2. decembar 2021. Sedma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

2. decembar 2021. Sedma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Četvrtak, 2. decembar 2021.

Sedma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao je Sedmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu za četvrtak, 2. decembar 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Predsednik je za ovu sednicu utvrdio dnevni red sa jednom tačkom i to: Obraćanje Narodnoj skupštini Nj. E. gospodina Duartea Pašeka, predsednika Interparlamentarne unije.

Po završetku obraćanja predsednika Interparlamentarne unije Nj. E. gospodina Duartea Pašeka, predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić zaključio je Sedmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

(Sednica je počela u 10.10 časova. Predsedava Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine.)

*
**

PREDSEDNIK: Poštovani narodni poslanici, Vaša Ekselencijo, poštovane dame i gospodo, otvaram Sedmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.
Ovu posebnu sednicu sazvao sam da bi se Narodnoj skupštini obratio predsednik Interparlamentarne unije, Njegova Ekselencija, gospodin Duarte Pašeko.Čast mi je da, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, pozdravim Njegovu Ekselenciju, gospodina Duartea Pašeka, predsednika Interparlamentarne unije.
Pored njega pozdravljam i predstavnike diplomatskog kora u Republici Srbiji, koji prisustvuju današnjoj posebnoj sednici.
Želim pre nego što dam reč gospodinu Pašeku da izrazim veliko zadovoljstvo i zahvalnost zbog prihvatanja našeg poziva da poseti Srbiju i zbog realizacije ove posete u kratkom roku.
Mi smo ponosni na činjenicu zbog koje smo i organizovali ovu posetu, na činjenicu da naše članstvo, članstvo Srbije u Interparlamentarnoj uniji ima tako dugu istoriju, a to je 130 godina.
Srbija je samo dve godine nakon formiranja Interparlamentarne unije, a to je jedna od najstarijih međunarodnih organizacija, Srbija je 1891. godine na trećoj Konferenciji u Rimu postala članica. Ona je bila jedna od prvih zemalja koja je postala članica Interparlamentarne unije, a Interparlamentarna unija je bila jedna od prvih međunarodnih organizacija u koju se Srbija učlanila.
Takođe, ponosan sam na činjenicu da je Narodna skupština Republike Srbije pre dve godine bila izuzetno dobar domaćin 141. Skupštine Interparlamentarne unije, koja je održana ovde kod nas u Beogradu.
Podsetiću da je Interparlamentarna unija najstarija međunarodna parlamentarna organizacija, koja je osnovana 1889. godine, da predstavlja najveći forum parlamentaraca u kojem se vodi dijalog o miru i saradnji među narodima, neguje i unapređuje koncept predstavničke demokratije, uspostavljanje kontakta, saradnja i razmena iskustava među parlamentima i parlamentarcima, razmatra pitanja od međunarodnog značaja, od slobodne trgovine, promocije ljudskih prava, rodne jednakosti, prava deteta i svih drugih aktuelnih tema.
Interparlamentarna unija ima 179 država koje su predstavljene u šest geopolitičkih grupa i 13 regionalnih parlamentarnih skupština, kao pridružene članice.
Naša zemlja je i punopravni član Grupe „12 plus“. To su zemlje Evrope, Kanade, Australije i Novog Zelanda.
1/2DJ/LjL

Takođe, podsetiću vas da mi imamo zvaničnu delegaciju Narodne skupštine u Interparlamentarnoj uniji.
Još jednom se zaista najsrdačnije zahvaljujem predsedniku Interparlamentarne unije što je povodom obeležavanja 130 godina našeg članstva prihvatio da dođe u posetu odmah posle skupa Interparlamentarne unije u Madridu, koji je održan ovog vikenda.
Sada pozivam Njegovu Ekselenciju, gospodina Duartea Pašeka, predsednika Interparlamentarne unije da nam se obrati. Izvolite.

2/1AL/MP10.15 – 10.20

DUARTE PAŠEKO: Uvažene kolege, parlamentarci, mi smo svi parlamentarci, svi smo kolege, uvaženi članovi diplomatskog kora, dame i gospodo, dozvolite mi da počnem tako što ću vam svima, posebno vama, predsedniče, izraziti saučešće zbog smrti gospodina Mrkonjića nakon života koji je posvetio politici, parlamentarizmu i sa posebnom željom da ponovo izgradi vašu zemlju nakon rata. Molićemo se za njega, ali život ide dalje.
U ovom trenutku sam ovde da govorim o posebnom datumu za vaš parlament, a to je 130-a godišnjica vašeg članstva u Interparlamentarnoj uniji. Počastvovan sam što mogu da budem u Beogradu i da proslavim sa vama godišnjicu vašeg članstva. Zahvaljujem vas se gospodine predsedniče Ivice Dačiću što ste me pozvali da dođem ovde. Zahvaljujem vam se i na toplom gostoprimstvu. Ovde od kada sam došao se osećam kao kod kuće ne samo zato što imam ovde mnogo prijatelja u vašem parlamentu, već i zbog načina na koji ste me vi, gospodine predsedniče, primili je način kojim vas prima pravi prijatelj.
Takođe želim da iskoristim ovu priliku da izrazim veliku zahvalnost Narodnoj skupštini na tome što je bila domaćin 141. zasedanja Interparlamentarne unije u oktobru 2019. godine.
Rezultati tog sastanka su važni. Mi smo ovde u Beogradu usvojili Rezoluciju, recimo, o klimatskim promenama jer smo zaista shvatili da je to bio veliki razloga za zabrinutost i još uvek je i Rezolucija koju smo doneli ovde u Beogradu će oblikovati rad Interparlamentarne unije u budućnosti, tako da to nije bio samo ovde jedan sastanak. To je bio sastanak koji je imao i ostavio konkretan uticaj i utisak na rad Interparlamentarne unije.
Hvala vam puno. Možda nisam pravilno rekao, ali želim da vam kažem hvala uvaženi parlamentarci.
Interparlamentarna unija, kao što je gospodin predsednik rekao je najveća parlamentarna organizacija na svetu. Ima 179 zemalja članica. Nedostaje nam još samo 14 da ostvarimo to univerzalno članstvo u Interparlamentarnoj uniji. Tu su zemlje sa svih kontinenata i parlamentarci sa svih kontinenata i u ovoj organizaciji oni rade tako što razgovaraju, tako što se sastaju da diskutuju i da usvajaju rezolucije koje posle toga možemo da primenjujemo u našim zemljama.
Mi smo globalna organizacija nacionalnih parlamenata i ponekad ljudi kažu da je zaista važna ta organizacija. Da, jeste. Kao što znate, mi smo političari i lični kontakti koje ostvarimo između nas su od suštinskog značaja za rešavanje pravih realnih problema.

3/1MJ/IR10.20 – 10.25

Pre dva dana u Madridu sam pomogao da se ostvari jedan sastanak Odbora za pitanja srednjeg istoga, tu su kolege iz Kneseta, iz Izraela i kolege iz organa vlasti Palestine seli za isti sto i razgovarali su o pitanjima koja se njih tiču, koja utiču na njih. Ne znam baš puno foruma u kojima oni međusobno razgovaraju. E, pa to se u okviru Interparlamentarne unije desilo, tako da mi radimo zajedno da pronađemo rešenja za globalne probleme.
Kao što smo videli pre skoro dve godine, u mnogim zemljama lideri su mislili da mogu sami da žive, da odlučuju o nekim stvarima sami, da nije važno da postoje odnosi sa drugim zemljama, međutim, došlo je do problema u jednom delu sveta. Ti problemi su se prelili na Evropu, Ameriku, Afriku, proširilo se na sve kontinente. Tako da je to pokazalo svima nama koliko je naš svet mali.
Ako smo do sada imali neke sumnje, pogledajte šta se desilo sa vakcinama, uspeli smo da ih napravimo zajedničkim radom naučnika sa severa, juga, istoka, zapada. Radili su zajedno na pronalaženju rešenja. To nam je pokazalo da samo ukoliko zajedno radimo biće moguće da se izborimo i da odnesemo pobedu nad globalnim problemima.
Interparlamentarna unija je organizacija koja udružuje parlamentarce iz svih zemalja, kao što sam rekao. To je bila prva organizacija koja je u 19. veku, pre više od 130 godina udružila parlamente. Zbog našeg stvarnog rada, Interparlamentarna unija je osvojila ne jednu, već dve Nobelove nagrade za mir zbog svog doprinosa, promovisanju i podsticanju dijaloga između parlamentaraca iz zemalja iz čitavog sveta.
Interparlamentarna unija je organizacija kojoj ste se i vi pridružili pre 130 godina. čestitam vam svima, čestitam svim parlamentarcima u vašoj zemlji koji su radili sa Interparlamentarnom unijom, koji su doneli odluku da postanu članice Interparlamentarne unije i koji su odlučili da održe vezu sa Interparlamentarnom unijom.
Taj duh naših osnivačkih članica i njihova vizija da se stvori jedna globalna parlamentarna zajednica je još uvek veoma živ i to danas u vremenu kada su demokratija, mir i razvoj pod pretnjom i izazovima u mnogim delovima sveta. Možda mislimo da je demokratija nešto što će biti prisutno u našim života zauvek. Ne, dragi prijatelji, demokratija je kao cvet. Moramo da ga zalivamo svaki dan. Ako ne zalivamo, svedočićemo sušenju cveta, odnosno njegovoj smrti. I demokratija je kao cvet. Dakle, shvatićemo koliko nam je vredna tek kada je izgubimo.
Tako da vas molim da radimo zajedno, da branimo demokratski način života u kome ljudi poštuju jedni druge, bilo da se sa njima slažu ili ne slažu u slobodnom društvu i to je upravo jedna od stvari na kojoj Interparlamentarna unija radi.

4/1MV/MJ10.25 – 10.30
Nikada svetu nije bila potrebna saradnja između parlamentaraca koliko mu je potrebna danas, upravo u borbi protiv izazova sa kojima se suočavamo. Nijedna zemalja ne može se izboriti sa izazovima sama, posebno kad se suoči sa izazovima i globalnim problemima kao što su klimatska, vanredna situacija, ekonomske krize, održivi razvoj, terorizam, da nabrojim samo nekoliko. Ali, izazovi postoje.
Neučešće javnosti i pogrešne predstave o politici danas vode ka povećanju nepoverenja u demokratske institucije kao što je parlament, a to za uzvrat podriva mir, demokratiju i vladavinu prava. To smatram snažnim signalom da parlamenti moraju imati centralnu ulogu kao predstavničke, delotvorne, snažne institucije. Od srozavanja demokratskog upravljanja, pa sve do ekonomske nejednakosti, svuda postoji očigledna potreba da glas parlamenta utre put napretku na nacionalnom regionalnom međunarodnom nivou.
Mi smo zajedno uspeli u Interparlamentarnoj uniji da održimo taj osećaj urgentnosti kroz nekoliko globalnih parlamentarnih događaja u poslednje dve godine, koji su nam pokazali da demokratija nije prekinuta i parlamenti nisu prekinuti pandemijom. Ljudi su patili i mi svi parlamentarci smo pronašli način da radimo i tokom same pandemije, mi kao parlament, a samim tim i Interparlamentarna unija.
Dozvolite mi da kažem da još uvek radimo. Naravno, nastavili smo da radimo, ali nije bilo isto u ove dve godine. Od našeg sastanka u Beogradu, u oktobru 2019. godine, susreli smo se uživo tek prošlog septembra u Beču. Tokom skoro dve godine imali smo samo onlajn sastanke. Svakako, bolje i to, nego da potpuno zatvorimo vrata, ali ta vrsta rada nije ista kao kada se sastanemo uživo.
Sada smo se vratili, ponovo držimo globalne parlamentarne događaje. Imali smo u prošlom septembru Globalnu konferenciju predsednika parlamenata. Imali smo i Generalnu skupštinu u Madridu, koja je završena pre nekoliko dana.
Na toj onlajn 142. Skupštini Interparlamentarne unije poslanici su utvrdili parlamentarne strategije koje su neophodne da se spasu životi, tako što će se ubrzati jednaka raspodela vakcina i ponovo izgraditi održive i inkluzivne ekonomije.
Svi mi smo shvatili da tek kada se svi vakcinišu, svi će biti bezbedni. Vakcine bi trebalo da dođu do svakog dela i ugla sveta. Treba da budu dostupne svim zemljama i svim ljudima u svetu. Naravno, moramo da radimo na promeni mentaliteta, jer ponekad su vakcine dostupne, a ljudi ne žele da ih prime. Ali, oni moraju da shvate da ukoliko ne žele da prime vakcinu, oni ne ugrožavaju samo svoj život, već i živote drugih.
Posle toga, predsednici parlamenata iz čitavog sveta su imali jednu konferenciju u Beču i tamo su se posvetili, obavezali na izgradnju delotvornijeg multilateralizma kroz svoje parlamentarno vođstvo. To je bio jedan poseban trenutak u kome su oni pokazali jednu posvećenost multilateralizmu kao jednom od načina, možda suštinskog načina ostvarivanja međunarodnih odnosa.
U Beču se, takođe, nekih 20% predsednica parlamenata, koliko ih ima u svetu, okupilo na 13. Samitu i na vrh svoje agende su stavili jednakost i osnaživanje žena.

5/1MZ/IĆ10.30 – 10.35


Jednako važan je takođe bio parlamentarni doprinos globalnim naporima u borbi protiv terorizma, što je dovelo do prvog Globalnog parlamentarnog samita za borbu protiv terorizma, koji smo takođe organizovali u septembru.
S obzirom da je demokratija sve više pod izazovom širom sveta, naša nedavna Skupština u Madridu, na njoj smo mobilizovali napore kako bismo pronašli nove pristupe da obnovimo i očuvamo demokratiju. To je sve odraženo u našoj deklaraciji koju smo doneli u Madridu i ona uključuje jedan plan aktivnosti koji mi u našem radu kao parlamentarci treba da sprovodimo. To je jako važno da postoji saradnja između parlamentaraca iz različitih zemalja i saradnja između različitih poslanika koji pripadaju različitim političkim partijama.
Dakle, dragi prijatelji, ova tri globalna parlamentarna samita koja su održana ove godine su napravila jedan zamajac u vezi tri urgentna pitanja u našem vremenu, a to je ekonomski oporavak, delotvoran multilateralizam i jačanje demokratije. Verujem da je sada pravo vreme da obezbedimo da ekonomije budu oživljene i da budu funkcionalne za svakoga i da delotvoran multilateralizam bude osnova međunarodnih odnosa i da se ključni elementi demokratskih društava zaštite. Uveren sam da su predsednik parlamenta i parlamentarci Srbije bili uz Interparlamentarnu uniju u svakom trenutku, kako bi obezbedili da se parlamentarni glas i delovanje u ovim uznemirujućim vremenima čuje i da radi za građane.
Drage kolege, Interparlamentarna unija je sada u prilici da se prilagodi novim izazovima. Naš novi strateški okvir koji je za narednih pet godina usvojen u Madridu okupiće zajedno parlamente i poslanike, uključujući i izvršnu granu vlasti, građane, civilno društvo i ključne globalne partnere. Nemoguće je raditi sam. Moramo da sarađujemo sa izvršnom granom vlasti, sa građanima, našim biračima, sa civilnim društvom i sa globalnim partnerima, ukoliko želimo da ostvarimo naše ciljeve.
Ova parlamentarna sinergija će nam pomoći da se usredsredimo na ono što je neophodno kako bismo rešili sve veće društvene i ekonomske nejednakosti, kako bismo se bavili sve većom digitalnom podeljenošću, slabljenjem poverenja javnosti u nacionalne i globalne institucije, kako bi se borili protiv sve većih pretnji za parlament i pogoršanja demokratije.
Dragi parlamentarci, od suštinskog je značaja da svaki parlamentarac obavi svoj deo posla, jer mi možemo usvajati najbolje međunarodne deklaracije i rezolucije, ali bez posvećenosti samih parlamenata, a posebno posvećenosti svakog poslanika, odnosno parlamentarca pojedinačno, ti tekstovi će biti uzaludni. Dakle, potrebno je delovanje.
Uvaženi predsedniče parlamenta, uvaženi parlamentarci, budite uvereni da će Interparlamentarna unija nastaviti da služi kao jedan slobodan globalni forum za dijalog, saradnju, parlamentarnu diplomatiju i delovanje – akciju. Hajde da radimo zajedno i da ponovo izgradimo svet bez podela, bez neslaganja, jedan svet koji je bezbedan i prosperitetan, svet koji buduće generacije zaslužuju. Mi možemo da učinimo nešto da napravimo razliku služeći građanima. Dakle, mi moramo da shvatimo ovo svaki dan kada se probudimo da mi možemo da učinimo nešto da napravimo razliku. Mi smo spremni da to uradimo i uradićemo to. Hvala vam na pažnji.

5/2MZ/IĆ

PREDSEDNIK: Zahvaljujem se Njegovoj Ekselenciji gospodinu Duarteu Pašeku, predsedniku Interparlamentarne unije, na obraćanju.
Još jednom se zahvaljujem na tome što je ukazao posebnu pažnju Republici Srbiji da učestvuje u obeležavanju ovog za nas veoma značajnog jubileja – 130 godina članstva Republike Srbije u Interparlamentarnoj uniji.
Time zaključujem današnju Sedmu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu. Hvala.

(Sednica je završena u 10.35 časova.)


Video (1)

Četvrtak, 2. decembar 2021. | Sedma posebna sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu 02.12.2021.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6