Utorak, 22. maj 2007. - Sreda, 23. maj 2007.

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007 . godini

Za Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koju je predsedavajući, potpredsednik Milutin Mrkonjić sazvao za utorak, 22. maja, sa početkokm u 10 časova, usvojen je sledeći dnevni red: 1. Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije,2. Izbor tri potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije,3. Predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije,4. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama,5. Imenovanje sekretara Narodne skupštine Republike Srbije,6. Imenovanje zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.Za Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, koju je predsedavajući, potpredsednik Milutin Mrkonjić sazvao za utorak, 22. maja, sa početkokm u 10 časova, usvojen je sledeći dnevni red:

1. Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije,

2. Izbor tri potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije,

3. Predlozi odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije,

4. Predlog odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama,

5. Imenovanje sekretara Narodne skupštine Republike Srbije,

6. Imenovanje zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Pre prelaska na razmatranje dnevnog reda sednice, Narodna skupština je konstatovala da je narodnim poslanicima Dušanu Petroviću, Milanu Markoviću, Božidaru Đeliću, Draganu Šutanovcu i Mlađanu Dinkiću prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani, danom podnošenja ostavke. Na osnovu izveštaja i predloga Republičke izborne komisije i Administrativnog odbora Narodna skupština je potvrdila mandat narodnim poslanicima Marku Đurišiću, dr Vlastimiru Bađeviću, dr Slavoljubu Mitovu i Vlatku Ratkoviću, izabranim sa Izborne liste Demokratska stranka i narodnom poslaniku Željku Ivanjiju izabranom sa Izborne liste G17 Plus-Mlađan Dinkić.

Izbor predsednika

U ime Demokratske stranke, predsednica Poslaničke grupe Demokratska stranka Nada Kolundžija obrazložila je predlog da se za predsednika Narodne skupštine izabere Oliver Dulić.

Kandidat za predsednika Narodne skupštine Oliver Dulić je na početku svog obraćanja narodnim poslanicima rekao da u Skupštini treba izgraditi nove političke odnose i pozvao stranke da mu pomognu u unapređenju rada i okupljanju oko zajedničkih ciljeva, kako bi se podigli nivo, dostojanstvo i efikasnost parlamenta.

Kao najvažniji prioritet u predstojećem radu istakao je usvajanje zakona o Skupštini koji treba da bude pravni okvir i definiše finansijsku samostalnost parlamenta, kao i prava i obaveze poslanika. Drugi važan prioritet je promena Poslovnika o radu koji bi napravio balans između potreba opozicije i efikasnosti parlamenta da donosi zakone. Dulić je zatim naveo da je od posebnog značaja da se promeni odnos parlamenta i vlade i da ministri moraju pred poslanicima da brane svoje predloge zakona i odgovaraju na pitanja, jer se mora znati ko je stariji u podeli vlasti.

Prema njegovim rečima, potrebno je stručno, kadrovski i informatički osnažiti parlament, jačati ljudske resurse u Skupštini, kao i stručno i informatički jačati kapacitete samih poslanika.

Kandidat za predsednika posebno je naglasio važnost usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim, navodeći da u zemljama u okruženju nema opstrukcije u tome i da Srbija ne sme dozvoliti da Skupština bude usko grlo u evropskim integracijama. Takođe je ukazao i na značaj parlamentarne diplomatije, kao sve snažnijeg oružja i naveo da u tome vidi mogućnost da Skupština ponese deo tereta za očuvanje Kosova i Metohije i promociju Srbije u svetu.

Narodna skupština je, do kraja radnog dana, obavila pretres o predlogu za izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.


Drugog dana rada (23. maj) Narodna skupština je obavila pretres o izboru potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Izvestioci predlagača obrazložili su predloge da se za potpredsednike izaberu Miloljub Albijanić, član G17 Plus, Božidar Delić, član Srpske radikalne stranke i Esad Džudžević, član Bošnjačko-demokratske stranke Sandžaka.

Po okončanoj raspravi Narodna skupština je utvrdila listu kandidata za izbor potpredsednika po azbučnom redu prezimena predloženih narodnih poslanika..

U nastavku rada narodni poslanici su obavili jedinstveni pretres o predlozima odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Kako nisu dostavljeni predlozi za imenovanje sekretara, zamenika sekretara i sastav stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, predsedavajući sednici potpredsednik Milutin Mrkonjić je odmah u nastavku odredio Dan za glasanje.

Pošto je odlučila da izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem prozivkom, Narodna skupština je, sa 135 glasova za izabrala Olivera Dulića za predsednika Narodne skupštine..

Predsednik Oliver Dulić je, zahvalivši na poverenju, preuzeo predsedavanje sednici Narodne skupštine.

Narodna skupština je u nastavku rada, izjašnjavanjem narodnih poslanika za svakog kandidata pojedinačno, javnim glasanjem –dizanjem ruke, za potpredsenike izabrala Miloljuba Albijanića, sa 241 glasom za, Božidara Delića, sa 232 glasa za i Esada Džudževića sa 234 glasa za.

Posle izbora potpredsednici Miloljub Albijanić, Božidar Delić i Esad Džudžević su zauzeli svoja mesta za predsedavajućim stolom, pored predsednika Olivera Dulića.

Narodna skupština usvojila je predloge odluka o izmenama i dopunama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine.

Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda i odlučivanje o njima, predsednik Oliver Dulić je zaključio Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6