16. mart 2022. Učesnici konferencije

16. mart 2022. Učesnici konferencije

Četvrtak, 17. mart 2022.

Predstavnici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova učestvovali na Trećoj godišnjoj konferenciji HUGEN mreže pod naziovom: Doprinos parlamentarne saradnje unapređenju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac i članovi Odbora Andrijana Avramov i prof. dr Dragoljub Acković učestvovali su na Trećoj godišnjoj konferenciji mreže parlamentarnih odbora za ljudska prava i ravnopravnost polova Zapadnog Balkana (HUGEN), koja je održana od 14. do 16. marta 2022. godine u Skoplju, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju.


Na konferenciji se govorilo o neophodnosti parlamentarne saradnje sa nezavisnim institucijama u cilju unapređenja ljudskih prava, političkoj participaciji žena tokom i izvan izbornog procesa, kao i o postzakonodavnom nadzoru kao mehanizmu za jačanje kontrolne funkcije. U okviru konferencije održan je sastanak sa predstavnicima Austrijskog parlamenta na temu prevencije trgovine ljudima i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja. Pored narodnih poslanika, članova parlamenata Zapadnog Balkana, učestvovali su i predstavnici nezavisnih institucija.

Predstavnici Odbora su upoznali učesnike sa zakonodavnim aktivnostima koje su preduzete u Republici Srbiji u cilju unapređenja zakona iz oblasti rada nezavisnih državnih organa i rodne ravnopravnosti. Naime, oni su ukazali da je Narodna skupština donela nov Zakon o Zaštitniku građana, kao i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Takođe su ukazali da je usvojen novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti i novi izborni zakoni, kao i da je Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine. Posebno su istakli činjenicu da Narodna skupština ima velik broj žena – 99 od ukupno 250 narodnih poslanika ili 39,76% i ukazali na značaj rada Ženske parlamentarne mreže. Narodna poslanica Andrijana Avramov je pomenula i pitanje nasilja nad ženama u politici. Na temu prevencije trgovine ljudima, istaknuta je neophodnost međudržavne saradnje i kada je reč o saradnji sa Severnom Makedonijom, ukazali su da je Narodna skupština donela Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Drugi dan konferencije bio je posvećen predstavljanju primera dobre prakse korišćenja postzakonodavnog nadzora kao parlamentarnog mehanizma koji ima za cilj jačanje kontrolne funkcije parlamenata.

Na kraju konferencije učesnici su se saglasili da je saradnja između odbora koji se bave ljudskim i manjinskim pravima i pitanjima rodne ravnopravnosti neophodna, jer je reč o pitanjima koja su pod stalnim izazovima.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
nedelja, 3. jul
  • Nema najava za izabrani datum

Ceo kalendar dogadjaja