Četvrtak, 4. avgust 2005.

Predsednik Narodne skupštine i potpredsednik Evropskog parlamenta razgovarali o procesu ubrzanja evropskih integracija

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković primio je danas potpredsednika Evropskog parlamenta Edvarda Mekmilan-Skota (EdwardMcMillan-Scott), sa kojim je razgovarao o procesuubrzanja evropskih integracija.


Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Predrag Marković primio je danas potpredsednika Evropskog parlamenta Edvarda Mekmilan-Skota (EdwardMcMillan-Scott), sa kojim je razgovarao o procesuubrzanja evropskih integracija.

Konstatujući da je ovo teška nedelja za Srbiju, Edvard Mekmilan-Skot je pružio ohrabrenje i podršku naporima Srbije ka integraciji u Evropsku uniju, iznoseći očekivanje da će Hrvatska i Srbija biti njegovi nosioci među zemljama Zapadnog Balkana. Potpredsednik Evropskog parlamenta preneo je poziv predsednika Evropskog parlamenta Žozepa Borela predsedniku Narodne skupštine da zvanično poseti Evropski parlament, s ciljem iznalaženja novih mogućnosti za uključivanje Narodne skupštine Republike Srbije u postojeće modele saradnje između parlamenta evropskih zemalja. Istovremeno, Edvard Mekmilan-Skot je pokazao veliku zainteresovanost za rešavanje pitanja vraćanja nacionalizovane imovine, posebno imajući u vidu činjenicu da je predsednik Narodne skupštine, kao vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije, uputio Preporuku lokalnim organima vlasti da učine sve kako bi započeli proces vraćanja imovine i pre donošenja odgovarajućeg zakona.

Predsednik Narodne skupštine Predrag Marković upoznao gosta je sa postojanjem većinskog konsenzusa u Srbiji za priključenje Evropskoj uniji i velikim naporima koji su potrebni za njegovo održavanje. U vezi sa ličnim i parlamentarnim aktivnostima u pravcu vraćanja imovine, predsednik Marković je ponovio obećanje dato Stalnoj konferenciji gradova i opština da će tokom oktobra ili novembra 2005. godine na dnevni red Narodne skupštine staviti predlog Zakona o vraćanju imovine lokalnim samoupravama.

Predsednik Marković je izneo i lično uverenje da bi bilo dobro da referendum u Crnoj Gori bude održan što pre, kako ne bi bilo loših posledica na prioritet Srbije – ubrzano pristupanje Evropskoj uniji. Istovremeno, predsednik Marković je naglasio da Srbija neće nametati nikakvo rešenje Crnoj Gori, kao i da je otvorena za svaku vrstu institucionalne saradnje i stvaranje uslova za ubrzanje procesa evropske integracije Srbije i Crne Gore.