Sreda, 5. mart 2008. - Četvrtak, 13. mart 2008.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini

Za Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini, koju je predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić sazvao za sredu, 5. mart sa početkom u 10 časova.Za Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini, koju je predsednik Narodne skupštine dr Oliver Dulić sazvao za sredu, 5. mart sa početkom u 10 časova, usvojen je sledeći dnevni red:


1. Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti teritorijalnog
integriteta Republike Srbije u odnosima sa međunarodnim organizacijama,
posebno Evropskom unijom, koji je podneo 81 narodni poslanik;
2. Predlog zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada;
3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
4. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim
taksama, koji je podnela Vlada
5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;
6. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća, koji
je podnela Vlada
7. Predlog zakona o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i
doprinosa na obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;
8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na
dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada;
9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade
Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za
robni promet između bivšeg SSSR i bivšeg SFRJ, koji je podnela Vlada;
10. Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Republike Srbije i
Evropske investicione banke za Projekat Klinički centri /A , koji je podnela Vlada
11. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i
Evropske investicione banke „Sanacija mosta Gazela“, koji je podnela Vlada
12. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i
Evropske investicione banke Rehabilitacija puteva i mostova B-1, koji je podnela
Vlada;
13. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta
rekonstrukcije saobraćaja“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za
obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
14. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta
rehabilitacije sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje“) između Republike Srbije i
Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
15. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat „Regionalni razvoj
Bora“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je
podnela Vlada;
16. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju (Projekat „Regionalni
razvoj Bora“) između Republike Srbije i Međunarodnog udruženja za razvoj, koji je
podnela Vlada;
17. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Dodatno finansiranje projekta
energetske efikasnosti za Srbiju“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za
obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
18. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju („Dodatno finansiranje
projekta energetske efikasnosti za Srbiju“) između Republike Srbije i Međunarodnog
udruženja za razvoj, koji je podnela Vlada;
19. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade
Države Izrael o trgovini i ekonomskoj saradnji, koji je podnela Vlada;
20. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade
Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, koji je podnela Vlada;
21. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Države Izrael o
ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i zvaničnih pasoša, koji je podnela
Vlada
22. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Bugarske o uzajamnim putovanjima državljana, koji je podnela Vlada;
23. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Indije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je
podnela Vlada;
24. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Petačinci (Republika Srbija) –
Bankja (Republika Bugarska), koji je podnela Vlada;
25. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade
Republike Bugarske o otvaranju graničnog prelaza Novo Korito (Republika Srbija) -
Salaš (Republika Bugarska), koji je podnela Vlada;
26. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije između Vlade Republike Srbije i Vlade
Rumunije o obnavljanju, obeležavanju i održavanju granične linije, graničnih oznaka
na zajedničkoj državnoj granici, koji je podnela Vlada;
27. Predlog zakona o potvrđivanju Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od
12.avgusta 1949. o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja (Protokol III), koji je
podnela Vlada;
28. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne
Gore i Vlade Slovačke Republike o saradnji u oblasti odbrane, koji je podnela Vlada;
29. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između
Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Bugarske, koji je podnela Vlada;
30. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti
kulturnih izraza, koji je podnela Vlada;
31. Predlog zakona o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, koji je
podnela Vlada;
32. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 187
o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu, koji je podnela Vlada;
33. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 167
o bezbednosti i zdravlju u građevinarstvu , koji je podnela Vlada;
34. Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu,
koji je podnela Vlada;
35. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću
javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine,
koji je podnela Vlada;
36. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o objedinjavanju izvesnih pravila za
međunarodni prevoz vazdušnim putem, koji je podnela Vlada;
37. Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koji je podnela Vlada;
38. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu („Projekat reforme poljoprivrede u
tranziciji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je
podnela Vlada;
39. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o donaciji iz Globalnog fonda za zaštitu
životne sredine („Projekat reforme poljoprivrede u tranziciji“) između Republike Srbije
i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u svojstvu Agencije za implementaciju
Globalnog fonda za zaštitu životne sredine, koji je podnela Vlada.

Na početku rasprave o Predlogu rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti teritorijalnog integriteta Republike Srbije u odnosima sa međunarodnim organizacijama, posebno Evropskom unijom, predsednik Dulić je odredio pauzu u radu, dok Vlada ne dostavi mišljenje o ovom Predlogu.

Raspisani vanredni parlamentarni izbori

Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Miloljub Albijanić obavestio je 13. marta 2008. godine narodne poslanike u Narodnoj skupštini da je predsednik Republike, u skladu sa svojim ovlašćenjima iz člana 109. Ustava Republike Srbije, na obrazloženi predlog Vlade, dana 13. marta 2008. godine Ukazom raspustio Narodnu skupštinu i raspisao izbore za narodne poslanike za 11. maj 2008. godine.

Polazeći od toga, potpredsednik Narodne skupštine obavestio je narodne poslanike da se Prva sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2008. godini, čiji je nastavak bio zakazan za 13. mart 2008. godine sa početkom u 12 časova, neće održati.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2