Četvrtak, 9. februar 2012.

Sedamdeseta sednica Odbora za nauku i tehnološki razvoj

Na sednici Odbora za nauku i tehnološki razvoj, održanoj 9. februara, razmotrena je Informacija o radu Ministarstva prosvete i nauke za period oktobar – decembar 2011. godine.


Ministar prosvete i nauke prof. dr Žarko Obradović istakao je da su u navedenom periodu sprovedene sve planirane aktivnosti Ministarstva, a da je za oblast nauke od posebne važnosti Zaključak Vlade o zaključivanju Sporazuma o pristupanju Republike Srbije u pridruženo članstvo Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN). Nastavljena je i intenzivna međunarodna saradnja u oblasti naučnih istraživanja, naveo je ministar Obradović.

Ministarstvo je nastavilo rad na izradi Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezulatata i istraživača, a sprovedene su i aktivnosti na realizaciji projekta „Takmičenje za izbor najbolje tehnološke inovacije u Srbiji za 2011. godinu“.

U navedenom periodu usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakon o patentima, naveo je ministar Obradović.

U nastavku sednice, članovi Odbora informisali su se o sprovođenju Zakona o autorskom i srodnim pravima, o radu interne kontrole i revizije u Ministarstvu, a osvrnuli su se i na značaj ulaganja u nauku za privredni razvoj države, kao i na potrebu prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta.

Po obavljenoj raspravi, članovi Odbora za nauku i tehnološki razvoj jednoglasno su usvojili Informaciju o radu Ministarstva prosvete i nauke za period oktobar – decembar 2011. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Srboljub Živanović.


Odbori vezani za ovu aktivnostPrethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31