Sreda, 11. jun 2008. - Petak, 27. jun 2008.

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva Oliver Dulić, počela je 11. juna 2008. godine u 10,35 časova u velikoj sali zgrade Narodne skupštine.Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva Oliver Dulić, počela je 11. juna 2008. godine u 10,35 časova u velikoj sali zgrade Narodne skupštine.

Sednici je predsedavao najstariji narodni poslanik dr Jovan Krkobabić, a u radu su mu pomagali najmlađi narodni poslanici sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta, Jadranka Jovišić, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić, Jelena Budimirović, sa Izborne liste Srpska radikalna stranka-dr Vojislav Šešelj, Aleksandra Ilić, sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija-Vojislav Koštunica, Đorđe Milićević sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije- Partija ujedinjenih penzionera Srbije-Jedinstvena Srbija, kao i sekretar Narodne skupštine Tamara Stojčević.

Za ovu sednicu Narodna skupština je utvrdila sledeći dnevni red:

1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,

2. Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije,

3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije ,

4. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije,

5. Imenovanje sekretara Narodne skupštine Republike Srbije

Narodna skupština je, radi potvrđivanja mandata narodnih poslanika, obrazovala Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i Izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, u sastavu: Boško Ristić, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić, Vjerica Radeta, sa Izborne liste SRS- dr Vojislav Šešelj, i Branislav Nedimović, sa Izborne liste DSS-NS-Vojislav Koštunica.

Komisija je konstatovala da su uverenja svih 250 narodnih poslanika u skladu sa uverenjima koje je izdala Republička izborna komisija i o tome podnela Izveštaj Narodnoj skupštini.

Narodna skupština je na osnovu Izveštaja Komisije potvrdila mandate svim narodnim poslanicima novog saziva, nakon čega je predsedavajući Jovan Krkobabić odredio pauzu u radu Narodne skupštine.

O nastavku rada narodni poslanici će biti blagovremeno obavešteni.

Nastavak Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije

Prva (konstitutivna) sednica Narodne skupštine Republike Srbije, započeta 11. juna, nastavljena je 24. juna, sa početkom u 16 časova. Sednici je predsedavao najstariji narodni poslanik dr Jovan Krkobabić.

Drugog dana rada, narodni poslanici izneli su više primedaba koje su se odnosile na način sazivanja ove sednice i ukazali na povrede Poslovnika s tim u vezi.

Predsedavajući Krkobabić obavestio je narodne poslanike da se Prva sednica Narodne skupštine Republike Srbije nastavlja u sredu, 25. juna, sa početkom u 10 časova, kao i da će pre toga biti obavljene konsultacije predstavnika poslaničkih grupa.

Izbor predsednika Narodne skupštine

U nastavku Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije, 25. juna, predsedavajući dr Jovan Krkobabić obavestio je narodne poslanike da su u Narodnoj skupštini, saglasno članu 23. Poslovnika, formirane sledeće poslaničke grupe:

1. Poslanička grupa manjina, koju su obrazovali narodni poslanici sa izbornih lista Mađarska koalicija-Ištvan Pastor, Bošnjačka lista za evropsku Srbiju-dr Sulejman Ugljanin i Koalicija Albanaca Preševske doline. Predsednik ove poslaničke grupe je Balint Pastor, a zamenik Bajram Omeragić;

2. Poslanička grupa Srpska radikalna stranka, čiji je predsednik Tomislav Nikolić, a zamenik Dragan Todorović;

3. Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije – Nova Srbija – Vojislav Koštunica, čiji je predsednik Miloš Aligrudić, a njegov zamenik Miroslav Markićević;

4. Poslanička grupa Koalicije Socijalistička partija Srbije – Partija ujedinjenih penzionera Srbije – Jedinstvena Srbija, čiji je predsednik Ivica Dačić, a njegov zamenik Momo Čolaković;

5. Poslanička grupa Liberalno demokratska partija, čiji je predsednik Čedomir Jovanović, a zamenik Nenad Milić.

Nakon toga, otvorena je rasprava o predlogu za izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Koalicije SPS – PUPS – JS. Predsednik Poslaničke grupe Ivica Dačić pozvao je narodne poslanike da za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije izaberu prof. dr Slavicu Đukić-Dejanović, uz obrazloženje da će ona doprineti njenom uspešnom i efikasnom radu u narednom mandatnom periodu. Dačić je istakao da profesorka Đukić-Dejanović, svojim stručnim kvalifikacijama i političkim iskustvom, ispunjava sve uslove za tu funkciju, kao i da će omogućiti korektnu političku atmosferu između različitih partija, vodeći računa o zajedničkom interesu države i naroda.

Posle višečasovne rasprave, Narodna skupština Srbije okončala je pretres o predlogu Poslaničke grupe Koalicije SPS-PUPS-JS i utvrdila listu sa jedinim kandidatom za predsednika Narodne skupštine prof. dr Slavicom Đukić-Dejanović. Narodna skupština je zatim odlučila da se izbor predsednika obavi javnim glasanjem- prozivkom i konstatovala da je prof.dr Slavica Đukić- Dejanović izabrana za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, sa 128 glasova narodnih poslanika.

Predsednica Narodne skupštine prof.dr Slavica Đukić-Dejanović zahvalila se na izboru svim narodnim poslanicima i istakla da će orijentiri u njenom budućem radu biti Ustav Republike Srbije i Poslovnik o radu Narodne skupštine. Ona je dodala da će uložiti sve svoje iskustvo kako bi Narodna skupština u narednom periodu radila efikasnije, u duhu tolerancije i sa ciljem podizanja ugleda parlamenta u društvu.

Predsednica Đukić-Dejanović Slavica zakazala je nastavak sednice za četvrtak, 26. jun, sa početkom u 12 časova, pre čega će održati konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa.


Izbor potpredsednika Narodne skupštine

Narodna skupština Republike Srbije nastavila je Prvu (konstitutivnu) sednicu 26. juna, sa početkom u 12 časova. Na početku sednice, novoizabrana predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić – Dejanović obavestila je narodne poslanike da su konstituisane još dve poslaničke grupe - Za evropsku Srbiju i G17 plus. Predsednica Poslaničke grupe Za evropsku Srbiju biće Nada Kolundžija, a njena zamenica Aleksandra Jerkov, dok će na čelu Poslaničke grupe G17 plus biti Suzana Grubješić, a njen zamenik Vlajko Senić.

Prelazeći na treću tačku dnevnog reda, predsednica Narodne skupštine Srbije prof. dr Slavica Đukić – Dejanović podsetila je da, u skladu sa članom 15 Poslovnika, Narodna skupština ima najviše šest potpredsednika, kao i da se prilikom svakog njenog konstituisanja taj broj utvrđuje posebnom odlukom, na predlog predsednika. Pošto je obavila konsultacije sa šefovima poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini, predsednica Đukić – Dejanović predložila je da Narodna skupština i u ovom sazivu ima šest potpredsednika.

Narodna skupština je bez rasprave usvojila predlog o utvrđivanju broja potpredsednika Narodne skupštine u ovom sazivu i utvrdila listu kandidata za tu funkciju. Na predlog predsednice Narodne skupštine, izbor potpredsednika Narodne skupštine obavljen je javnim glasanjem – podizanjem ruku za svakog kandidata pojedinačno.

Nakon glasanja, za potpredsednike Narodne skupštine Srbije izabrani su Nataša Jovanović i Božidar Delić iz Poslaničke grupe SRS, Nikola Novaković iz Poslaničke grupe G17 plus, Radojko Obradović iz Poslaničke grupe DSS-NS- Vojislav Koštunica, Judita Popović iz Poslaničke grupe LDP i Gordana Čomić iz Poslaničke grupe Za evropsku Srbiju.

Izbor članova radnih tela i imenovanje sekretara Narodne skupštine

U nastavku Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije, 27. juna, na dnevnom redu bio je Predlog liste za izbor članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije. Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović podsetila je da Narodna skupština ima 30 stalnih odbora i da je broj članova tih odbora utvrđen Poslovnikom. Poslaničke grupe, kako je istakla, predlažu članove odbora srazmerno broju narodnih poslanika koje imaju u Narodnoj skupštini, s tim što su od ukupnog broja članova Odbora za privredne reforme njih 12 predstavnici drugih odbora. Tako je i ova lista sačinjena na osnovu predloga pojedinih poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini.

Predsednica Đukić-Dejanović je, takođe, podsetila da se o Predlogu liste za izbor članova odbora Narodne skupštine odlučuje u celini, javnim glasanjem.

Nakon toga, Narodna skupština Republike Srbije većinom glasova i bez rasprave izabrala je članove skupštinskih odbora, sa dopunom i ispravkom koje je predložila Poslanička grupa SRS.

Na ovoj sednici Narodna skupština imenovala je pravnika Veljka Odalovića za sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Kako je time iscrpljen dnevni red, predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović zaključila je Prvu (konstitutivnu) sednicu Narodne skupštine Republike Srbije.
Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4