29. jul 2013. Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnjenja o odnosu građana prema Narodnoj skupštini  (foto TANJUG)

29. jul 2013. Predstavljanje rezultata istraživanja javnog mnjenja o odnosu građana prema Narodnoj skupštini (foto TANJUG)

Ponedeljak, 29. jul 2013.

Predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja o odnosu građana prema Narodnoj skupštini

Rezultati istraživanja javnog mnjenja na temu: Odnos građana prema Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavljeni su u Domu Narodne skupštine narodnim poslanicima, zaposlenima u Službi Narodne skupštine i predstavnicima medija.


Zamenik generalnog sekretara Narodne skupštine Mladen Mladenović naveo je da je Narodna skupština, pored uvođenja e-Parlamenta u svoj rad, pažnju posvetila i obogaćivanju sadržaja internet stranice Narodne skupštine, kako bi svoje aktivnosti učinila dodatno transparentijim. Mladenović je istakao da su na internet stranici Narodne skupštine javnosti dostupne relevantne informacije u vezi sa radom i aktivnostima Narodne skupštine, kao što su Informator o radu Narodne skupštine, stenografske beleške sa sednica Narodne skupštine, statistički podaci za period od 1991. godine do danas, informaivni bilten Kvorum, kao i mogućnost postavljanja pitanja narodnim poslanicima. U cilju daljeg unapređenja transparentnosti svog rada, Narodna skupština počela je, na svojoj internet stranici, i sa direktnim prenosima sednica Narodne skupštine, njenih radnih tela i svih ostalih aktivnosti u organizaciji Narodne skupštine, naglasio je Mladenović. Rezultati istraživanja bi trebalo da nam posluže kao smernice za naš budući rad na daljem unapređenju transparentnosti Narodne skupštine, zaključio je zamenik generalnog sekretara.
Rezultate ovog istraživanja javnog mnjenja, koje je obavio CESID, predstavili su izvršni direktor CESID-a Đorđe Vuković i istraživač u CESID-u Bojan Klačar. Istraživanje je rađeno između 15. i 23. maja 2013. godine, na uzorku od 1.108 građana na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, i predstavlja jedno od prvih u Srbiji, koje ima za cilj da na sveobuhvatan način ispita kakav je odnos građana prema Narodnoj skupštini. Istraživanjem se ispitivalo poverenje građana u političke institucije; poznavanje rada i funkcija Narodne skupštine; procene promena u radu Narodne skupštine i njene otvorenosti prema javnosti; prepoznatljivost narodnih poslanika i predsednika Narodne skupštine, kao i teme o kojima treba da se najviše diskutuje u Narodnoj skupštini. Istraživanjem su obuvaćena i ispitivanja stavova građana o načinu izveštavanja o radu Narodne skupštine i mogućnostima unapređenja komunikacije predstavnika Narodne skupštine sa javnošću putem medija. Rezultati istraživanja pokazuju da raste obim poverenja u Narodnu skupštinu, naveli su predstavnici CESID-a.
Tokom rasprave koja je usledila nakon predstavljanja rezultata istraživanja, u kojoj su učestvovali narodni poslanici i predstavnici medija, konstatovano je da je Narodna skupština i dalje u senci ivršne vlasti i da to utiče i na percepciju građana prema Narodnoj skupštini. Pored e-Parlamenta i uvedenih direktnih internet prenosa aktivnosti u Narodnoj skupštini, promena izbornog zakona i direktan izbor narodnih poslanika, kao i njihova intenzivnija komunikacija sa građanima putem poslaničkih kancelarija za komunikaciju sa građanima na lokalnom nivou, mogli bi doprineti daljem povećanju poverenja građana u Narodnu skupštinu i narodne poslanike, konstatovali su učesnici rasprave.
Istraživanje javnog mnjenja na temu: Odnos građana prema Narodnoj skupštini Republike Srbije sprovedeno je u okviru projekta Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, koji Narodna skupština realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Švajcarskom agencije za razvoj i saradnju (SDC).
Prezentaciju rezultata istraživanja javnog mnjenja o odnosu građana prema Narodnoj skupštini Republike Srbije možete preuzeti ovde.Prethodni mesec Sledeći mesec
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4