1. avgust 2022. Prva sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

1. avgust 2022. Prva sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Ponedeljak, 1. avgust 2022.

Prva sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva Ivica Dačić, počela je u ponedeljak, 1. avgusta 2022. godine, sa početkom u 10.00 časova.


Sednica je počela intoniranjem državne himne Republike Srbije „Bože pravde“ u izvođenju vokalnog ansambla Nokturno.

Sednici je predsedavao najstariji narodni poslanik Vladeta Janković, sa Izborne liste Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), a u radu su mu, prema članu 3. Poslovnika Narodne skupštine, pomagali najmlađi narodni poslanici sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata uz prisustvo generalnog sekretara Narodne skupštine, odnosno njegovog zamenika. Predsedavajući su sledeći: Nikola Bokan, Pavle Grbović, Dubravka Kralj, Jelena Bogdanović i Veljko Odalović i Srđan Smiljanić.

Saglasno članu 101. Ustava Republike Srbije, članu 16. Zakona o Narodnoj skupštini i članu 4. Poslovnika Narodne skupštine, za ovu sednicu određen je sledeći dnevni red:

 1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika;
 2. Izbor predsednika Narodne skupštine;
 3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine;
 4. Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine;
 5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine i
 6. Izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.
Narodna skupština je, radi potvrđivanja mandata narodnih poslanika, obrazovala Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika sa Izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, u sastavu: Aleksandar Marković, izabran sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - Zajedno možemo sve, prof. dr Vladimir Obradović, izabran sa Izborne liste Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka) i Uglješa Marković, izabran sa Izborne liste IVICA DAČIĆ - PREMIJER SRBIJE.

Komisija je konstatovala da su uverenja svih 250 narodnih poslanika u skladu sa uverenjima koje je izdala Republička izborna komisija i o tome podnela Izveštaj Narodnoj skupštini.

Narodna skupština je, na osnovu Izveštaja Komisije, potvrdila mandate svim narodnim poslanicima novog saziva, čime je Narodna skupština konstituisana.

Novi poslanici položili su zakletvu koja glasi:
„Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi“.

Drugog dana rada, 2. avgusta 2022. godine, predsedavajući sednici, najstariji narodni poslanik Vladeta Janković, obavestio je narodne poslanike da su, u skladu sa članom 22. Poslovnika, u Narodnoj skupštini obrazovane sledeće poslaničke grupe:

 1. Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“, čiji je predsednik Milenko Jovanov, a zamenik Marina Raguš;
 2. Poslanička grupa IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), čiji je predsednik Ivica Dačić, a zamenik Đorđe Milićević;
 3. Poslanička grupa UJEDINjENI - SSP, PSG, SINDIKAT SLOGA, PZP, čiji je predsednik Marinika Tepić, a zamenik Pavle Grbović;
 4. Poslanička grupa NADA - NOVI DSS – POKS, čiji je predsednik dr Miloš Jovanović, a zamenik Vojislav Mihailović;
 5. Poslanička grupa Narodna stranka, čiji je predsednik Miroslav Aleksić, a zamenik Stefan Jovanović;
 6. Poslanička grupa Srpska stranka Zavetnici, čiji je predsednik Milica Stamenkovski Đurđević, a zamenik Nikola Dragićević;
 7. Poslanička grupa Demokratska stranka – DS, čiji je predsednik Zoran Lutovac, a zamenik Dragana Rakić;
 8. Poslanička grupa Jedinstvena Srbija, čiji je predsednik Dragan Marković, a zamenik Života Starčević;
 9. Poslanička grupa MORAMO – ZAJEDNO, čiji je predsednik Nebojša Zelenović, a zamenik Aleksandar Jovanović;
 10. Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije , čiji je predsednik Branimir Jovanović, a zamenik dr Muamer Bačevac;
 11. Poslanička grupa PUPS - solidarnost i pravda, čiji je predsednik Stefan Krkobabić, a zamenik Hadži Milorad Stošić;
 12. Poslanička grupa SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK, čiji je predsednik Boško Obradović, a zamenik Ivan Kostić;
 13. Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara, čiji je predsednik dr Balint Pastor, a zamenik Elvira Kovač;
 14. Poslanička grupa ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO, čiji je predsednik Radomir Lazović, a zamenik doc. dr Biljana Đorđević i
 15. Poslanička grupa EVROPSKI REGIONI - Vojvodina, Sandžak, Preševska dolina, čiji je predsednik Aleksandar Olenik, a zamenik Enis Imamović.
U nastavku sednice, Narodna skupština je prešla na drugu tačku dnevnog reda: Izbor predsednika Narodne skupštine.

Predsedavajući sednici obavestio je narodne poslanike da je, u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine, stigao jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.

Za predsednika Narodne skupštine predložen je narodni poslanik dr Vladimir Orlić, izabran sa Izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve“.

Predlog je obrazložio predstavnik predlagača, predsednik Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve“ Milenko Jovanov.

Tokom sednice, predsedavajući sednici Vladeta Janković obavestio je narodne poslanike da je Ana Brnabić, pisanim putem, podnela ostavku na mesto narodnog poslanika.

Nakon obavljene rasprave o predloženom kandidatu, narodni poslanici odlučili su da se izbor predsednika Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, prozivkom narodnih poslanika. Većinom glasova za predsednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanik dr Vladimir Orlić.

U nastavku rada, Narodna skupština obavila je raspravu o trećoj tački dnevnog reda: Izbor potpredsednika Narodne skupštine.

Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić obavestio je narodne poslanike da su za mesto potpredsednika Narodne skupštine predloženi Zoran Lutovac izabran sa Izborne liste Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka), Sandra Božić izabrana sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, Snežana Paunović izabrana sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE, Elvira Kovač izabrana sa Izborne liste Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor, Božidar Delić izabran sa Izborne liste DR MILOŠ JOVANOVIĆ - NADA ZA SRBIJU - Srpska koalicija NADA - Nacionalno demokratska alternativa - Demokratska stranka Srbije (DSS) - Za Kraljevinu Srbiju (MONARHISTI) - Vojislav Mihailović, Usame Zukorlić izabran sa Izborne liste MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić/MUFTIJIN AMANET – Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Usame Zukorlić i Borko Stefanović izabran sa Izborne liste Marinika Tepić – Ujedinjeni za pobedu Srbije (Stranka slobode i pravde, Narodna stranka, Demokratska stranka, DZVM – VMDK, Stranka Makedonaca Srbije, Pokret slobodnih građana, Udruženi sindikati Srbije „Sloga“, Pokret za preokret, Pokret Slobodna Srbija, Vlaška stranka).

Pre prelaska na glasanje o predloženim kandidatima za potpredsednike Narodne skupštine, narodni poslanici doneli su Odluku da Narodna skupština u Trinaestom sazivu ima sedam potpredsednika, kao i da se njihov izbor obavi javnim glasanjem, prozivkom narodnih poslanika.

Prema podnetim predlozima, predsednik Narodne skupštine utvrdio je sledeću Listu kandidata za potpredsednike Narodne skupštine:

 1. Sandra Božić,
 2. Božidar Delić,
 3. Usame Zukorlić,
 4. Elvira Kovač,
 5. Zoran Lutovac,
 6. Snežana Paunović i
 7. Borko Stefanović.
Narodni poslanici su većinom glasova izabrali predložene kandidate za potpredsednike Narodne skupštine.

Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić je u ime narodnih poslanika i u svoje lično ime čestitao potpredsednicima Narodne skupštine na izboru.

Narodna skupština razmotrila je i četvrtu tačku dnevnog reda: Imenovanje generalnog sekretara Narodne skupštine. Većinom glasova, narodni poslanici imenovali su Srđana Smiljanića za generalnog sekretara Narodne skupštine. Predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić je u ime narodnih poslanika i u svoje lično ime čestitao Srđanu Smiljaniću na izboru na mesto generalnog sekretara Narodne skupštine.

U nastavku rada, narodni poslanici razmotrili su i usvojili Predlog odluke o izboru članova radnih tela Narodne skupštine.

Na kraju sednice, razmotrena su i usvojeni Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Predlog odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

Narodna skupština odlučivala je i o povredama Poslovnika na koje su ukazivali narodni poslanici tokom sednice i odlučili da ni u jednom slučaju odredbe Poslovnika nisu bile povređene.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda sednice, predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić zaključio je Prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.


Foto galerija


Video (9)

Ponedeljak, 1. avgust 2022. | Prva sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 01.08.2022. (I)

Ponedeljak, 1. avgust 2022. | Prva sednica Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 01.08.2022. (II)

Utorak, 2. avgust 2022. | nastavak Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 02.08.2022. (I)

Utorak, 2. avgust 2022. | nastavak Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 02.08.2022. (II)

Utorak, 2. avgust 2022. | nastavak Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu 02.08.2022.(III)

Prikaži još Preostalo video snimaka: 4


Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 10. decembar
 • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar događaja