7. februar 2012. Predstavljanje izveštaja „Procena procesa donošenja zakona i izrade propisa u Republici Srbiji“

7. februar 2012. Predstavljanje izveštaja „Procena procesa donošenja zakona i izrade propisa u Republici Srbiji“

Utorak, 7. februar 2012.

Predstavljen proces donošenja zakona i izrade propisa u Republici Srbiji

Izveštaj pod nazivom „Procena procesa donošenja zakona i izrade propisa u Republici Srbiji“, izrađen u saradnji Zakonodavnog odbora i OEBS – ODIHR (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava pri OEBS), prezentovan je danas u Domu Narodne skupštine.


Skup je otvorio predsednik Zakonodavnog odbora Narodne skupštine Vlatko Ratković, a uvodne napomene dala je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, koja je pozdravila predstavnike OEBS i ostale učesnike skupa. Posebno je naglasila da je ovaj skup značajan za sve koji učestvuju u zakonodavnom procesu i da će doprineti da se u budućem radu više neguje duh parlamentarizma.

Obraćajući se prisutnima, direktor Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) pri OEBS-u, ambasador Janez Lenarčič je ocenio da je poziv iz Narodne skupštine da OEBS učestvuje u proceni procesa donošenja zakona, dokaz koliko je za parlament važno da ima otvoren, transparentan i demokratski zakonodavni proces. On je posebno istakao da je proces reforme zakonodavstva i donošenja zakona dugoročan i da zahteva političku podršku i angažovanje državnih institucija i nevladinog sektora.

Zamenik šefa Misije OEBS u Srbiji Tomas Mor podsetio je da aktivnosti OEBS u Srbiji imaju za cilj da se građani i civilno društvo uključe u rad parlamenta. Podsetio je da je Srbija usvojila preko 700 zakona i da uspešno sprovodi proces reforme pravnog sistema.

O radu ODIHR na zakonodavnim procesima i pitanjima upravljanja propisima govorio je Tomas Venen, šef Odeljenja za demokratizaciju, OEBS ODIHR. On je ocenio da je Zakonodavni odbor, uz podršku predsednice Narodne skupštine, prepoznao značaj reformi zakonodavnog procesa u procesu evropskih integracija Srbije.

Marta Ahler, šefica Zakonodavne sekcije ODIHR upoznala je učesnike skupa sa Izveštajem o proceni izrade propisa i zakonodavnom procesu u Srbiji, kao i metodologijom i daljim aktivnostima. Po njenom mišljenju, Izveštaj nije sam sebi cilj, već se njime otvara prostor za dalje aktivnosti. Izveštaj sadrži preporuke, a ne krajnja rešenja do kojih, kako je istakla, treba sami da dođemo. Marta Ahler je najavila da će Zakonodavni odbor organizovati radionice iz oblasti koje se smatraju prioritetnim, kao što su konsultovanje javnosti u izradi zakona, nadzorna uloga Narodne skupštine, saradnja i koordinacija između zakonodavne i izvršne vlasti i sam proces izrade i donošenja zakona.

O ulozi Zakonodavnog odbora u zakonodavnom procesu i motivaciji za rad na Proceni govorio je Vlatko Ratković, predsednik Zakonodavnog odbora. On je posebno ukazao na značaj amandmana za konačna rešenja u zakonu i naveo da ih, prema statistici, predlažu uglavnom opozicioni poslanici. Metodologija izrade propisa je, po njegovoj oceni, veoma značajna za kvalitet donetih zakona.

Kad je reč o nevladionom sektoru, Ratković je rekao da se njihovo značajnije učešće očekuje u narednom skupštinskom sazivu, naročito posle usvajanja zakona o referendumu i narodnoj inicijativi.

Eksperti ODIHR, profesori Džon Bejts i Lucius Mader su na kraju prezentacije detaljno predstavili najznačajnije nalaze i preporuke Procene izrade propisa i zakonodavnog procesa u Srbiji i nakon toga je obavljena diskusija.