26. oktobar 2021. Sastanak članica Ženske parlamentarne mreže sa generalnom sekretarkom OEBS

26. oktobar 2021. Sastanak članica Ženske parlamentarne mreže sa generalnom sekretarkom OEBS

Utorak, 26. oktobar 2021.

Sastanak članica Ženske parlamentarne mreže sa generalnom sekretarkom OEBS

U Domu Narodne skupštine, održan je sastanak članica Ženske parlamentarne mreže, na čelu sa predsedavajućom koordinatorkom mreže Sandrom Božić i generalnom sekretarkom OEBS-a Helgom Šmid.


Sandra Božić je na početku sastanka istakla da je Ženska parlamentarna mreža osnovana 2013. godine, kao neformalno udruženje, koje ima za cilj između ostalog, da učini vidljivim napredak koji se tiče rodne ravnopravnosti. Navela je da je u fokusu ove mreže, borba protiv nasilja prema ženama, i podsetila da je Srbija donela Indeks ravnopravnosti za 2021. godine, teći po redu do sada.

Ove godine se Indeks odnosi na rodni aspekt digitalizacije i budućnosti rada, a podaci govore i idu u prilog tome da je Srbija napravila ozbiljan pomak po ovom pitanju. Istakla je da Srbija spada među četiri zemlje kandidata za članstvo u EU, koje su izračunale i objavile ovaj Indeks. „Srbija može da se pohvali rezultatima, imajući u vidu da je 40 odsto žena zastupljeno u parlamentu, a sve to zahvaljujući predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji je podržao ovu inicijativu“, navela je Božić.

Takođe, upoznala je sagovornike sa podatkom da je 50 odsto žena prisutno u Vladi Republike Srbije, na čelu sa premijerkom Anom Brnabić. U okviru Indeksa rodne ravnopravnosti, veoma je bitno, kada je reč o domenu moći, istaći, da žene u Srbiji imaju značajan uspon, naglasila je Božić.

Podsetila je da je prošle godine održana Nacionalna konferencija ŽPM, na kojoj je tema, između ostalog bila i problemi koji se tiču rodne ravnopravnosti u vreme pandemije izazvane virusom Korona i tom prilikom došli do podataka da su žene mnogo opterećenije od muškaraca u ovoj krizi.

Sandra Božić je osvrnula na temu prevencije nasilja prema ženama, koja predstavlja srž borbe Ženske parlamentarne mreže.

Božić se osvrnula na Konferenciju Ženske parlamentarne mreže, koja je održana u Priboju u saradnji sa OEBS- om, na kojoj se razgovaralo sa predstavnicima lokalnih samouprava o primeni Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Ukazala je na značaj održavanja ovakvih sastanaka u lokalnim samoupravama, jer oni imaju za cilj osnaživanje žena u ekonomskom, političkom i obrazovnom smislu, i utiču na podizanje svesti o nasilju prema ženama, podstakavši žene koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Generalna sekretarka OEBS-a Helga Šmid je izrazila zadovoljstvo na organizovanom sastanku i iskazala svoje impresije što je u parlamentu Srbije zastupljeno 40 odsto žena i dodala da parlament Nemačke čini 34 odsto žena.

Helga Šmid je istakla da se Misija OEBS 2004. godine opredelila za pojačano učešće žena u svim zemljama članicama i dodala da se visoko na agendi OEBS- a nalazi učešće žena u politici i njihova zaštita. Veoma bitna tema kojom se Misija bavi je borba protiv nasilja prema ženama.

Šmid se interesovala za status dvostruko diskriminisanih žena, na ulogu muškaraca u parlamentu kao i o rodno osetljivom budžetiranju. Interesovala se o toku usvajanje Trećeg Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 i u čijoj će biti nadležnosti.

Sandra Božić je istakla da Srbija ima sluha i da uključuje maksimalne napore kada je reč o dvostruko diskriminisanim ženama, bilo da su žene invalidi, izbeglice, romske populacije ili diskriminisane po nekom drugom osnovu. Kada je reč o rodno senzitivnom budžetu, ŽPM utiče na odborničku mrežu i upravo na sastancima u lokalnim samoupravama, razgovaramo i analiziramo o restrukturiranju prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti, navela je Božić.

Na sastanku je govorila i koordinatorka ŽPM Nataša Mihailović Vacić istakavši da je Srbija napravila značajan pomak i dodala da je donet zakonodavni okvir neophodan da se sve ovo primeni i u praksi, odnosno svi propisi koji mogu da utiču na unapređenje rodne ravnopravnosti. Istakla je da Narodna skupština donela Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji prati i Zakon o zabrani diskriminacije. Osvrnula se na rodno senzitivno budžetiranje i s tim u vezi navela da je u izradi nacrt pravilnika, koji će biti dostavljen do kraja novembra lokalnim samoupravama, kao priručnik koji će im pomoći da lakše da uđu u proces rodno senzitivnih programa, koje će dalje implementirati u svoje budžete.

Mihailović Vacić je u razgovoru istakla, da je veoma bitno ekonomsko osnaživanje žena kao i podizanje svesti žena da prijave nasilje, potraže pomoć i podršku.

Na sastanku je učestvovao i šef Misije OEBS Jan Bratu kao i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Snežana Paunović.


Foto galerija