31. mart 2014. Predsedniku Narodne skupštine uručen godišnji Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

31. mart 2014. Predsedniku Narodne skupštine uručen godišnji Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

Ponedeljak, 31. mart 2014.

Predsedniku Narodne skupštine uručen godišnji Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije

Predsednik Narodne skupštine, dr Nebojša Stefanović sastao se sa direktorkom Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjanom Babić i predsednikom Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, prof. dr Brankom Lubardom.


Tom prilikom, predsedniku Narodne skupštine uručen je Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2013. godinu.

Godišnji Izveštaj Agencije sadrži rezultate rada i ključne izazove, kao i Izveštaj o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.