Sreda, 10. oktobar 2018.

Prva sednica Radne grupe za prava nacionalnih manjina

Na Prvoj sednici Radne grupe za prava nacionalnih manjina, održanoj 10. oktobra, razmotrena su pitanja vezana za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i ostvarivanje prava narodnih poslanika pripadnika nacionalnih manjina da se služe svojim jezikom u obraćanju u Narodnoj skupštini.


Predstavnice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave informisale su članove Radne grupe o upisu u poseban birački spisak za izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina i predizbornim radnjama. One su navele da je Ministarstvo pojačalo nadzor nad vođenjem posebnog biračkog spiska na terenu, u saradnji sa Upravnom inspekcijom, kao i da za sada nema prijavljenih većih problema. One su podsetile da su izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina raspisani za 4. novembar 2018. godine, kao i da je određeno koje manjinske zajednice idu na neposredne izbore, a koje će svoje savete birati putem elektorskih skupština. Od ukupno 22 nacionalne manjine, njih 18 će savete birati na neposrednim izborima, dok će četiri nacionalne manjine ići na elektorske skupštine, i to makedonska, ruska, hrvatska i crnogorska nacionalna manjina. Predstavnice Ministarstva podsetile su da je objavljen javni poziv za elektorske skupštine i da je potvrđeno ukupno 379 elektorskih prijava, od kojih 82 za hrvatsku nacionalnu manjinu, 103 za rusku, 115 za crnogorsku i 79 za makedonsku nacionalnu manjinu. One su navele da će elektori dobiti poziv za održavanje skupština sa informacijama o tome kada i gde će se održati, kao i da će biti objavljeni spiskovi svih elektora i dostavljeni Republičkoj izbornoj komisiji, čiji će odbori od tri člana sprovesti elektorske skupštine. Rok za zaključenje posebnog biračkog spiska je 19. oktobar i do sada je resorno ministarstvo objavilo više instrukcija o njegovom vođenju. Upravna inspekcija je na terenu još od 20. septembra i najviše pritužbi povodom upisa u poseban birački spisak bilo je na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice, gde je inspekcija reagovala i nepravilnosti su nakon toga otklonjene, navele su predstavnice Ministarstva. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u stalnom kontaktu i koordinaciji sa nadležnim organima za vođenje posebnog biračkog spiska, a predstavnice Ministarstva zaključile su da je postupak elektorskih prijava za koje je Ministarstvo zaduženo prošao uspešno.

Republička izborna komisija je nadležna za izborne liste za sprovođenje neposrednih izbora i do sada je proglašeno 34 izbornih lista za nacionalne savete nacionalnih manjina.

U raspravi koja je usledila članovi Radne grupe, ali i narodni poslanici koji nisu članovi, ukazali su na probleme sa kojima su se predstavnici nacionalnih saveta suočavali tokom pripremnih radnji, kako za predaju izbornih lista za neposredne izbore, tako i za prikupljanje potpisa podrške za elektorske prijave. Takođe, ukazano je i na slabu vidljivost ovih izbora u javnosti, kao i na složenost procedure, posebno za elektorske skupštine. Posebna pažnja u raspravi bila je posvećena mehanizmima nadležnog ministarstva u vezi upisa u poseban birački spisak i reagovanja u slučaju prijave nepravilnosti i ukazano je na potrebu potpune depolitizacije nacionalnih saveta.

Tokom razgovora o pitanju ostvarivanja prava narodnih poslanika pripadnika nacionalnih manjina da se služe svojim jezikom u obraćanju u Narodnoj skupštini, članovi Radne grupe složili su se da je potrebno videti iskustva drugih parlamenata, a posebno Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i da bi ovo pitanje trebalo urediti internim aktom.

Sednici je predsedavala Olena Papuga, predsedavajuća Radne grupe, a prisustvovali su sledeći članovi: Tomislav Žigmanov i Ljupka Mihajlovska, kao i narodni poslanici koji nisu članovi Radne grupe dr Aleksandra Jerkov, Miletić Mihajlović i Zoltan Pek.

Video (1)

Sreda, 10. oktobar 2018. | Prva sednica Radne grupe za prava nacionalnih manjina 10.10.2018.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30