Ponedeljak, 12. januar 2009. - Sreda, 21. januar 2009.

Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini

Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini, koje je sazvala predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, na zahtev Vlade, počelo je u ponedeljak, 12. januara 2009. godine u 12. 15 časova. U Zahtevu za održavanje sednice utvrđen je sledeći dnevni red: 1. Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, 2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, 3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, 4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, 5. Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda, 6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i 7. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini, koje je sazvala predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, na zahtev Vlade, počelo je u ponedeljak, 12. januara 2009. godine u 12.15 časova.

U Zahtevu za održavanje sednice utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi,

2. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama,

4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim
administrativnim taksama,

5. Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak
građana određenih vrsta prihoda,

6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje i

7. Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju.

Na početku rada predsednica Narodne skupštine je, u ime potpredsednika, sekretara i u svoje lično ime, poželela narodnim poslanicima uspešnu 2009. godinu.

Narodna skupština je prihvatila predlog da se obavi zajednički načelni pretres o predloženim zakonima.

Predstavljajući predložene zakone, ministarka za Nacionalni investicioni plan Verica Kalanović je istakla da se dopunama Zakona o carinskoj tarifi menja vreme stupanja na snagu, tako da, umesto 1. januara, treba da stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku“. Navela je da je izmenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno da se visina akcize na gorivo promeni sa 40 na 42 dinara po litru, kao i da se poveća visina akcize za cigare i cigarilose na 14,5 dinara po komadu. Povećanje akciza na kafu stavljeno je van snage.

Izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama predviđeno je ukidanje takse na izdavanje pasoša od 1.000 dinara, a izmenom i dopunom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju utvrđuje se osnov za isplatu penzija za 2008, i 2009. godinu, rekla je ministarka Kalanović.

Do kraja dana narodni poslanici obavili su zajednički načelni pretres o predloženim zakonima.

Drugog dana rada, 14. januara, Narodna skupština obavili je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Do kraja dana narodni poslanici vodili su raspravu u pojedinostima o drugoj tački dnevnog reda i ukazivali na povrede Poslovnika.

Trećeg dana rada, 15. januara, u prepodnevnom delu rada, narodni poslanici obavili su raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

U nastavku rada, Narodna skupština započela je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Pored rasprave o dnevnom redu, narodni poslanici su ukazivali i na povrede Poslovnika.

Četvrtog dana rada, 16. januara, Narodna skupština razmotrila je preostale amandmane i zaključila pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

U nastavku rada, narodni poslanici prešli su na pretres Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama u pojedinostima i do kraja dana vodili raspravu o podnetim amandmanima.

Petog dana rada, 19.januara, Narodna skupština nastavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Do kraja dana, Narodna skupština završila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

Šestog dana rada, 21. januara, Narodna skupština obavila je pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Po okončanoj raspravi o svim tačkama dnevnog reda Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini, predsednica prof. dr Slavica Đukić-Dejanović odredila je kao Dan za glasanje sredu, 21. januar, sa početkom u 17,30 časova.

Dan za glasanje

U Danu za glasanje, Narodna skupština obavila je glasanje o sedam tačaka dnevnog reda Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.

Većinom glasova, Narodna skupština usvojila je u celini Predlog zakona o dopunama Zakona o carinskoj tarifi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodak građana određenih vrsta prihoda, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Prvo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2009. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2