinostima o tačkama 4, 5, 6, 7. i 9. dnevnog reda.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je pretres o pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlogu zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji.

Nakon što je Narodna skupština obavila pretres o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je petak, 26. novembar sa početkom u 18.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama 2. do 17. dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 26. novembra, Narodna skupština usvojila je u celini Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Predlog zakona o budžetskoj inspekciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Narodna skupština usvojila je u celini i Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu korišćenja sredstava opšte alokacije specijalnih prava vučenja odobrenih Odlukom Odbora guvernera Međunarodnog monetarnog fonda od 2. avgusta 2021. godine, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija („Zajmoprimac“) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“.

Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu i Predlog članova Nacionalnog saveta za kulturu, za koje su izabrani Zoran Vapa, Željko Marković, Goran Vasić, dr Vladimir Pištalo, Nebojša Kundačina, dr Nevena Daković, akademik Ivan Jevtić, akademik Zlata Bojović, dr Isidora Bjelaković, Andraš Urban i dr Suzana Kujundžić Ostojić.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsedavajući sednici, potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.


Video (13)

Utorak, 23. novembar 2021. | Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.11.2021.(I)

Utorak, 23. novembar 2021. | Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.11.2021.(II)

Utorak, 23. novembar 2021. | Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.11.2021.(III)

Utorak, 23. novembar 2021. | Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.11.2021.(IV)

Utorak, 23. novembar 2021. | Dan za glasanje o prvoj tački dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini 23.11.2021.

Prikaži još Preostalo video snimaka: 8


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
subota, 2. decembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja