8. oktobar 2013. Predsednik Narodne skupštine na Evro-atlantskoj konferenciji predsednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

8. oktobar 2013. Predsednik Narodne skupštine na Evro-atlantskoj konferenciji predsednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

Utorak, 8. oktobar 2013.

Predsednik Narodne skupštine na Evro-atlantskoj konferenciji predsednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Nebojša Stefanović učestvovao je na Evro-atlantskoj konferenciji predsednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana koja se održava u Budimpešti.


U svom obraćanju učesnicima Konferencije, na temu rezultata i stremljenja Srbije u procesu evropskih integracija predsednik Stefanović je istakao da je za Srbiju prekretnica u procesu evropskih integracija nastupila potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, čime su stvorene neophodne pretpostavke za dalje unapređenje političkih, ekonomskih i trgovinskih odnosa, kao i da se definisala obaveza usklađivanja zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU i unapredila regionalna saradnja.
Predsednik Stefanović ocenio je da su priprema pregovaračkog okvira od strane Evropske komisije i početak skrininga do sada sprovedenih reformi i usklađenosti sa evropskim zakonodavstvom od najveće važnosti za početak sistemskih reformi u Srbiji.
Dr Nebojša Stefanović istakao je da je Srbija započela odlučnu borbu protiv korupcije i kriminala i da je nulta tolerancija prema korupciji danas najvažniji stav u Srbiji. Ocenio je da je članstvo u Evropskoj uniji strateški i glavni spoljnopolitički cilj Srbije kao i drugih zemalja u regionu i istakao da je Srbija započela proces pregovora, kao i da su održani prvi sastanci skrininga sa predstavnicima Evropske komisije.
Tokom prepodnevne sesije, predsedavanje Konferenciji preuzeo je predsednik Narodne skupštine Srbije dr Nebojša Stefanović.
Između dve sesije Konferencije, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije dr Nebojša Stefanović sastao se, u odvojenim bilateralnim susretima sa potpredsednikom Parlamenta Crne Gore Brankom Radulovićem i predsednikom Parlamenta Albanije Ilir Metom.
Tokom sastanka predsednika Stefanovića i potpredsednika Parlamenta Crne Gore razgovaralo se o međuparlamentarnoj saradnji dve zemlje, kao i o saradnji u svim oblastima privrede, a naročito u oblastima infrastrukture, energetike, turizma i poljoprivrede.
Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsednik Parlamenta Albanije razgovarali su o početku unapređenja saradnje dve zemlje, međuparlamentarnoj saradnji, u vidu poslaničkih grupa prijateljstva i rešavanju razlika kroz dijalog u cilju stabilnosti i interesa građana naše zemlje i regiona.