4. februar 2023. Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

4. februar 2023. Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Subota, 4. februar 2023.

Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Vladimir Orlić sazvao je na zahtev 106 narodnih poslanika Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, za subotu, 4. februar 2023. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Za ovu sednicu utvrđen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koji je podnela Vlada,
 2. Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, koji je podnela Vlada,
 3. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, koji je podnela Vlada,
 4. Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, koji je podnela Vlada,
 5. Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu, koji je podnela Vlada,
 6. Predlog zakona o sudijama, koji je podnela Vlada,
 7. Predlog zakona o uređenju sudova, koji je podnela Vlada,
 8. Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, koji je podnela Vlada,
 9. Predlog zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada,
 10. Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, koji je podnela Vlada,
 11. Predlog zakona o Visokom savetu sudstva, koji je podnela Vlada,
 12. Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka A.D. Beograd i AIK banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, koji je podnela Vlada,
 13. Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda od 19. decembra 2022. godine, koji je podnela Vlada ,
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada,
 15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada,
 16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše, koji je podnela Vlada,
 17. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, koji je podnela Vlada,
 18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije, koji je podnela Vlada,
 19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda, koji je podnela Vlada,
 20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave, koji je podnela Vlada,
 21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje, koji je podnela Vlada,
 22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport, koji je podnela Vlada,
 23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja, koji je podnela Vlada,
 24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, koji je podnela Vlada,
 25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji, koji je podnela Vlada,
 26. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je podnela Vlada,
 27. Predlog odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije, koji je podneo predsednik Narodne skupštine,
 28. Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podneo predsednik Narodne skupštine,
 29. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici,
 30. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa "ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE",
 31. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA-NOVI DSS-POKS i
 32. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Narodni poslanici prihvatili su predlog dr Vladimira Orlića da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 32. dnevnog reda sednice.

U nastavku sednice, Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koji je izabrana, narodnoj poslanici Jelisaveti Veljković, danom nastupanja smrti.

Narodna skupština započela je zajednički načelni i jedinstveni pretres, a predložene zakone obrazložile su predstavnice predlagača, ministarka pravde Maja Popović i ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija dr Jelena Begović.

Do kraja dana, Narodna skupština vodila je zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama dnevnog reda sednice.

Drugog dana rada, 5. februara Narodna skupština nastavila je zajednički i jedinstveni pregled o tačkama od 1. do 32. dnevnog reda sednice.

Do kraja dana, Narodna skupština obavila je zajednički i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda, a raspravu o pojedinostima započeće, u utorak, 7. februara, sa početkom u 10 časova.

Trećeg dana rada, 7. februara, a pre prelaska na rad po dnevnom redu, predsednici, odnosno, ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa, narodni poslanici Radomir Lazović, Milija Miletić, Milovan Jakovljević, dr Jelena Kalajdžić, Strahinja Erac, dr Nenad Mitrović, Ivana Paralić, mr Nenad Tomašević, Đorđo Đorđić i Aleksandar Marković, zatražili su obaveštenja i objašnjenja u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Narodna skupština je započela i razmotrila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Narodna skupština je, na osnovu Rešenja Republičke izborne komisije i Izveštaja Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini, narodnom poslaniku Ilu Mihajlovskom izabranog sa Izborne liste “ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve”, koji je nakon potvrđivanja mandata položilo zakletvu.

Do kraja dana Narodna skupština je obavila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine i započela pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Četvrtog dana rada, 8. februara 2023. godine, Narodna skupština je nastavila i zaključila pretres, u pojedinostima, o Predlogu zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Narodna skupština je na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatovala prestanak mandata, pre isteka vremena na koji je izabran, narodnom poslaniku Zvonimiru Steviću izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE.

U toku rada, Narodna skupština je, na osnovu rešenja Republičke izborne komisije i izveštaja Odbora za administrativno – budžetska i mandatno – imunitetska pitanja, i shodno članu 134. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Uglješi Grguru, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, nakon čega je položio zakletvu.

Do kraja dana, Narodna skupština je obavila pretres, u pojedinostima, Predloga zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu, Predloga zakona o sudijama, Predloga zakona o uređenju sudova, Predloga zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, Predloga zakona o javnom tužilaštvu, Predloga zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predloga zakona o Visokom savetu sudstva.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić odredio je četvrtak, 9. februar 2023. godine, sa početkom u 11.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, 9. februara 2023. godine, Narodna skupština usvojila je Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Predlog zakona o izmenama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa i akata, Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, Predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama Zakona o Ustavnom sudu, Predlog zakona o sudijama, Predlog zakona o uređenju sudova, Predlog zakona o izmenama Zakona o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije, Predlog zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmenama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i Predlog zakona o Visokom savetu sudstva, koje je podnela Vlada.

Većinom glasova narodnih poslanika usvojeni su i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna banka A.D. Beograd i AIK banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, Predlog zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije prema Međunarodnom monetarnom fondu na osnovu korišćenja sredstava stendbaj aranžmana (Stand-by Arrangement) odobrenih Republici Srbiji odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda od 19. decembra 2022. godine, Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Obnova teretnog voznog parka Srbije) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Senegal o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole o međusobnom ukidanju viza za diplomatske i službene pasoše, Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o međusobnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije Horizont Evropa - okvirnom programu za istraživanje i inovacije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Angole u oblasti bezbednosti i javnog reda, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana o readmisiji lica koja nezakonito borave, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Ekvatorijalne Gvineje, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Evropske unije o učešću Republike Srbije u programu Erazmus+ - programu Evropske unije za obrazovanje, obuke, mlade i sport, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Severne Makedonije i Saveta ministara Republike Albanije, Saveta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Crne Gore, Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o aranžmanima zemlje domaćina u vezi sa statusom Stalne organizacije Balkanskih vojnomedicinskih snaga i njenog osoblja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o vojnotehničkoj saradnji i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Bangladeš o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koje je podnela Vlada.

U Danu za glasanje, narodni poslanici su usvojili Predlog odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije i Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje je podneo predsednik Narodne skupštine, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici, Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa "ALEKSANDAR VUČIĆ - ZAJEDNO MOŽEMO SVE", Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa NADA - NOVI DSS - POKS i Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa UJEDINjENI – SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA.

U Danu za glasanje, Narodna skupština odlučivala je o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice, i odlučila da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.


Video (5)

Subota, 4. februar 2023. | Prvo vanredno zasedanje sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 04.02.2023.(I)

Subota, 4. februar 2023. | Prvo vanredno zasedanje sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 04.02.2023.(II)

Subota, 4. februar 2023. | Prvo vanredno zasedanje sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 04.02.2023.(III)

Subota, 4. februar 2023. | Prvo vanredno zasedanje sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 04.02.2023.(IV)

Subota, 4. februar 2023. | Prvo vanredno zasedanje sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 04.02.2023.(V)Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3